Browsing by Author Hoàng, Hải Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Chử, Đình Tuân; Nguyễn, Thanh Tùng; Hoàng, Hải Dương; Nguyễn, Duy Quý; Lò, Tiến Thành (2022)

 • Cuộc Cách mạng tình dục (The Sex Revolution) diễn ra trong những thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX đã mang đến một làn gió mới cho xã hội phương Tây với những thay đổi về quan niệm tình dục kéo theo một loạt những biến chuyển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hội nhập của thế giới, những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tình dục không còn nằm trong xã hội phương Tây nữa mà ít nhiều đã lan rộng ra các khu vực khác. Đầu những năm 2000, Việt Nam tiếp nhận nhiều làn sóng văn hóa mới trong đó có những tàn dư của Cách mạng tình dục đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hóa. Tác động tiêu cực với những biểu hiện rõ ràng đã đặt vấn đề cần phải quyết nếu không muốn nền văn hóa, cấu trúc xã h...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Hoàng, Văn Thắng; Nghiêm, Thị Phương Tuyến (2022)

 • Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về các dịch vụ hệ sinh thái tại 2 điểm nghiên cứu, làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này. Đánh giá được các dịch vụ của hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre (Khu BTTN Thạnh Phú) và Nam Định (VQG Xuân Thủy). Đề xuất giải pháp tổng thể quản lý, sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre và Nam Định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Browsing by Author Hoàng, Hải Dương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Essay


 • Authors: Chử, Đình Tuân; Nguyễn, Thanh Tùng; Hoàng, Hải Dương; Nguyễn, Duy Quý; Lò, Tiến Thành (2022)

 • Cuộc Cách mạng tình dục (The Sex Revolution) diễn ra trong những thập niên 60 – 70 của thế kỷ XX đã mang đến một làn gió mới cho xã hội phương Tây với những thay đổi về quan niệm tình dục kéo theo một loạt những biến chuyển kinh tế - xã hội. Trong bối cảnh hội nhập của thế giới, những tác động, ảnh hưởng của cuộc Cách mạng tình dục không còn nằm trong xã hội phương Tây nữa mà ít nhiều đã lan rộng ra các khu vực khác. Đầu những năm 2000, Việt Nam tiếp nhận nhiều làn sóng văn hóa mới trong đó có những tàn dư của Cách mạng tình dục đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền văn hóa. Tác động tiêu cực với những biểu hiện rõ ràng đã đặt vấn đề cần phải quyết nếu không muốn nền văn hóa, cấu trúc xã h...

 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Hoàng, Văn Thắng; Nghiêm, Thị Phương Tuyến (2022)

 • Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu về các dịch vụ hệ sinh thái tại 2 điểm nghiên cứu, làm tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này. Đánh giá được các dịch vụ của hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre (Khu BTTN Thạnh Phú) và Nam Định (VQG Xuân Thủy). Đề xuất giải pháp tổng thể quản lý, sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tỉnh Bến Tre và Nam Định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.