Browsing by Author Hoàng, Khắc Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • 1. Hoang Khac Nam_400-411.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2019)

 • Cấu trúc là một thực tế trong lịch sử quan hệ quốc tế. Bài viết làm rõ một số nhân tố cơ bản quy định nên cấu trúc. Việc này là cần thiết bởi sự thay đổi của chúng cũng khiến cấu trúc phải thay đổi theo. Các nhân tố được đề cập trong bài viết gồm chủ thể quan hệ quốc tế, tương tác, hệ thống quốc tế và sự phân bố quyền lực. Bốn nhân tố này có quan hệ qua lại và cùng với nhau tác động đến sự hình thành và vận động của cấu trúc.

 • 1707-1-3302-1-10-20160829.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2010)

 • Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.

 • TC_02540.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2010)

 • Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.

 • 02050004773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2016)

 • Chương 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Hiện thực về cạnh tranh quyền lực và khái quát về biển Đông. Chương 2: Nguyên nhân và quá trình cạnh tranh quyền lực Trung-Mỹ ở biển Đông. Chương 3: Tác động của sự cạnh tranh quyền lực Trung-Mỹ ở biển Đông và khuyến nghị cho Việt Nam đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

 • 02050002436.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2014)

 • Đánh giá tổng hợp về chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2009-2012. Từ đó, tác giả luận văn có được những hiểu biết về ý đồ của Mỹ trong việc điều chỉnh chính sách an ninh đối với khu vực, sự điều chỉnh này tạo ra những thay đổi địa chính trị như thế nào cũng như tác động của chính sách đối với bối cảnh an ninh khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu quan điểm của Trung Quốc trong đánh giá chiến lược “xoay trục” của chính quyền Obama, từ đó có những so sánh và đánh giá tác động của quan hệ Trung - Mỹ đối với chiến lược cân bằng quyền lực của các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh an ninh khu vực đang có nhiều thay đổi

 • 385(2008-5)_p60-72.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2008)

 • Bài viết này góp phần làm rõ quá trình vận động của chủ nghĩa khu vực trong lịch sử.Lịch sử luôn là một phần của câu trả lời cho tương lai.Vì thế, việc xem xét quá trình của hiện tượng này trong lịch sử có thể giúp ích phần nào cho tiêu đề của bài viết trên.

 • 1438-1-2814-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2013)

 • Trong QHQT có nhiều lý thuyết. Trong số này, Chủ nghĩa Tự do là một trong những lý thuyết nổi bật nhất. Xuất phát từ vai trò đó của Chủ nghĩa Tự do, bài viết trình bày những luận điểm chính của lý thuyết này. Đó là những luận điểm về chủ thể phi quốc gia, vai trò của yếu tố đối nội, tính duy lý của chủ thể, tính đa dạng của lợi ích quốc gia và tính đa lĩnh vực của QHQT, khả năng hòa hợp lợi ích giữa các quốc gia, vai trò của dân chủ tự do, vai trò của an ninh tập thể, vai trò của sự phát triển kinh tế thị trường, sự phụ thuộc lẫn nhau, vai trò của luật pháp quốc tế, vai trò của thể chế quốc tế, khả năng hợp tác trong môi trường vô chính phủ, khả năng hợp tác thay thế cho xung đột, ...

 • 02050004208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2015)

 • CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có mô hình nhà nước chuyên chế. Điều này khiến cho các nhà lãnh đạoTriều Tiên có được ưu thếvềthiết lập chính sách hơn so vi các quốc gia theo hình thức nhà nước dân chủ. Từ chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), đến Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) và hiện tại là Kim Chính Ân (Kim Jong Un) đều rất kiên định với lý tưởng phát triển đất nước của mình, trong đó có việc phát triển vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, sự ủng hộ của chế độ gia đình trị càng tạo điều kiện thuận lợi cho nhng nhà lãnh đạo này trong việc hoạch định chính sách an ninh, quốc phòng đất nước. Có thể nói, vai trò của người lãnh đạo với sự phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Tri...

