Browsing by Author Hoàng, Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • V_L2_01541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Hương;  Advisor: Lê, Văn Quán (2009)

 • Phân tích bối cảnh, tiền đề ra đời, hoàn cảnh xuất thân và con người của Lê Quý Đôn đối với sự hình thành những tư tưởng của ông. Tìm hiểu, phân tích và làm rõ một số nội dung cơ bản trong nhân sinh quan của Lê Quý Đôn bao gồm: quan niệm nhân sinh và trách nhiệm cá nhân, quan niệm nhân sinh với sự phát triển của xã hội. Đồng thời, tiến hành đánh giá những giá trị nhân sinh quan đó của Lê Quý Đôn. Thông qua phân tích nguồn gốc, những nội dung chủ yếu nói trên, chỉ ra những đóng góp và hạn chế của ông trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII cũng như giá trị của nó đối với con người Việt Nam hiện nay...

 • luận văn chuẩn (3) R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Văn Tiến;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2014)

 • Đề tài hướng tới làm sáng tỏ đặc điểm và tính bền vững trong hôn nhân của người Công giáo và không theo Công giáo ở Giáo Xứ Nghĩa Ải - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội hiện nay

 • 02050004907.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phức;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2017)

 • Đề tài nghiên cứu giúp cho việc ứng dụng một số lý thuyết của xã hội học, tâm lý học và đặc biệt là công tác xã hội vào quá trình nghiên cứu và thực hành. Cụ thể đề tài vận dụng những kiến thức chuyên ngành về công tác xã hội như hệ thống các lý thuyết, các phương pháp, kỹ năng, đặc biệt là lý thuyết về phát triển cộng đồng nhằm đề xuất các hoạt động “ liên kết nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân giảm nghèo” góp phần thực hiện vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo.

 • 02050005802.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Cù, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2019)

 • Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Công giáo được được đánh giá theo ba chiều cạnh: nhận thức, thái độ; hành vi; tâm lý cảm xúc. Về khía cạnh nhận thức, người Công giáo nói chung có sự tương thích nhất định về niềm tin tôn giáo cũng như thái độ của họ đối với mối quan hệ vợ chồng. Có 3 nhóm hành vi biểu hiện cho mức độ nghiêm trọng của mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Công giáo, và chủ yếu biểu hiện ở nhóm ít nghiêm trọng, tình trạng mâu thuẫn nghiêm trọng và mang tính xung đột bạo lực rất ít. Chiều cạnh tâm lý cảm xúc của mâu thuẫn cho thấy những tác động tiêu cực lên mối quan hệ vợ chồng không quá nghiêm trọng. Có 2 xu hướng cơ bản cho việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng: xu hướng ôn...

 • 02050005327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về mức độ hiểu biết pháp luật của công nhân lao động nữ tại công ty TNHH CANON thuộc khu công nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh, đề tài đã xác định được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nữ công nhân để từ đó phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ nữ công nhân nâng cao nhận thức về pháp luật để đảm bảo các quyền lợi của bản thân. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số khuyến nghị để các cơ quan, ban ngành liên quan, những người đang thực hiện vai trò của nhân viên công tác xã hội trợ giúp tốt hơn cho công nhân nữ tăng cường hiểu biết về luật lao động, để họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp khó khăn.

 • 02050000285_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trung Dũng;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu, đánh giá năng lực hội nhập không gian xã hội trường đại học của sinh viên thông qua các yếu tố như: năng lực trí tuệ, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực định hướng nghề nghiệp, tham gia hoạt động xã hội. Đánh giá năng lực hội nhập không gian xã hội người lao động của sinh viên qua các yếu tố: năng lực tìm kiếm việc làm, các kỹ năng làm việc cơ bản. Phân tích những yếu tố tác động đến năng lực hội nhập không gian xã hội của sinh viên Việt Nam hiện nay

 • 02050002893.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Thanh Lan;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2014)

 • Xung quanh vấn đề nghiên cứu về quan điểm của Phật tử Hà Nội về vấn đề giá trị đạo đức trong kinh doanh, có thể điểm đến các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến lĩnh vực đạo đức trong kinh doanh và các nghiên cứu về sự tham gia Phật giáo

