Browsing by Author Hoàng, Chí Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • DT_00378.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Doãn, Hà Thắng; Hoàng, Chí Hiếu; Nguyễn, Kiều Cương; Trần, Mạnh Hùng (2004)

 • Nghiên cứu tương tác xung trong hấp thụ bão hoà ở chế độ đồng bộ mode sử dụng Laser màu dạng vòng với va chạm xung. Đồng thời khảo sát lý thuyết một số chế độ hoạt động đối với Laser xung cực ngắn để hiểu rõ hơn về những quá trình động học cũng như cơ chế để tạo xung cực ngắn. Nêu những ảnh hưởng của một số thông số quan trọng trong quá trình tạo thành xung và ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến trong cơ chế hoạt động của Laser. Từ đó khảo sát về xung sáng cực ngắn dạng Soliton có thể sử dụng trong thông tin quang

 • DT_00684.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Hoàng, Chí Hiếu; Phan, Thanh Chương (2006)

 • Trình bày cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng quy trình chế tạo và nghiên cứu phổ phát quang ZnS bằng phương pháp gốm. Đồng thời nghiên cứu các tính chất quang của một số bán dẫn vùng cấm rộng: ZnS, Zn1-xFexSe (0<=x<=0.1727)

 • 01050004152.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hồ, Diệu Linh;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Nguyễn, Tiến Cường (2018)

 • Luận văn này tập trung nghiên cứu tính chất cấu trúc của màng ETFE trong 3 trường hợp ETFE nguyên thủy, khi đã ghép mạch styrene và khi sunfo hóa, sử dụng kỹ thuật phân tích phổ FT-Raman thực nghiệm và tính toán mô phỏng phổ Raman trên máy tính dựa trên lý thuyết phiếm hàm mật độ. Mục tiêu nhằm tìm hiểu bản chất cấu trúc, phát hiện các nhóm và đặc trưng liên kết, các mode dao động, sự thay đổi các mode dao động và dịch chuyển số sóng của màng ETFE khi tăng chiều dài mạch, khi tăng tỷ lệ ghép mạch styrene và tỷ lệ sunfo hóa.

 • DT_00202.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Minh Hải (2003)

 • Nhưng nghiên cứu về dò bề mặt và giao diện bằng hiệu ứng SHG cần được tiếp tục triển khai về cả lí thuyết và thực nghiệm.Đây là một hướng nghiên cứu mới, triển vọng Hệ nhân tần số đã lắp đặt có thể sử dụng để biến đổi bước sóng laser nói chung, đặc biệt là các bước sóng laser màu Chuẩn bị cơ sở lí thuyết và thực nghiệm cho việc nghiên cứu dò bề mặt và giao diện bằng SGH và SFG Khảo sát một số thuộc tính của SHG trên đa tinh thể ZnSe trong thang thời gian femto giây Khảo sát sự phụ thuộc của cường độ SHG vào sự định hướng của điện trường ánh sáng tới đối với các trục của đơn tinh thể ZnSe Khảo sát tính đối xứng quay của SHG phản xạ tren bề mặt đơn tinh thể ZnSe trong đó có tính đế...

 • DT_00202.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Minh Hải (2003)

 • Nhưng nghiên cứu về dò bề mặt và giao diện bằng hiệu ứng SHG cần được tiếp tục triển khai về cả lí thuyết và thực nghiệm.Đây là một hướng nghiên cứu mới, triển vọng Hệ nhân tần số đã lắp đặt có thể sử dụng để biến đổi bước sóng laser nói chung, đặc biệt là các bước sóng laser màu Chuẩn bị cơ sở lí thuyết và thực nghiệm cho việc nghiên cứu dò bề mặt và giao diện bằng SGH và SFG Khảo sát một số thuộc tính của SHG trên đa tinh thể ZnSe trong thang thời gian femto giây Khảo sát sự phụ thuộc của cường độ SHG vào sự định hướng của điện trường ánh sáng tới đối với các trục của đơn tinh thể ZnSe Khảo sát tính đối xứng quay của SHG phản xạ tren bề mặt đơn tinh thể ZnSe trong đó có tính đế...

