Browsing by Author Hoàng, Minh Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Thái;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2015)

 • Trình bày cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng các biện pháp quản lý tập trung và hiệu quả đối với thị trường vàng. Làm sáng tỏ sự cần thiết phải quản lý thịtrƣờng vàng thông qua các quy định của pháp luật và vai trò của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tạo lập, quản lý và tham gia vào thị trường vàng. Chỉ ra những nhược điểm của việc thiếu sự quản lý chặt chẽ và những bất cập trong quản lý đối với thị trường vàng trong nước sẽ đem lại nhiều hạn chế (không chỉ liên quan đến chính sách quản lý chung của Nhà nước mà còn gây thiệt hại và tâm lý bất ổn ở những người đầu tư vào vàng)

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...

Browsing by Author Hoàng, Minh Thái

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050004807.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Minh Thái;  Advisor: Nguyễn, Thị Thuận (2015)

 • Trình bày cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng các biện pháp quản lý tập trung và hiệu quả đối với thị trường vàng. Làm sáng tỏ sự cần thiết phải quản lý thịtrƣờng vàng thông qua các quy định của pháp luật và vai trò của Ngân hàng Nhà nước đối với việc tạo lập, quản lý và tham gia vào thị trường vàng. Chỉ ra những nhược điểm của việc thiếu sự quản lý chặt chẽ và những bất cập trong quản lý đối với thị trường vàng trong nước sẽ đem lại nhiều hạn chế (không chỉ liên quan đến chính sách quản lý chung của Nhà nước mà còn gây thiệt hại và tâm lý bất ổn ở những người đầu tư vào vàng)

 • 00060000138.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Bá Diến; Lê, Cảm; Nguyễn, Ngọc Chí; Lê, Danh Tốn; Phí, Mạnh Hồng; Nguyễn, Tiến Vinh; Trần, Thị Phương Nhung; Nguyễn, Lan Nguyên; Nguyễn, Thị Quế Anh; Cao, Xuân Phong; Đặng, Vũ Huân; Đồng, Thị Kim Thoa; Vũ, Mạnh Chu; Hoàng, Minh Thái; Nguyễn, Thị Thanh Minh; Nguyễn, Thanh Hồng; Dương, Thu Phương; Vũ, Ngọc Anh; Hoàng, Anh Công; Lê, Thế Bảo; Nguyễn, Văn Trực; Nguyễn, Văn Luật; Phạm, Công Lạc; Nguyễn, Bá Bình (2005)

 • Nghiên cứu và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản về cơ chế thực thi pháp luật vè sở hữu trí tuệ (SHTT) ở Việt Nam cũng như trên thế giới và những yêu cầu, đòi hỏi khách quan đối với Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế. Phân tích và đánh giá thực trạng cơ chế thực thi pháp luật về SHTT ở hai khía cạnh: Cơ sở pháp lý của việc xác lập, thực thi và bảo vệ quyền SHTT; Thực tiễn thi hành pháp luật về SHTT thông qua hoạt động của các nhóm chủ thể trong cơ chế thực thi quyền SHTT. Chỉ ra những ưu điểm cũng như những bất cập, yếu kém của cơ chế thực thi pháp luật SHTT, đặc biệt là những điểm không thống nhất, các mâu thuẫn nội tại của cơ chế thực thi hiện hành, những điểm không tươ...