 • 02050005456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phương Thanh;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • - Trước tiên về mặt khái niệm, luận án góp phần làm rõ và hoàn thiện khái niệm “từ thiện xã hội”, “phật tử”, “sự tham gia hoạt động từ thiện xã hội của phật tử”và lý thuyết sự lựa chọn duy lý về tôn giáo, lý thuyết hành động xã hội và lý thuyết về từ thiện xã hội. - Thứ hai, tìm hiểu quan niệm của phật tử về từ thiện, nghiên cứu không dừng lại ở quan niệm về từ thiện nói chung mà còn làm rõ nhận thức của Tăng sĩ, phật tử về từ thiện theo quan điểm của Phật giáo. - Thứ ba, động cơ tham gia từ thiện xã hội của phật tử được đề cập đến trong nghiên cứu không chỉ dừng lại tìm hiểu ở chiều cạnh quan điểm chủ quan của phật tử (động cơ vị tha, động cơ vị kỷ, động cơ tôn giáo) mà còn được...

 • 02050005580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • Thứ nhất: Kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ các lý thuyết Xã hội học về tôn giáo và nhập cư như: lý thuyết chức năng, lý thuyết trao đổi, lý thuyết tập thể và lý thuyết di dân. Thứ hai: nghiên cứu đã đóng góp những lý luận, phân tích về vấn đề niềm tin và thực hành nghi lễ tôn giáo của người nhập cư Công giáo qua việc so sánh với người dân sở tại dưới góc nhìn khoa học. Thứ ba, về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu giúp mô tả thực trạng sự thực hành nghi lễ và những yếu tố tác động đến việc thực hành nghi lễ của người Công giáo nhập cư tại địa phương nơi nhập cư nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng (xét tại địa bàn nhà thờ Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong đó ta thấy được lý ...

Browsing by Author Hoàng, Thu Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25
 • V_L2_01541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thu Hương;  Advisor: Lê, Văn Quán (2009)

 • Phân tích bối cảnh, tiền đề ra đời, hoàn cảnh xuất thân và con người của Lê Quý Đôn đối với sự hình thành những tư tưởng của ông. Tìm hiểu, phân tích và làm rõ một số nội dung cơ bản trong nhân sinh quan của Lê Quý Đôn bao gồm: quan niệm nhân sinh và trách nhiệm cá nhân, quan niệm nhân sinh với sự phát triển của xã hội. Đồng thời, tiến hành đánh giá những giá trị nhân sinh quan đó của Lê Quý Đôn. Thông qua phân tích nguồn gốc, những nội dung chủ yếu nói trên, chỉ ra những đóng góp và hạn chế của ông trong lịch sử tư tưởng Việt Nam thế kỷ XVIII cũng như giá trị của nó đối với con người Việt Nam hiện nay...

 • luận văn chuẩn (3) R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Chu, Văn Tiến;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2014)

 • Đề tài hướng tới làm sáng tỏ đặc điểm và tính bền vững trong hôn nhân của người Công giáo và không theo Công giáo ở Giáo Xứ Nghĩa Ải - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội hiện nay

 • 02050004907.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phức;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2017)

 • Đề tài nghiên cứu giúp cho việc ứng dụng một số lý thuyết của xã hội học, tâm lý học và đặc biệt là công tác xã hội vào quá trình nghiên cứu và thực hành. Cụ thể đề tài vận dụng những kiến thức chuyên ngành về công tác xã hội như hệ thống các lý thuyết, các phương pháp, kỹ năng, đặc biệt là lý thuyết về phát triển cộng đồng nhằm đề xuất các hoạt động “ liên kết nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân giảm nghèo” góp phần thực hiện vai trò của công tác xã hội trong công tác xóa đói giảm nghèo.

