Browsing by Author Hoàng, Thanh Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050000114_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thanh Vân;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về năng lượng mặt trời, cơ chế quang xúc tác tách hydro và hệ thống các vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực này. Trình bày quy trình chế tạo mẫu bột nanô tinh thể TiO2 anatasevà TiO2 anatase pha tạp Ni, Cu bằng phương pháp hóa ướt, tóm tắt các phương pháp phân tích, khảo sát tính chất đã thực hiện để phân tích pha tinh thể và tính chất quang của mẫu đã chế tạo. Trình bày các kết quả nghiên cứu, bàn luận và giải thích về ảnh hưởng của việc pha tạp Ni, Cu lên pha tinh thể, kích thước hạt và tính chất quang của vật liệu nanô tinh thể TiO2 anatase.

 • 00060000006.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công, Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Tổng quan các nghiên cứu về mưa lũ ở miền Trung lý thuyết mô hình mưa – dòng chảy và phương pháp SCS -- Điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội một số lưu vực sông ngòi miền Trung trong mối liên quan với quá trình mưa – dòng chảy -- Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy bằng mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS -- Ứng dụng mô hình quá trình mưa – dòng chảy trên các số lưu vực sông miền Trung phục vụ dự báo lũ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

 • 00060000147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây d...

 • DT_00750.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thanh Hằng; Hoàng, Thanh Vân; Hồ, Thị Minh Hà (2007)

 • Nghiên cứu lý thuyết và mã nguồn của một số sơ đồ tham số hoá đối lưu. Thống kê các hình thế thời tiết chính gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Lập trình các sơ đồ tham số hoá đối lưu cho mô hình HRM. Chạy thử nghiệm mô hình HRM với các sơ đồ tham số hoá đối lưu cho các đợt mưa lớn. Tính toán các chỉ số đánh giá kết quả dự báo mưa của mô hình và phân tích. Kết quả đạt được: Giới thiệu mã nguồn của các sơ đồ tham số hoá đối lưu trong mô hình HRM; Kết quả dự báo mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ của mô hình HRM ứng với các sơ đồ tham số hoá đối lưu

Browsing by Author Hoàng, Thanh Vân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 01050000114_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thanh Vân;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về năng lượng mặt trời, cơ chế quang xúc tác tách hydro và hệ thống các vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực này. Trình bày quy trình chế tạo mẫu bột nanô tinh thể TiO2 anatasevà TiO2 anatase pha tạp Ni, Cu bằng phương pháp hóa ướt, tóm tắt các phương pháp phân tích, khảo sát tính chất đã thực hiện để phân tích pha tinh thể và tính chất quang của mẫu đã chế tạo. Trình bày các kết quả nghiên cứu, bàn luận và giải thích về ảnh hưởng của việc pha tạp Ni, Cu lên pha tinh thể, kích thước hạt và tính chất quang của vật liệu nanô tinh thể TiO2 anatase.

 • 00060000006.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công, Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Tổng quan các nghiên cứu về mưa lũ ở miền Trung lý thuyết mô hình mưa – dòng chảy và phương pháp SCS -- Điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội một số lưu vực sông ngòi miền Trung trong mối liên quan với quá trình mưa – dòng chảy -- Xây dựng mô hình mô phỏng quá trình mưa – dòng chảy bằng mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS -- Ứng dụng mô hình quá trình mưa – dòng chảy trên các số lưu vực sông miền Trung phục vụ dự báo lũ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất

 • 00060000147.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Thanh Sơn; Ngô, Chí Tuấn; Công Thanh; Hoàng, Thanh Vân (2008)

 • Kết quả nghiên cứu của Đề tài: Đã lựa chọn mô hình sóng động học một chiều, phương pháp phần tử hữu hạn và phương pháp SCS (KW-1D) làm công cụ chính để mô phỏng và phát triển công nghệ dự báo lũ cũng như các bài toán quy hoạch sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất phù hợp với đặc điểm sông Miền Trung. Phân tích rõ các điều kiện khí hậu và mặt đệm trong quá trình hình thành lũ để vận dụng vào mô hình KW-1D. Nâng cao độ chính xác và độ ổn định của mô hình KW-1D trong việc giải các bài toán về quy mô không gian và thời gian. Đã tiến hành hiệu chỉnh công thức tính độ sâu tổn thất ban đầu Ia=0,2S, nhận được từ thực nghiệm ở Mỹ, thu được kết quả là Ia=0,13S đối với lưu vực sông Vệ. Đã xây d...

 • DT_00750.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Thanh Hằng; Hoàng, Thanh Vân; Hồ, Thị Minh Hà (2007)

 • Nghiên cứu lý thuyết và mã nguồn của một số sơ đồ tham số hoá đối lưu. Thống kê các hình thế thời tiết chính gây mưa lớn diện rộng ở khu vực Bắc Bộ. Lập trình các sơ đồ tham số hoá đối lưu cho mô hình HRM. Chạy thử nghiệm mô hình HRM với các sơ đồ tham số hoá đối lưu cho các đợt mưa lớn. Tính toán các chỉ số đánh giá kết quả dự báo mưa của mô hình và phân tích. Kết quả đạt được: Giới thiệu mã nguồn của các sơ đồ tham số hoá đối lưu trong mô hình HRM; Kết quả dự báo mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ của mô hình HRM ứng với các sơ đồ tham số hoá đối lưu