 • 02050004208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2015)

 • Luận văn ThS. -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Trong bài phát biểu của mình tại Kì họp Đại hội đồng thường niên lần thứ 58 của IAEA ngày 22/9/2014 tại Viên, Áo, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Yukiya Amano đã tiếp tục coi vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề gây quan ngại sâu sắc bởi những giải pháp để giải quyết vấn đề này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Thế giới đã có nhiều nỗ lực trong những năm qua để tiến hành phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên song chưa thể đạt được thành công tuyệt đối. Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn là khi nóng, khi lạnh, khiến cho hòa bình thế giới vẫn trong tình trạ...

 • 3406-1-6088-1-10-20161212.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2008)

 • Để tìm hiểu vai trò của chủ thể QHQT của công ty xuyên quốc gia, bài viết xem xét quá trình hình thành và phát triển của chúng kể từ thời cận đại cho đến nay. Một quá trình phát triển như vậy có thể giúp thấy được xu hướng tăng cường vai trò của chúng trong QHQT thế giới.Bài viết cũng tìm hiểu những đặc điểm của công ty xuyên quốc gia như tính cá nhân, tính quốc tế, mức độ thể chế, quan hệ với quốc gia... Đó là những yếu tố không chỉ góp phần quy định vai trò chủ thể QHQT mà còn tạo nên những đặc thù riêng trong tác động của chúng tới nên kinh tế chính trị quốc tế. Cuối cùng bài viết đánh giá về vai trò chủ thể QHQT với loại hình đặc biệt là chủ thể phi quốc gia. Việc đánh giá này đượ...

 • 02050001093_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Duy Ly;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Tóm tắt lịch sử chính trị, kinh tế và lịch sử hình thành xung đột Libya từ sau khi quốc gia này giành được độc lập từ thực dân Italia khoảng giữa thế kỉ XX đến trước năm 2011; trình bày diễn biến cuộc chiến tranh ở Libya (201 (...)

 • V_L2_01656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2009)

 • Đề tài nhìn nhận được tính khách quan và bản chất của vấn đề trong những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam, đề xuất ra các phương hướng giải quyết chúng, góp phần đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Luận văn được viết theo cấu trúc gồm 3 phần: phần mở đầu, phần 3 chương nội dung chính và phần kết luận...

 • 02050002382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Hà;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ 3 nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; Thực trạng của vấn đề nghiên cứu; Khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả của vấn đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu này đã làm rõ bức tranh toàn cảnh của hoạt động hợp tác quốc tế về an toàn mạng hiện nay tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày nay, việc sử dụng mạng máy tính đang càng ngày càng gia tăng tại Việt Nam và trên thế giới mà mặt trái của nó là nguy cơ mất an toàn mạng luôn đe dọa đến từng cá nhân và mỗi quốc gia. Do đặc tính kết nối toàn cầu của hệ thống mạng, không cá nhân và quốc gia đơn lẻ nào có thể một mình đối phó được với các tấn công trên hệ thống này. Do vậy, hợp t...

 • 02050000369_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thúy Quỳnh;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ khái niệm và nguyên nhân của tình trạng vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời nêu lên thực trạng vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới. Phân tích những tác động của vấn đề biến đổi khí hậu đối với xung đột quốc tế cũng như hợp tác quốc tế. Tìm hiểu về (...); Electronic Resources

 • 00060000343.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam; Trần, Văn Thành; Nguyễn, Khánh Vân; Hà, Lê Huyền; Ngô, Tuấn Thắng (2017)