 • 02050005802.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Cù, Thị Thanh Thúy;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2019)

 • Mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Công giáo được được đánh giá theo ba chiều cạnh: nhận thức, thái độ; hành vi; tâm lý cảm xúc. Về khía cạnh nhận thức, người Công giáo nói chung có sự tương thích nhất định về niềm tin tôn giáo cũng như thái độ của họ đối với mối quan hệ vợ chồng. Có 3 nhóm hành vi biểu hiện cho mức độ nghiêm trọng của mâu thuẫn vợ chồng trong gia đình Công giáo, và chủ yếu biểu hiện ở nhóm ít nghiêm trọng, tình trạng mâu thuẫn nghiêm trọng và mang tính xung đột bạo lực rất ít. Chiều cạnh tâm lý cảm xúc của mâu thuẫn cho thấy những tác động tiêu cực lên mối quan hệ vợ chồng không quá nghiêm trọng. Có 2 xu hướng cơ bản cho việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng: xu hướng ôn...

 • 02050005327.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • Trên cơ sở tìm hiểu về mức độ hiểu biết pháp luật của công nhân lao động nữ tại công ty TNHH CANON thuộc khu công nghiệp Quế Võ- Bắc Ninh, đề tài đã xác định được nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nữ công nhân để từ đó phát huy vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ nữ công nhân nâng cao nhận thức về pháp luật để đảm bảo các quyền lợi của bản thân. Dựa trên các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số khuyến nghị để các cơ quan, ban ngành liên quan, những người đang thực hiện vai trò của nhân viên công tác xã hội trợ giúp tốt hơn cho công nhân nữ tăng cường hiểu biết về luật lao động, để họ có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi gặp khó khăn.

 • 02050000285_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Trung Dũng;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2010)

 • Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Nghiên cứu, đánh giá năng lực hội nhập không gian xã hội trường đại học của sinh viên thông qua các yếu tố như: năng lực trí tuệ, năng lực nghiên cứu khoa học, năng lực định hướng nghề nghiệp, tham gia hoạt động xã hội. Đánh giá năng lực hội nhập không gian xã hội người lao động của sinh viên qua các yếu tố: năng lực tìm kiếm việc làm, các kỹ năng làm việc cơ bản. Phân tích những yếu tố tác động đến năng lực hội nhập không gian xã hội của sinh viên Việt Nam hiện nay

 • 02050002893.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Thanh Lan;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2014)

 • Xung quanh vấn đề nghiên cứu về quan điểm của Phật tử Hà Nội về vấn đề giá trị đạo đức trong kinh doanh, có thể điểm đến các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc có liên quan đến lĩnh vực đạo đức trong kinh doanh và các nghiên cứu về sự tham gia Phật giáo

 • 02050005456.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Phương Thanh;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • - Trước tiên về mặt khái niệm, luận án góp phần làm rõ và hoàn thiện khái niệm “từ thiện xã hội”, “phật tử”, “sự tham gia hoạt động từ thiện xã hội của phật tử”và lý thuyết sự lựa chọn duy lý về tôn giáo, lý thuyết hành động xã hội và lý thuyết về từ thiện xã hội. - Thứ hai, tìm hiểu quan niệm của phật tử về từ thiện, nghiên cứu không dừng lại ở quan niệm về từ thiện nói chung mà còn làm rõ nhận thức của Tăng sĩ, phật tử về từ thiện theo quan điểm của Phật giáo. - Thứ ba, động cơ tham gia từ thiện xã hội của phật tử được đề cập đến trong nghiên cứu không chỉ dừng lại tìm hiểu ở chiều cạnh quan điểm chủ quan của phật tử (động cơ vị tha, động cơ vị kỷ, động cơ tôn giáo) mà còn được...

 • 02050005580.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Ngọc Anh;  Advisor: Hoàng, Thu Hương (2018)

 • Thứ nhất: Kết quả nghiên cứu làm sáng tỏ các lý thuyết Xã hội học về tôn giáo và nhập cư như: lý thuyết chức năng, lý thuyết trao đổi, lý thuyết tập thể và lý thuyết di dân. Thứ hai: nghiên cứu đã đóng góp những lý luận, phân tích về vấn đề niềm tin và thực hành nghi lễ tôn giáo của người nhập cư Công giáo qua việc so sánh với người dân sở tại dưới góc nhìn khoa học. Thứ ba, về mặt thực tiễn, kết quả nghiên cứu giúp mô tả thực trạng sự thực hành nghi lễ và những yếu tố tác động đến việc thực hành nghi lễ của người Công giáo nhập cư tại địa phương nơi nhập cư nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng (xét tại địa bàn nhà thờ Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Trong đó ta thấy được lý ...