Browsing by Author Hoàng, Thị Ngọc Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Diệp (2018-11-17)

 • This study used the CARS model developed by the researcher John Swales (1990) to answer the question about rhetoric patterns and linguistic characteristics of the introduction section in research articles in the maritime feld. The data consists of 15 article introductions written in English by Vietnamese authors taken from VMU Maritime Technology Journal of Vietnam. The results of the study show that more than 60% of the introduction sections included all three moves, Move 1 is the most frequently used, while Move 3 is the least. This study can be a useful reference for Vietnamese maritime technology researchers, helping them save time and effort in writing an article’s introduc...

 • 02050001695_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Diệp;  Advisor: Lương, Văn Kế (2013)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về liên văn hóa: Đưa ra những khái niệm về liên văn hóa; Vai trò của giao tiếp liên văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa; Tìm hiểu mối tương quan giữa nhân tố văn hóa với chính trị và kinh tế, lấy bối cảnh là khu vực châu Âu. Ngh (...)

Browsing by Author Hoàng, Thị Ngọc Diệp

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • HOÀNG THỊ NGỌC DIỆP.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Diệp (2018-11-17)

 • This study used the CARS model developed by the researcher John Swales (1990) to answer the question about rhetoric patterns and linguistic characteristics of the introduction section in research articles in the maritime feld. The data consists of 15 article introductions written in English by Vietnamese authors taken from VMU Maritime Technology Journal of Vietnam. The results of the study show that more than 60% of the introduction sections included all three moves, Move 1 is the most frequently used, while Move 3 is the least. This study can be a useful reference for Vietnamese maritime technology researchers, helping them save time and effort in writing an article’s introduc...

 • 02050001695_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Ngọc Diệp;  Advisor: Lương, Văn Kế (2013)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Hệ thống hóa cơ sở lý luận về liên văn hóa: Đưa ra những khái niệm về liên văn hóa; Vai trò của giao tiếp liên văn hóa trong quá trình toàn cầu hóa; Tìm hiểu mối tương quan giữa nhân tố văn hóa với chính trị và kinh tế, lấy bối cảnh là khu vực châu Âu. Ngh (...)