Browsing by Author Hoàng, Trọng Phiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • DT_00180.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Thiện Thuật; Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Ngọc San; Nguyễn, Thiện Giáp; Nguyễn, Đình Quang; Đinh, Văn Đức (2002)

 • Chữ Quốc ngữ là một phương tiện ghi chép tiện lợi, song không phải không có những điều bất hợp lý đối với người Việt, vi ngay từ đầu việc sáng tạo ra chữ Quốc ngữ không nhằm phục vụ chúng ta, mà phục vụ các giáo sĩ phương tây học tiếng Việt, họ đang cần biết tiếng để truyền đạo cho người bản xứ. Ngày nay chúng ta cần hiểu được điều này để tác động đến chữ Quốc ngữ một cách có hiệu quả, nhằm phục vụ lợi ích của chúng ta. Do đó việc nghiên cứu quá trình hình thành chữ Quốc ngữ cũng như phương hướng cải tiến nó đang là một vấn để thời sự Đề tài nghiên cứu một số mặt sau: văn tự và ngữ âm, từ vựng học, ngữ pháp và về phong cách học 6 công trình được đóng thành 07 quyển tổng cộng 605 tra...

 • V_L2_01176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Đức Quang;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2007)

 • Khái quát về liên từ trong tiếng Hán hiện đại: khái niệm liên từ, phạm vi và phân loại liên từ, sự khác nhau giữa liên từ với phó từ và giới từ. Khảo sát đặc điểm của các liên từ:“并; 和; 而”trong tiếng Hán hiện đại trên các phương diện: đặc điểm kết cấu, đặc trưng ý nghĩa và cách sử dụng chúng; từ đó đối chiếu các liên từ với các từ tương đương trong tiếng Việt. Khái quát lỗi dùng 3 liên từ : “并; 和; 而”trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam học tiếng Hán qua việc đối chiếu cách dùng cùng 3 liên từ với các từ tương đương trong tiếng Việt và cách khắc phục những lỗi sai. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng dạy và dịch thuật tiếng Hán hiện đại

 • 02050000130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lan Hương;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2020-03-20)

 • hương 1: Cơ sở lý thuyết: giới thiệu các vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài: câu đơn trần thuật tiếng Việt, biến thể đồng nghĩa của câu đơn trần thuật tiếng Việt và các phương pháp biến đổi đồng nghĩa câu đơn trần thuật tiếng Việt. Chương 2: Khảo sát thực tế và đưa ra kết quả khảo sát năng lực sử dụng các phương pháp biến đổi đồng nghĩa câu đơn trần thuật tiếng Việt của đối tượng học viên người nước ngoài. Chương 3: đưa ra một số nhận định về vấn đề giảng dạy câu đồng nghĩa tiếng Việt và các dạng bài tập liên quan trong các giáo trình dạy tiếng hiện nay; thiết kế những dạng bài tập cụ thể rèn luyện khả năng sử dụng các phương pháp biến đổi câu để tạo ra các dạng đồng nghĩa cho đối ...

 • V_L2_00020.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thục Phương;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (1998)

 • Giới thiệu hệ thống lí thuyết hành vi ngôn ngữ với các khái niệm cơ bản, các quy tắc hoạt động và các nhân tố liên quan. Miêu tả cụ thể về kiểu loại và hoạt động của các hành vi ngôn ngữ tiêu biểu trong hội thoại mua bán và 1 số công đoạn, thao tác thu thập, xử lý cụ thể.

 • V_L2_01111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lê Thúy Nga;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2008)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận về phỏng vấn, phỏng vấn báo chí, giao tiếp hội thoại trên truyền hình. Tìm hiểu giao tiếp hội thoại trong phỏng vấn trên truyền hình ở Thừa Thiên - Huế như các nhân tố của cuộc phỏng vấn, hội thoại trong phỏng vấn, các hành vi nghi thức, câu hỏi và các yếu tố phi ngôn ngữ trong phỏng vấn trên truyền hình. Nghiên cứu đặc điểm về ngôn ngữ phỏng vấn trên truyền hình ở Thừa Thiên - Huế trên các phương diện: các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; văn hoá ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp phỏng vấn. Nêu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của các cuộc phỏng vấn trên Truyền hình ở Thừa Thiên - Huế

 • 02050000134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2010)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về thơ văn xuôi: khái niệm thơ văn xuôi, phân biệt thơ văn xuôi với một số thể loại lân cận, sự hình thành và phát triển của thơ văn xuôi. Vạch rõ những đặc điểm cơ bản trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại về nội dung và hình thức. Khảo sát những đặc trưng sử dụng ngôn ngữ trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại: đặc trưng về nhịp điệu, đặc trưng về cú pháp. Từ đó đưa ra cái nhìn khái quát nhất về thơ văn xuôi Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung

 • V_L2_01186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Cúc;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2008)

 • Nghiên cứu kết cấu truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư qua hai tập truyện ngắn : “Ngọn đèn không tắt” và “Cánh đồng bất tận”. Khảo sát chi tiết về nghệ thuật biểu hiện ngôn từ của Nguyễn Ngọc Tư thông qua phân tích đặc trưng ngôn ngữ kể chuyện: ngôn ngữ nhân vật, người kể chuyện, các phương tiện phi ngôn ngữ và đặc điểm của câu văn. Nghiên cứu đặc điểm sử dụng từ ngữ Nam Bộ qua các tác phẩm này thể hiện ở tính phương ngữ đặc sắc, tính chính xác và hàm súc, tính hình tượng và biểu cảm của từ ngữ. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến giải về phong cách riêng của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư

