Browsing by Author Hoàng, Thị Kim Quế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 144
 • 00050002421_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mạnh Hùng;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2013)

 • Làm rõ khái niệm án lệ, nguyên tắc sử dụng án lệ, mối quan hệ giữa án lệ và văn bản pháp luật, lịch sử phát triển cũng như ý nghĩa, vai trò của việc sử dụng án lệ trong hoạt động xét xử. Nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài trong việc xây dựng án lệ từ nh (...)

 • 00050001286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Cảnh Long; Hoàng, Thị Kim Quế (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật (ADPL) trong hoạt động giải quyết án hình sự của TAND dưới góc độ lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật. Làm rõ những đặc trưng riêng của hoạt động giải quyết án hình sự và các tiêu chí để đánh giá chất lượng ADPL trong hoạt động xét xử án hình sự của TAND hiện nay. Phân tích thực trạng ADPL hình sự của TAND ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 05 năm (từ 2006 đến 2010), làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc các bản án, quyết định còn oan, sai, bị hủy, cải sửa lớn do lỗi chủ quan, không đúng pháp luật. Đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản bảo đảm chất lượng ADPL trong hoạt động giải quyết án hình sự ...

 • 00050005231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Tác giả đã phân tích vai trò của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân. Luận văn phân tích thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng trong những năm gần đây, nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong xét xử các vụ án hình sự, sự hạn chế của một số quy định của Bộ luật hình sự. Luận văn đã trình bầy các quan điểm, giải pháp cơ bản để đảm bảo chất ...

 • 00050004391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2014)

 • Phân tích cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xửngười chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá như xây dựng khái niệm, nêu lên các đặc điểm và làm rõ quy trình ADPL trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội. Đánh giá những thành tựu và hạn chế về ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân. Nêu lên những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi đảm bảo ADPL trong hoạt động xét xửsơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ởtỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

 • 00050004391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Xuân;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2014)

 • “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Trẻ em hiện nay là một lực lượng cực kỳ quan trong đối với đất nước ta hiện nay và được Đảng và nhà nước ta hiện nay hết sức quan tâm. Tuy nhiên hiện nay tình hình người chưa thanh niên phạm tội ngày càng gia tăng và có chiều hướng hết sức phức tạp. Việc nghiên cứu đề tài “áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhưng người chưa thành niên phạm tội. Nó vừa có ý nghĩa nghiên cứu vừa có ý nghĩa thực tiễn. Nó không những giúp cho người chưa thành niên phạm tội được xử lý đúng pháp luật mà còn giúp những người này có cơ hội được sửa chữa những lỗi lầm mà mình gây ra, được hường...

 • TC_001134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2007)

 • Tác giả đã phân tích những nét tương đồng và khác biệt giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. Vi phạm đạo đức là những hành vi xâm phạm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội, bao hàm đạo đức truyền thống dân tộc và đạo đức tiến bộ của nhân loại. Trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ trong bất kỳ một trường hợp nào. Về nguyên tắc, vi phạm pháp luật cũng là vi phạm đạo đức vì đạo đức là cơ sở của pháp luật. Nhiều hành vi vi phạm đạo đức cũng đồng thời là vi phạm pháp luật. Đồng thời tác giả cũng phân tích những trường hợp trong đó vi phạm pháp luật có thể không là vi phạm đạo đức và ngược lại. Bài viết cũng nêu vấn đề đang tranh lu...

 • 1142-1-2226-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2012)

 • Bài viết phân tích tính nhân văn, tiến bộ của Lê Triều hình luật, còn gọi là Quốc Triều hình luật, Luật Hồng Đức về bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Đây là quan điểm, chính sách, pháp luật rất tiến bộ của vua Lê Thánh Tông, vượt lên trên những hạn chế lịch sử của học thuyết nho giáo và chế độ phong kiến đương thời. Bộ luật đã quy định nhiều quyền lợi cho người phụ nữ trong các lĩnh vực: hôn nhân, gia đình, tư pháp, hành chính, xã hội. Những quy định về bảo vệ quyền lợi phụ nữ của Luật Hồng Đức có giá trị kế thừa trong pháp luật và đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Luật Hồng Đức từ lâu đã được nghiên cứu, giảng dạy ở nhiều quốc gia trên thế giới và được đánh giá là một công trình lập pháp vĩ...

 • 00050008615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lưu;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2017)

 • Từ trước đến nay liên quan đến đề tài đã có nhiều công trình nghiên cứu về “tranh tụng”. Qua nghiên cứu các công trình thấy rằng, thực trạng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa hình sự sơ thẩm nói riêng được đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện, đầy đủ hơn nhằm làm sáng tỏ một số lý luận thực tiễn về hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Để qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS và bảo đảm chất lượng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm. Đặc biệt đây là đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu thực tiễn từ tỉnh Nghệ An nên có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn cao. Có th...