 • 01050004071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hòa;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu (2018)

 • Hiện nay nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng cao trong khi nguồn cung cấp năng lượng có giới hạn. Việc sử dụng các nguồn năng lượng một cách lãng phí, không khoa học gây ra những hậu quả tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của con người... Sau thời gian thực hiện luận văn với đề tài "Nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng của màng TiO2 pha tạp Nb chế tạo bằng phương pháp phún xạ" đã thu được các kết quả như sau: - Nghiên cứu lý thuyết về khả năng chắn nhiệt của màng mỏng có nồng độ hạt tải cao. - Nghiên cứu tổng quan về vật liệu TCO, TiO2, TiO2 pha tạp Nb (TNO), TNO kết hợp Ag. ...

 • 01050002268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu (2015)

 • Lý thuyết phiếm hàm mật độ DFT (Density Functional Theory) là một lý thuyết được dùng để mô tả các tính chất của hệ electron trong nguyên tử, phân tử, vật rắn,…trong khuôn khổ của lý thuyết lượng tử [10,23,28]. Trong lý thuyết này, mật độ điện tử được sử dụng để mô tả trạng thái của hệ thay vì sử dụng hàm sóng. Một hàm sóng mô tả hệ N điện tử sẽ phải chứa 3N biến tọa độ. Trong khi đó, mật độ điện tử chỉ phụ thuộc vào ba biến tọa độ độc lập với số điện tử. Vì thế khi gia tăng số điện tử của hệ, hàm sóng sẽ trở nên phức tạp nhưng mật độ điện tử không thay đổi biến số biến. Do vậy, lý thuyết phiếm hàm mật độ DFT có nhiều ưu điểm lớn (và hiện nay đang được sử dụng nhiều nhất) tron...

 • 01050002268_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu (2015)

 • Trong những năm gần đây, việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ việc mô phỏng và tính toán các tính chất và quá trình biến đổi bên trong các vật chất được quan tâm nhiều. Một trong những phần mềm tính toán dựa trên lý thuyết phiếm hàm ật độ (DFT) với độ tin cậy cao đó là phần mềm DMol3[40] được đề cập trong Materials Studio. Sử dụng phần mềm DMol3có tể dự đoán được các quá trình xảy ra ở cấp độ phân tử, các cấu trúc tinh thể của vật rắn và các tương tác bề mặt. Khi biết đợc hàm sóng của các điện tử chương trình sẽ cho ta biết được các thông tin khác như mật độ điện tử, mật độ điện tích, tính chất quang, phổ phát quang, phổ dao động, năng ượng của phản ứng, mật độ trạng thái và cấu trúc vùng...

 • DT_00445.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Văn Bền; Đào, Kim Chi; Nguyễn, Huy Bình; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Thành; Lê, Hồng Hà; Tạ, Đình Cảnh; Võ, Lý Thanh Hà; Lê, Mạnh Quyết (2005)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ máy quang phổ năng suất phân giải cao dùng kỹ thuật khuếch đại Lock-in và ghép nối với máy tính. Thiết kế xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon qua việc lựa chọn sơ đồ kích thích phổ Raman và thu phổ Raman của một số mẫu lỏng. Nghiên cứu mở rộng vùng nhạy phổ của máy quang phổ và nghiên cứu thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne để xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne. Việc thu được phổ Raman với laser He-Ne thay cho Argon mang lại lợi ích rõ rệt là hạn chế được phổ huỳnh quang và tránh được việc làm lạnh laser phức tạp, kéo dài thời gian làm việc Lắp đặt thành công hệ môtơ bước để quay cách tử, ghép nối với máy tính thay cho...

