Browsing by Author Hoàng, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 02050005175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất ...

 • 01050003601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền (2017)

 • Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Việt Nam có điều kiện tự nhiên đa dạng và phức tạp, mang nét đặc thù của một tỉnh miền núi. Trong những năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thời tiết cực đoan và các loại hình rủi ro thiên tai như lốc xoáy, lũ lụt, lở đất, lũ quét, rét đậm rét hại kéo dài, cháy rừng quy mô lớn,… có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ. Nhằm nghiên cứu các loại hình thiên tai, đề xuất các biện pháp quản lý thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, đề tài tập trung vào 4 nội dung nghiên cứu chính:  Xác lập cơ sở lý luận của việc nghiên cứu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ...

 • LUẬN VĂN .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thức (2018)

 • 11.1. Về lí thuyết: - Xác định rõ cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học; - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học; 11.2 Thực tiễn: - Đánh giá mức độ năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học. - Đánh giá tổng hợp mức độ thực hiện phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học. - Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học. -...

 • 00050003626.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền (2014)

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã đưa tin học xâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học đời sống, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình phát triển khoa học, đặc biệt là sự phát triển của GIS trong thông tin địa lý. Bản đồ số đã trở nên phổ biến, cho phép người dùng có thể dễ dàng tra cứu bản đồ thông qua Internet. Đây là loại bản đồ được thành lập dưới dạng cơ sở dữ liệu máy tính trên cơ sở xử lý số liệu nhận được từ các thiết bị quét chuyên dụng, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, viễn thám hoặc số hóa các bản đồ được chếtác theo phương pháp cổ điển, trong đó toàn bộ thông tin về các đối tượng được mã hóa thành dữ liệu số và lưu ...

Browsing by Author Hoàng, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • 02050005175.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Linh Khiếu (2017)

 • - Bám sát trục nghiên cứu của đề tài, cơ sở lý luận báo chí học, luận văn đã phân tích, tổng hợp, luận giải và xây dựng được cơ sở lý luận liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Đó là đánh giá thực trạng của báo chí Bắc Ninh với công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu giúp báo chí Bắc Ninh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ hiện nay. - Trên cơ sở những vấn đề lý luận đã xây dựng, luận văn đã khảo sát tần suất, số lượng tin, bài về công tác bảo tồn và phát huy dân ca Quan họ trên Báo Bắc Ninh và Đài Phát thanh – Truyền hình Bắc Ninh. Đồng thời, khảo sát bằng bảng hỏi với 400 người về mức độ theo dõi, chất ...

 • 01050003601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền (2017)

 • Lào Cai là một tỉnh miền núi biên giới phía Bắc Việt Nam có điều kiện tự nhiên đa dạng và phức tạp, mang nét đặc thù của một tỉnh miền núi. Trong những năm qua dưới tác động của biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh các hiện tượng thời tiết cực đoan và các loại hình rủi ro thiên tai như lốc xoáy, lũ lụt, lở đất, lũ quét, rét đậm rét hại kéo dài, cháy rừng quy mô lớn,… có xu hướng gia tăng cả về tần suất và cường độ. Nhằm nghiên cứu các loại hình thiên tai, đề xuất các biện pháp quản lý thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại tỉnh Lào Cai, đề tài tập trung vào 4 nội dung nghiên cứu chính:  Xác lập cơ sở lý luận của việc nghiên cứu rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu ...

 • LUẬN VĂN .pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thức (2018)

 • 11.1. Về lí thuyết: - Xác định rõ cơ sở lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học; - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp ở các trường tiểu học; 11.2 Thực tiễn: - Đánh giá mức độ năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học. - Đánh giá tổng hợp mức độ thực hiện phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học. - Tổng hợp các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển năng lực tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học. -...

 • 00050003626.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hiền (2014)

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin đã đưa tin học xâm nhập sâu vào nhiều lĩnh vực khoa học đời sống, mở ra một giai đoạn mới trong quá trình phát triển khoa học, đặc biệt là sự phát triển của GIS trong thông tin địa lý. Bản đồ số đã trở nên phổ biến, cho phép người dùng có thể dễ dàng tra cứu bản đồ thông qua Internet. Đây là loại bản đồ được thành lập dưới dạng cơ sở dữ liệu máy tính trên cơ sở xử lý số liệu nhận được từ các thiết bị quét chuyên dụng, ảnh hàng không, ảnh vệ tinh, viễn thám hoặc số hóa các bản đồ được chếtác theo phương pháp cổ điển, trong đó toàn bộ thông tin về các đối tượng được mã hóa thành dữ liệu số và lưu ...