 • Đề tài đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu đề ra với chất lượng chuyên môn đảm bảo; Đề tài có những đóng góp mới về mặt khoa học, nhất là trong lý luận về hợp tác và hội nhập quốc tế; Đề tài có giá trị đóng góp cho thực tiễn hợp tác và hội nhập quốc tế; Đề tài có giá trị đóng góp cho thực tiễn hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đề tài đã có đầy đủ các sản phẩm trung gian theo quy định. Đề tài là một công trình nghiên cứu có chất lượng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn tốt. Đề tài được thực hiện đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

 • V_L2_01054_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Minh Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2007)

 • Giới thiệu một số khái niệm liên quan đến Tiêu chuẩn hóa (TCH) và cấp độ TCH đối với công ty, quốc gia, khu vực và quốc tế. Trình bày quá trình phát triển hoạt động TCH ở nước ta. Quá trình hợp tác của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và sự tham gia của Vi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 9. Hoang Khac Nam 712-723.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2016)

 • Lý thuyết Phê phán là một trường phái tư duy nhằm tái cấu trúc lại lý thuyết xã hội và chính trị hiện hành, trong đó có Quan hệ quốc tế (QHQT). Đôi khi, trong QHQT, nó còn được gọi là Lý thuyết Phê phán Quốc tế. Bài viết tổng hợp và phân tích một số luận điểm cơ bản về QHQT của Lý thuyết Phê phán như bản thể, lợi ích, quyền lực, trật tự thế giới, xung đột và an ninh, thay đổi xã hội, các yếu tố chủ quan, giao tiếp, đối thoại dân chủ, toàn cầu hóa, tương lai thế giới… Thông qua sự phê phán Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Lý thuyết Phê phán đã thực sự đem lại gợi ý quan trọng trong nghiên cứu QHQT cả về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Thậm chí, những luận điểm lý...

 • 02050003786.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam;  Advisor: Vũ, Quỳnh Giang (2020-04-05)

 • Luận văn nghiên cứu một trường hợp điển hình - Nghị định thư Kyoto trong quá trình hợp tác quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu. Vai trò của Nghị định thư Kyoto là không thể phủ nhận trong tiến trình hợp tác quốc tế này. Sự ra đời của Hiệp ước này khẳng định xu thế hợp tác trong những vấn đề toàn cầu, trong đó có môi trường và biến đổi khí hậu. Kết thúc giai đoạn thứ nhất, các bên tham gia đạt được mục tiêu đã cam kết; tuy nhiên mối quan hệ giữa các bên trong giai đoạn này có thể được coi là một trường hợp điển hình trong hợp tác quốc tế và để lại nhiều bài học.

 • 397(2009-5)_p45-53.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2009)

 • Bài viết bước đầu nghiên cứu và tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa khu vực. Từ đó, với mong muốn của tác giả rằng bài viết đóng góp phần nào vào việc nhận thức chủ nghĩa khu vực cũng như vận dụng vào nghiên cứu một số vấn đề trong lịch sử thế giới và lịch sử QHQT.

Browsing by Author Hoàng, Khắc Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • 1. Hoang Khac Nam_400-411.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2019)

 • Cấu trúc là một thực tế trong lịch sử quan hệ quốc tế. Bài viết làm rõ một số nhân tố cơ bản quy định nên cấu trúc. Việc này là cần thiết bởi sự thay đổi của chúng cũng khiến cấu trúc phải thay đổi theo. Các nhân tố được đề cập trong bài viết gồm chủ thể quan hệ quốc tế, tương tác, hệ thống quốc tế và sự phân bố quyền lực. Bốn nhân tố này có quan hệ qua lại và cùng với nhau tác động đến sự hình thành và vận động của cấu trúc.

 • 1707-1-3302-1-10-20160829.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2010)

 • Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.