Browsing by Author Hoàng, Chí Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • DT_00378.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trịnh, Đình Chiến; Doãn, Hà Thắng; Hoàng, Chí Hiếu; Nguyễn, Kiều Cương; Trần, Mạnh Hùng (2004)

 • Nghiên cứu tương tác xung trong hấp thụ bão hoà ở chế độ đồng bộ mode sử dụng Laser màu dạng vòng với va chạm xung. Đồng thời khảo sát lý thuyết một số chế độ hoạt động đối với Laser xung cực ngắn để hiểu rõ hơn về những quá trình động học cũng như cơ chế để tạo xung cực ngắn. Nêu những ảnh hưởng của một số thông số quan trọng trong quá trình tạo thành xung và ảnh hưởng của hấp thụ phi tuyến trong cơ chế hoạt động của Laser. Từ đó khảo sát về xung sáng cực ngắn dạng Soliton có thể sử dụng trong thông tin quang

 • DT_00684.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Bền; Hoàng, Chí Hiếu; Phan, Thanh Chương (2006)

 • Trình bày cấu trúc tinh thể, cấu trúc vùng năng lượng và các tính chất quang của bán dẫn vùng cấm rộng. Xây dựng quy trình chế tạo và nghiên cứu phổ phát quang ZnS bằng phương pháp gốm. Đồng thời nghiên cứu các tính chất quang của một số bán dẫn vùng cấm rộng: ZnS, Zn1-xFexSe (0<=x<=0.1727)

 • 01050004152.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hồ, Diệu Linh;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Nguyễn, Tiến Cường (2018)

 • Luận văn này tập trung nghiên cứu tính chất cấu trúc của màng ETFE trong 3 trường hợp ETFE nguyên thủy, khi đã ghép mạch styrene và khi sunfo hóa, sử dụng kỹ thuật phân tích phổ FT-Raman thực nghiệm và tính toán mô phỏng phổ Raman trên máy tính dựa trên lý thuyết phiếm hàm mật độ. Mục tiêu nhằm tìm hiểu bản chất cấu trúc, phát hiện các nhóm và đặc trưng liên kết, các mode dao động, sự thay đổi các mode dao động và dịch chuyển số sóng của màng ETFE khi tăng chiều dài mạch, khi tăng tỷ lệ ghép mạch styrene và tỷ lệ sunfo hóa.

 • DT_00202.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Minh Hải (2003)

 • Nhưng nghiên cứu về dò bề mặt và giao diện bằng hiệu ứng SHG cần được tiếp tục triển khai về cả lí thuyết và thực nghiệm.Đây là một hướng nghiên cứu mới, triển vọng Hệ nhân tần số đã lắp đặt có thể sử dụng để biến đổi bước sóng laser nói chung, đặc biệt là các bước sóng laser màu Chuẩn bị cơ sở lí thuyết và thực nghiệm cho việc nghiên cứu dò bề mặt và giao diện bằng SGH và SFG Khảo sát một số thuộc tính của SHG trên đa tinh thể ZnSe trong thang thời gian femto giây Khảo sát sự phụ thuộc của cường độ SHG vào sự định hướng của điện trường ánh sáng tới đối với các trục của đơn tinh thể ZnSe Khảo sát tính đối xứng quay của SHG phản xạ tren bề mặt đơn tinh thể ZnSe trong đó có tính đế...

 • DT_00202.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình; Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Minh Hải (2003)

 • Nhưng nghiên cứu về dò bề mặt và giao diện bằng hiệu ứng SHG cần được tiếp tục triển khai về cả lí thuyết và thực nghiệm.Đây là một hướng nghiên cứu mới, triển vọng Hệ nhân tần số đã lắp đặt có thể sử dụng để biến đổi bước sóng laser nói chung, đặc biệt là các bước sóng laser màu Chuẩn bị cơ sở lí thuyết và thực nghiệm cho việc nghiên cứu dò bề mặt và giao diện bằng SGH và SFG Khảo sát một số thuộc tính của SHG trên đa tinh thể ZnSe trong thang thời gian femto giây Khảo sát sự phụ thuộc của cường độ SHG vào sự định hướng của điện trường ánh sáng tới đối với các trục của đơn tinh thể ZnSe Khảo sát tính đối xứng quay của SHG phản xạ tren bề mặt đơn tinh thể ZnSe trong đó có tính đế...

