Browsing by Author Hoàng, Thị Hải Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050006680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Hà;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về các khái niệm tài sản, tài sản hình thành trong tương lai, nhà ở hình thành trong tương lai, cho vay thế chấp, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai…; hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cho vay thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về cho vay thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

 • 02050002963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2014)

 • Trên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Someret Maugham coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình trong việc xây dựng thế giới nhân vật, nhà văn đã tái hiện lên những chân dung cá nhân dù xấu hay tốt đều riêng biệt, cụ thể và gọi tên đúng bản chất mà nhân vật thể hiện

Browsing by Author Hoàng, Thị Hải Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050006680.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Hà;  Advisor: Lê, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về các khái niệm tài sản, tài sản hình thành trong tương lai, nhà ở hình thành trong tương lai, cho vay thế chấp, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai…; hệ thống hóa các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về cho vay thế chấp bằng nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, luận văn đã phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật về cho vay thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai của ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

 • 02050002963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2014)

 • Trên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Someret Maugham coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình trong việc xây dựng thế giới nhân vật, nhà văn đã tái hiện lên những chân dung cá nhân dù xấu hay tốt đều riêng biệt, cụ thể và gọi tên đúng bản chất mà nhân vật thể hiện