 • TC_02540.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2010)

 • Quyền lực quốc gia là sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành. Do sự phát triển của quan hệ quốc tế cả về lý luận lẫn thực tiễn, quyền lực đã được bổ sung thêm các yếu tố tinh thần. Đó là những yếu tố phi vật chất, vô hình nhưng có thể làm tăng giảm sức mạnh của quốc gia. Các yếu tố đó là sự đoàn kết dân tộc, tư tưởng, uy tín, văn hoá, khả năng lãnh đạo, công luận... Bài viết tìm hiểu các yếu tố tinh thần đó trên nhiều khía cạnh như khái niệm, nội dung, đặc điểm, tác động đối với quyền lực và vai trò trong quan hệ quốc tế,… Từ đó, bài viết xác định rằng các yếu tố tinh thần là thành tố cần thiết và quan trọng chứ không phải chỉ là nguồn bổ sung cho quyền lực quốc gia.

 • 02050004773.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thanh;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2016)

 • Chương 1: Quan điểm của Chủ nghĩa Hiện thực về cạnh tranh quyền lực và khái quát về biển Đông. Chương 2: Nguyên nhân và quá trình cạnh tranh quyền lực Trung-Mỹ ở biển Đông. Chương 3: Tác động của sự cạnh tranh quyền lực Trung-Mỹ ở biển Đông và khuyến nghị cho Việt Nam đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

 • 02050002436.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Huyền Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2014)

 • Đánh giá tổng hợp về chính sách an ninh của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2009-2012. Từ đó, tác giả luận văn có được những hiểu biết về ý đồ của Mỹ trong việc điều chỉnh chính sách an ninh đối với khu vực, sự điều chỉnh này tạo ra những thay đổi địa chính trị như thế nào cũng như tác động của chính sách đối với bối cảnh an ninh khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu quan điểm của Trung Quốc trong đánh giá chiến lược “xoay trục” của chính quyền Obama, từ đó có những so sánh và đánh giá tác động của quan hệ Trung - Mỹ đối với chiến lược cân bằng quyền lực của các quốc gia Đông Nam Á trong bối cảnh an ninh khu vực đang có nhiều thay đổi

 • 385(2008-5)_p60-72.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2008)

 • Bài viết này góp phần làm rõ quá trình vận động của chủ nghĩa khu vực trong lịch sử.Lịch sử luôn là một phần của câu trả lời cho tương lai.Vì thế, việc xem xét quá trình của hiện tượng này trong lịch sử có thể giúp ích phần nào cho tiêu đề của bài viết trên.

 • 1438-1-2814-1-10-20160721.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2013)

 • Trong QHQT có nhiều lý thuyết. Trong số này, Chủ nghĩa Tự do là một trong những lý thuyết nổi bật nhất. Xuất phát từ vai trò đó của Chủ nghĩa Tự do, bài viết trình bày những luận điểm chính của lý thuyết này. Đó là những luận điểm về chủ thể phi quốc gia, vai trò của yếu tố đối nội, tính duy lý của chủ thể, tính đa dạng của lợi ích quốc gia và tính đa lĩnh vực của QHQT, khả năng hòa hợp lợi ích giữa các quốc gia, vai trò của dân chủ tự do, vai trò của an ninh tập thể, vai trò của sự phát triển kinh tế thị trường, sự phụ thuộc lẫn nhau, vai trò của luật pháp quốc tế, vai trò của thể chế quốc tế, khả năng hợp tác trong môi trường vô chính phủ, khả năng hợp tác thay thế cho xung đột, ...

 • 02050004208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2015)

 • CHDCND Triều Tiên là một quốc gia có mô hình nhà nước chuyên chế. Điều này khiến cho các nhà lãnh đạoTriều Tiên có được ưu thếvềthiết lập chính sách hơn so vi các quốc gia theo hình thức nhà nước dân chủ. Từ chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung), đến Kim Chính Nhật (Kim Jong Il) và hiện tại là Kim Chính Ân (Kim Jong Un) đều rất kiên định với lý tưởng phát triển đất nước của mình, trong đó có việc phát triển vũ khí hạt nhân. Thêm vào đó, sự ủng hộ của chế độ gia đình trị càng tạo điều kiện thuận lợi cho nhng nhà lãnh đạo này trong việc hoạch định chính sách an ninh, quốc phòng đất nước. Có thể nói, vai trò của người lãnh đạo với sự phát triển chương trình vũ khí hạt nhân của CHDCND Tri...