 • 01050004071.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hòa;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu (2018)

 • Hiện nay nhu cầu sử dụng năng lượng của con người ngày càng cao trong khi nguồn cung cấp năng lượng có giới hạn. Việc sử dụng các nguồn năng lượng một cách lãng phí, không khoa học gây ra những hậu quả tiêu cực đến môi trường và sức khỏe của con người... Sau thời gian thực hiện luận văn với đề tài "Nghiên cứu tính chất quang và định hướng ứng dụng của màng TiO2 pha tạp Nb chế tạo bằng phương pháp phún xạ" đã thu được các kết quả như sau: - Nghiên cứu lý thuyết về khả năng chắn nhiệt của màng mỏng có nồng độ hạt tải cao. - Nghiên cứu tổng quan về vật liệu TCO, TiO2, TiO2 pha tạp Nb (TNO), TNO kết hợp Ag. ...

 • 01050002268.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu (2015)

 • Lý thuyết phiếm hàm mật độ DFT (Density Functional Theory) là một lý thuyết được dùng để mô tả các tính chất của hệ electron trong nguyên tử, phân tử, vật rắn,…trong khuôn khổ của lý thuyết lượng tử [10,23,28]. Trong lý thuyết này, mật độ điện tử được sử dụng để mô tả trạng thái của hệ thay vì sử dụng hàm sóng. Một hàm sóng mô tả hệ N điện tử sẽ phải chứa 3N biến tọa độ. Trong khi đó, mật độ điện tử chỉ phụ thuộc vào ba biến tọa độ độc lập với số điện tử. Vì thế khi gia tăng số điện tử của hệ, hàm sóng sẽ trở nên phức tạp nhưng mật độ điện tử không thay đổi biến số biến. Do vậy, lý thuyết phiếm hàm mật độ DFT có nhiều ưu điểm lớn (và hiện nay đang được sử dụng nhiều nhất) tron...

 • 01050002268_noi_dung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thủy;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu (2015)

 • Trong những năm gần đây, việc sử dụng các phần mềm hỗ trợ việc mô phỏng và tính toán các tính chất và quá trình biến đổi bên trong các vật chất được quan tâm nhiều. Một trong những phần mềm tính toán dựa trên lý thuyết phiếm hàm ật độ (DFT) với độ tin cậy cao đó là phần mềm DMol3[40] được đề cập trong Materials Studio. Sử dụng phần mềm DMol3có tể dự đoán được các quá trình xảy ra ở cấp độ phân tử, các cấu trúc tinh thể của vật rắn và các tương tác bề mặt. Khi biết đợc hàm sóng của các điện tử chương trình sẽ cho ta biết được các thông tin khác như mật độ điện tử, mật độ điện tích, tính chất quang, phổ phát quang, phổ dao động, năng ượng của phản ứng, mật độ trạng thái và cấu trúc vùng...

 • DT_00445.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thế Bình;  Advisor: Hoàng, Chí Hiếu; Phạm, Văn Bền; Đào, Kim Chi; Nguyễn, Huy Bình; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Trọng Thành; Lê, Hồng Hà; Tạ, Đình Cảnh; Võ, Lý Thanh Hà; Lê, Mạnh Quyết (2005)

 • Nghiên cứu xây dựng hệ máy quang phổ năng suất phân giải cao dùng kỹ thuật khuếch đại Lock-in và ghép nối với máy tính. Thiết kế xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser Argon qua việc lựa chọn sơ đồ kích thích phổ Raman và thu phổ Raman của một số mẫu lỏng. Nghiên cứu mở rộng vùng nhạy phổ của máy quang phổ và nghiên cứu thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne để xây dựng hệ thu phổ Raman kích thích bằng laser He-Ne. Việc thu được phổ Raman với laser He-Ne thay cho Argon mang lại lợi ích rõ rệt là hạn chế được phổ huỳnh quang và tránh được việc làm lạnh laser phức tạp, kéo dài thời gian làm việc Lắp đặt thành công hệ môtơ bước để quay cách tử, ghép nối với máy tính thay cho...