 • 3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Bài viết phân tích nhận thức toàn diện về thực hiện pháp luật của công dân bao gồm hai phương diện chủ yếu: không thực hiện hành vi trái pháp luật và thực hiện hành vi hợp pháp. Tác giả đã tập trung phân tích sự tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan đến thực hiện pháp luật của công dân. Ngoài phần phương pháp luận của vấn đề, nội dung bài viết đã làm rõ việc nhận diện một số yếu tố có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức và hành vi pháp luật của công dân như: đạo đức, niềm tin, dư luận xã hội, thói quen, lối sống; sự minh bạch và cân bằng lợi ích của pháp luật; thông tin, tiếp cận pháp luật vv... Bài viết nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, nhận diện đầy đủ những yếu tố tác động...

 • 00050002517_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Dư Long;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2013)

 • Làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và cơ sở thực tiễn về chất lượng trợ giúp pháp lý (TGPL) và công tác quản lý chất lượng TGPL. Phân tích, đánh giá thực trạng TGPL, tìm ra được những mặt ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những h (...)

 • 3340-1-5956-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2002)

 • Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một trong những vấn đề cơ bản của lý luận chung về pháp luật và là vấn đề bức xúc của thực tiễn. Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một bộ phận cấu thành của cơ chế điều chỉnh xã hội.

 • 00050007286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Đạt;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2020-03-16)

 • Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường. Phân tích thực trạng giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường ở tỉnh Quảng Bình.

Browsing by Author Hoàng, Thị Kim Quế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 144
 • 00050002421_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Mạnh Hùng;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2013)

 • Làm rõ khái niệm án lệ, nguyên tắc sử dụng án lệ, mối quan hệ giữa án lệ và văn bản pháp luật, lịch sử phát triển cũng như ý nghĩa, vai trò của việc sử dụng án lệ trong hoạt động xét xử. Nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài trong việc xây dựng án lệ từ nh (...)

 • 00050001286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đàm, Cảnh Long; Hoàng, Thị Kim Quế (2012)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về việc áp dụng pháp luật (ADPL) trong hoạt động giải quyết án hình sự của TAND dưới góc độ lý luận Mác - Lênin về Nhà nước và pháp luật. Làm rõ những đặc trưng riêng của hoạt động giải quyết án hình sự và các tiêu chí để đánh giá chất lượng ADPL trong hoạt động xét xử án hình sự của TAND hiện nay. Phân tích thực trạng ADPL hình sự của TAND ở tỉnh Thanh Hóa trong thời gian 05 năm (từ 2006 đến 2010), làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc các bản án, quyết định còn oan, sai, bị hủy, cải sửa lớn do lỗi chủ quan, không đúng pháp luật. Đề xuất các quan điểm và giải pháp cơ bản bảo đảm chất lượng ADPL trong hoạt động giải quyết án hình sự ...

 • 00050005231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Bích Thủy;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Tác giả đã phân tích vai trò của áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dân. Luận văn phân tích thực trạng hoạt động áp dụng pháp luật trong hoạt động kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải phòng trong những năm gần đây, nêu rõ những ưu điểm, kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong xét xử các vụ án hình sự, sự hạn chế của một số quy định của Bộ luật hình sự. Luận văn đã trình bầy các quan điểm, giải pháp cơ bản để đảm bảo chất ...

 • 00050004391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Anh;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2014)

 • Phân tích cơ sở lý luận về áp dụng pháp luật và áp dụng pháp luật trong hoạt động xét xửngười chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ở tỉnh Thanh Hoá như xây dựng khái niệm, nêu lên các đặc điểm và làm rõ quy trình ADPL trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội. Đánh giá những thành tựu và hạn chế về ADPL trong hoạt động xét xử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân. Nêu lên những quan điểm và đề xuất những giải pháp có tính khả thi đảm bảo ADPL trong hoạt động xét xửsơ thẩm người chưa thành niên phạm tội của tòa án nhân dân ởtỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay

 • 00050004391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Xuân;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2014)

 • “Trẻ em hôm nay thế giới ngày mai”. Trẻ em hiện nay là một lực lượng cực kỳ quan trong đối với đất nước ta hiện nay và được Đảng và nhà nước ta hiện nay hết sức quan tâm. Tuy nhiên hiện nay tình hình người chưa thanh niên phạm tội ngày càng gia tăng và có chiều hướng hết sức phức tạp. Việc nghiên cứu đề tài “áp dụng pháp luật trong xét xử sơ thẩm đối với người chưa thành niên phạm tội” có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với nhưng người chưa thành niên phạm tội. Nó vừa có ý nghĩa nghiên cứu vừa có ý nghĩa thực tiễn. Nó không những giúp cho người chưa thành niên phạm tội được xử lý đúng pháp luật mà còn giúp những người này có cơ hội được sửa chữa những lỗi lầm mà mình gây ra, được hường...