 • 02050004208.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Huyền Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2015)

 • Luận văn ThS. -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Trong bài phát biểu của mình tại Kì họp Đại hội đồng thường niên lần thứ 58 của IAEA ngày 22/9/2014 tại Viên, Áo, Tổng giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA Yukiya Amano đã tiếp tục coi vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên là một vấn đề gây quan ngại sâu sắc bởi những giải pháp để giải quyết vấn đề này vẫn còn đang bỏ ngỏ. Thế giới đã có nhiều nỗ lực trong những năm qua để tiến hành phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên song chưa thể đạt được thành công tuyệt đối. Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên vẫn là khi nóng, khi lạnh, khiến cho hòa bình thế giới vẫn trong tình trạ...

 • 3406-1-6088-1-10-20161212.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2008)

 • Để tìm hiểu vai trò của chủ thể QHQT của công ty xuyên quốc gia, bài viết xem xét quá trình hình thành và phát triển của chúng kể từ thời cận đại cho đến nay. Một quá trình phát triển như vậy có thể giúp thấy được xu hướng tăng cường vai trò của chúng trong QHQT thế giới.Bài viết cũng tìm hiểu những đặc điểm của công ty xuyên quốc gia như tính cá nhân, tính quốc tế, mức độ thể chế, quan hệ với quốc gia... Đó là những yếu tố không chỉ góp phần quy định vai trò chủ thể QHQT mà còn tạo nên những đặc thù riêng trong tác động của chúng tới nên kinh tế chính trị quốc tế. Cuối cùng bài viết đánh giá về vai trò chủ thể QHQT với loại hình đặc biệt là chủ thể phi quốc gia. Việc đánh giá này đượ...

 • 02050001093_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Duy Ly;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2012)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Electronic Resources; Tóm tắt lịch sử chính trị, kinh tế và lịch sử hình thành xung đột Libya từ sau khi quốc gia này giành được độc lập từ thực dân Italia khoảng giữa thế kỉ XX đến trước năm 2011; trình bày diễn biến cuộc chiến tranh ở Libya (201 (...)

 • V_L2_01656.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thu Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2009)

 • Đề tài nhìn nhận được tính khách quan và bản chất của vấn đề trong những hạn chế của doanh nghiệp Việt Nam, đề xuất ra các phương hướng giải quyết chúng, góp phần đưa Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thành công. Luận văn được viết theo cấu trúc gồm 3 phần: phần mở đầu, phần 3 chương nội dung chính và phần kết luận...

 • 02050002382.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thanh Hà;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2014)

 • Luận văn đã nghiên cứu và làm rõ 3 nội dung: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu; Thực trạng của vấn đề nghiên cứu; Khuyến nghị các giải pháp để nâng cao hiệu quả của vấn đề nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu này đã làm rõ bức tranh toàn cảnh của hoạt động hợp tác quốc tế về an toàn mạng hiện nay tại Bộ Thông tin và Truyền thông. Ngày nay, việc sử dụng mạng máy tính đang càng ngày càng gia tăng tại Việt Nam và trên thế giới mà mặt trái của nó là nguy cơ mất an toàn mạng luôn đe dọa đến từng cá nhân và mỗi quốc gia. Do đặc tính kết nối toàn cầu của hệ thống mạng, không cá nhân và quốc gia đơn lẻ nào có thể một mình đối phó được với các tấn công trên hệ thống này. Do vậy, hợp t...

