Browsing by Author Hoàng, Thị Thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050000393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị An;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ (2011)

 • Khái quát về Buddhaghosa - con người và những trước tác của ông. Khái quát đồng thời phân tích, làm rõ một số nội dung triết học Phật giáo nguyên thuỷ trong tác phẩm Thanh tịnh đạo luận, về vụ trụ quan, nhận thức luận, nhân sinh quan; làm nổi bật triết lý tốt đẹp của Phật giáo thể hiện trong tác phẩm.

 • Nguyên lý và một số khái niệm cơ bản của thiền Phật giáo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thơ (2004)

 • Từ góc độ lịch sử tư tưởng, Thiền Phật giáo luôn có vị thế như một hệ thống tư tưởng triết học đặc sắc của tư duy phương Đông trong đối sánh Đông – Tây. Bài viết này cố gắng làm rõ một số khái niệm triết học cơ bản của nó để qua đó, nhận diện, phát huy và bảo tồn những đặc sắc của tư duy phương Đông nói chung, của Phật giáo Việt Nam nói riêng…

 • bia - 02050000161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Toan;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ (2010)

 • Phân tích quan niệm và tinh thần nhập thế của Phật giáo Ấn Độ. Phân tích tư tưởng nhập thế của Phật giáo Trần Nhân Tông. Góp phần làm rõ logic phát triển của tinh thần nhập thế của Phật giáo

Browsing by Author Hoàng, Thị Thơ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 10 of 10
 • 02050000393.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị An;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ (2011)

 • Khái quát về Buddhaghosa - con người và những trước tác của ông. Khái quát đồng thời phân tích, làm rõ một số nội dung triết học Phật giáo nguyên thuỷ trong tác phẩm Thanh tịnh đạo luận, về vụ trụ quan, nhận thức luận, nhân sinh quan; làm nổi bật triết lý tốt đẹp của Phật giáo thể hiện trong tác phẩm.

 • Nguyên lý và một số khái niệm cơ bản của thiền Phật giáo.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Thị Thơ (2004)

 • Từ góc độ lịch sử tư tưởng, Thiền Phật giáo luôn có vị thế như một hệ thống tư tưởng triết học đặc sắc của tư duy phương Đông trong đối sánh Đông – Tây. Bài viết này cố gắng làm rõ một số khái niệm triết học cơ bản của nó để qua đó, nhận diện, phát huy và bảo tồn những đặc sắc của tư duy phương Đông nói chung, của Phật giáo Việt Nam nói riêng…

 • bia - 02050000161.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Toan;  Advisor: Hoàng, Thị Thơ (2010)

 • Phân tích quan niệm và tinh thần nhập thế của Phật giáo Ấn Độ. Phân tích tư tưởng nhập thế của Phật giáo Trần Nhân Tông. Góp phần làm rõ logic phát triển của tinh thần nhập thế của Phật giáo