 • TC_001134.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2007)

 • Tác giả đã phân tích những nét tương đồng và khác biệt giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức. Vi phạm đạo đức là những hành vi xâm phạm các nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức xã hội, bao hàm đạo đức truyền thống dân tộc và đạo đức tiến bộ của nhân loại. Trên thực tế, các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ trong bất kỳ một trường hợp nào. Về nguyên tắc, vi phạm pháp luật cũng là vi phạm đạo đức vì đạo đức là cơ sở của pháp luật. Nhiều hành vi vi phạm đạo đức cũng đồng thời là vi phạm pháp luật. Đồng thời tác giả cũng phân tích những trường hợp trong đó vi phạm pháp luật có thể không là vi phạm đạo đức và ngược lại. Bài viết cũng nêu vấn đề đang tranh lu...

 • 1142-1-2226-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2012)

 • Bài viết phân tích tính nhân văn, tiến bộ của Lê Triều hình luật, còn gọi là Quốc Triều hình luật, Luật Hồng Đức về bảo vệ quyền lợi phụ nữ. Đây là quan điểm, chính sách, pháp luật rất tiến bộ của vua Lê Thánh Tông, vượt lên trên những hạn chế lịch sử của học thuyết nho giáo và chế độ phong kiến đương thời. Bộ luật đã quy định nhiều quyền lợi cho người phụ nữ trong các lĩnh vực: hôn nhân, gia đình, tư pháp, hành chính, xã hội. Những quy định về bảo vệ quyền lợi phụ nữ của Luật Hồng Đức có giá trị kế thừa trong pháp luật và đời sống xã hội Việt Nam đương đại. Luật Hồng Đức từ lâu đã được nghiên cứu, giảng dạy ở nhiều quốc gia trên thế giới và được đánh giá là một công trình lập pháp vĩ...

 • 00050008615.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Lưu;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2017)

 • Từ trước đến nay liên quan đến đề tài đã có nhiều công trình nghiên cứu về “tranh tụng”. Qua nghiên cứu các công trình thấy rằng, thực trạng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa hình sự nói chung và phiên tòa hình sự sơ thẩm nói riêng được đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện, đầy đủ hơn nhằm làm sáng tỏ một số lý luận thực tiễn về hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa. Để qua đó đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật TTHS và bảo đảm chất lượng hoạt động tranh tụng của KSV tại phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm. Đặc biệt đây là đề tài lần đầu tiên được nghiên cứu thực tiễn từ tỉnh Nghệ An nên có ý nghĩa về lý luận và thực tiễn cao. Có th...

 • 3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2015)

 • Bài viết phân tích nhận thức toàn diện về thực hiện pháp luật của công dân bao gồm hai phương diện chủ yếu: không thực hiện hành vi trái pháp luật và thực hiện hành vi hợp pháp. Tác giả đã tập trung phân tích sự tác động của các yếu tố khách quan, chủ quan đến thực hiện pháp luật của công dân. Ngoài phần phương pháp luận của vấn đề, nội dung bài viết đã làm rõ việc nhận diện một số yếu tố có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý thức và hành vi pháp luật của công dân như: đạo đức, niềm tin, dư luận xã hội, thói quen, lối sống; sự minh bạch và cân bằng lợi ích của pháp luật; thông tin, tiếp cận pháp luật vv... Bài viết nhấn mạnh ý nghĩa của việc nghiên cứu, nhận diện đầy đủ những yếu tố tác động...

 • 00050002517_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đào, Dư Long;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2013)

 • Làm rõ cơ sở lý luận, pháp lý và cơ sở thực tiễn về chất lượng trợ giúp pháp lý (TGPL) và công tác quản lý chất lượng TGPL. Phân tích, đánh giá thực trạng TGPL, tìm ra được những mặt ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập và nguyên nhân của những h (...)

 • 3340-1-5956-1-10-20161208.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Kim Quế (2002)

 • Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một trong những vấn đề cơ bản của lý luận chung về pháp luật và là vấn đề bức xúc của thực tiễn. Cơ chế điều chỉnh pháp luật là một bộ phận cấu thành của cơ chế điều chỉnh xã hội.

 • 00050007286.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Đạt;  Advisor: Hoàng, Thị Kim Quế (2020-03-16)

 • Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường. Phân tích thực trạng giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục pháp luật cho công chức quản lý thị trường ở tỉnh Quảng Bình.