 • 02050000369_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thúy Quỳnh;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2010)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Làm rõ khái niệm và nguyên nhân của tình trạng vấn đề biến đổi khí hậu, đồng thời nêu lên thực trạng vấn đề biến đổi khí hậu trên thế giới. Phân tích những tác động của vấn đề biến đổi khí hậu đối với xung đột quốc tế cũng như hợp tác quốc tế. Tìm hiểu về (...); Electronic Resources

 • 00060000343.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam; Trần, Văn Thành; Nguyễn, Khánh Vân; Hà, Lê Huyền; Ngô, Tuấn Thắng (2017)

 • Đề tài đã thực hiện đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu đề ra với chất lượng chuyên môn đảm bảo; Đề tài có những đóng góp mới về mặt khoa học, nhất là trong lý luận về hợp tác và hội nhập quốc tế; Đề tài có giá trị đóng góp cho thực tiễn hợp tác và hội nhập quốc tế; Đề tài có giá trị đóng góp cho thực tiễn hợp tác và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đề tài đã có đầy đủ các sản phẩm trung gian theo quy định. Đề tài là một công trình nghiên cứu có chất lượng, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn tốt. Đề tài được thực hiện đầy đủ các mục tiêu nghiên cứu đề ra.

 • V_L2_01054_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hồ, Minh Trang;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2007)

 • Giới thiệu một số khái niệm liên quan đến Tiêu chuẩn hóa (TCH) và cấp độ TCH đối với công ty, quốc gia, khu vực và quốc tế. Trình bày quá trình phát triển hoạt động TCH ở nước ta. Quá trình hợp tác của Việt Nam với các tổ chức quốc tế và sự tham gia của Vi (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

 • 9. Hoang Khac Nam 712-723.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2016)

 • Lý thuyết Phê phán là một trường phái tư duy nhằm tái cấu trúc lại lý thuyết xã hội và chính trị hiện hành, trong đó có Quan hệ quốc tế (QHQT). Đôi khi, trong QHQT, nó còn được gọi là Lý thuyết Phê phán Quốc tế. Bài viết tổng hợp và phân tích một số luận điểm cơ bản về QHQT của Lý thuyết Phê phán như bản thể, lợi ích, quyền lực, trật tự thế giới, xung đột và an ninh, thay đổi xã hội, các yếu tố chủ quan, giao tiếp, đối thoại dân chủ, toàn cầu hóa, tương lai thế giới… Thông qua sự phê phán Chủ nghĩa Hiện thực và Chủ nghĩa Tự do, Lý thuyết Phê phán đã thực sự đem lại gợi ý quan trọng trong nghiên cứu QHQT cả về bản thể luận, nhận thức luận, phương pháp luận. Thậm chí, những luận điểm lý...

 • 02050003786.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam;  Advisor: Vũ, Quỳnh Giang (2020-04-05)

 • Luận văn nghiên cứu một trường hợp điển hình - Nghị định thư Kyoto trong quá trình hợp tác quốc tế đối phó với biến đổi khí hậu. Vai trò của Nghị định thư Kyoto là không thể phủ nhận trong tiến trình hợp tác quốc tế này. Sự ra đời của Hiệp ước này khẳng định xu thế hợp tác trong những vấn đề toàn cầu, trong đó có môi trường và biến đổi khí hậu. Kết thúc giai đoạn thứ nhất, các bên tham gia đạt được mục tiêu đã cam kết; tuy nhiên mối quan hệ giữa các bên trong giai đoạn này có thể được coi là một trường hợp điển hình trong hợp tác quốc tế và để lại nhiều bài học.

 • 397(2009-5)_p45-53.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Khắc Nam (2009)

 • Bài viết bước đầu nghiên cứu và tập trung làm rõ những nội dung chủ yếu của chủ nghĩa khu vực. Từ đó, với mong muốn của tác giả rằng bài viết đóng góp phần nào vào việc nhận thức chủ nghĩa khu vực cũng như vận dụng vào nghiên cứu một số vấn đề trong lịch sử thế giới và lịch sử QHQT.