 • V_L2_00244.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2000)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về tính tình thái, khái niệm quán ngữ biểu thị tình thái, mô tả những đặc điểm cơ bản của quán ngữ tình thái trong tiếng Việt. Từ đó tiến hành phân loại, xếp nhóm các quán ngữ biểu thị tình thái theo các phạm trù nội dung và đưa ra một số nhận xét cụ thể về tính ưu việt của quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt

 • V_L2_01125_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Kiên;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2008)

 • Phân tích, lý giải các loại định ngữ cho danh từ trong tiếng Hán cả về mặt cấu trúc và ngữ nghĩa. Nghiên cứu các loại từ ngữ như danh từ/ngữ danh từ, động từ/ngữ động từ, tính từ/ngữ tính từ, đại từ có thể tham gia làm định ngữ trong tiếng Hán. Nêu sự phân bố của các loại định ngữ trong đoản ngữ danh từ. Từ đó so sánh định ngữ trong đoản ngữ danh từ tiếng Hán với định ngữ trong đoản ngữ danh từ tiếng Việt nhằm làm nổi bật những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. Đồng thời rút ra những qui tắc ngữ pháp nhất định để có thể giúp cho người sử dụng hai ngôn ngữ này tránh được những sai sót do lối tư duy của tiếng mẹ đẻ gây ra

 • V_L2_00780.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2006)

 • Nghiên cứu các câu sai trong phần chính văn của các tin, bài đã đăng trên các báo Thanh niên, Hoa học trò, và Tiền phong trong năm 2005, đã nhận diện, phân tích, phân loại các câu sai và vận dụng lý thuyết ngôn ngữ về câu để tìm ra cách sửa các câu sai

 • V_L2_00628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn (2005)

 • Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chối

 • V_L2_00242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Chi;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2000)

 • Đi sâu tìm hiểu chung về câu hỏi chính danh, cấu trúc và phượng tiện biểu hiện câu hỏi chính danh trong tiếng Anh và tiếng Việt, chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt về câú trúc và phương tiện biểu hiện câu hỏi chính danh giữa tiếng Anh và tiếng Việt, để từ đó có thể thâý được mối quan hệ của hai ngôn ngữ này

 • V_L2_00251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hiên;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2000)

 • Đi sâu khai thác thủ pháp miêu tả ở góc độ quan niệm miêu tả là hình thức kết cấu lời nói, trong hoạt động lời nói, thông qua việc phân tích thủ pháp miêu tả trong 27 truyện ngắn hay và đoạt giải của hội nhà văn Việt nam, tác giả đã làm nổi bật ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nghệ thuật miêu tả

 • 4185-145-7743-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Chí Hòa (1993)

 • Bài viết này xem các phát ngôn đa vị ngử tính tương ứng với câu ghép khỏng từ nối là một loại đơn vi ngôn ngữ nằm trong hệ thống các đơn vị câu ghép tiếng Việt. Tuy nhiên, "câu ghép" là khái niệm được xét về mặt cấu trúc còn "phát ngôn là khái niệm được xét về mật chức năng, mặt hoạt động của câu.

Browsing by Author Hoàng, Trọng Phiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • DT_00180.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Thiện Thuật; Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Ngọc San; Nguyễn, Thiện Giáp; Nguyễn, Đình Quang; Đinh, Văn Đức (2002)

 • Chữ Quốc ngữ là một phương tiện ghi chép tiện lợi, song không phải không có những điều bất hợp lý đối với người Việt, vi ngay từ đầu việc sáng tạo ra chữ Quốc ngữ không nhằm phục vụ chúng ta, mà phục vụ các giáo sĩ phương tây học tiếng Việt, họ đang cần biết tiếng để truyền đạo cho người bản xứ. Ngày nay chúng ta cần hiểu được điều này để tác động đến chữ Quốc ngữ một cách có hiệu quả, nhằm phục vụ lợi ích của chúng ta. Do đó việc nghiên cứu quá trình hình thành chữ Quốc ngữ cũng như phương hướng cải tiến nó đang là một vấn để thời sự Đề tài nghiên cứu một số mặt sau: văn tự và ngữ âm, từ vựng học, ngữ pháp và về phong cách học 6 công trình được đóng thành 07 quyển tổng cộng 605 tra...

 • V_L2_01176.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lưu, Đức Quang;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2007)

 • Khái quát về liên từ trong tiếng Hán hiện đại: khái niệm liên từ, phạm vi và phân loại liên từ, sự khác nhau giữa liên từ với phó từ và giới từ. Khảo sát đặc điểm của các liên từ:“并; 和; 而”trong tiếng Hán hiện đại trên các phương diện: đặc điểm kết cấu, đặc trưng ý nghĩa và cách sử dụng chúng; từ đó đối chiếu các liên từ với các từ tương đương trong tiếng Việt. Khái quát lỗi dùng 3 liên từ : “并; 和; 而”trong tiếng Hán hiện đại của sinh viên Việt Nam học tiếng Hán qua việc đối chiếu cách dùng cùng 3 liên từ với các từ tương đương trong tiếng Việt và cách khắc phục những lỗi sai. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến nghị về phương pháp giảng dạy và dịch thuật tiếng Hán hiện đại

 • 02050000130.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Lan Hương;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2020-03-20)

 • hương 1: Cơ sở lý thuyết: giới thiệu các vấn đề lý thuyết liên quan đến đề tài: câu đơn trần thuật tiếng Việt, biến thể đồng nghĩa của câu đơn trần thuật tiếng Việt và các phương pháp biến đổi đồng nghĩa câu đơn trần thuật tiếng Việt. Chương 2: Khảo sát thực tế và đưa ra kết quả khảo sát năng lực sử dụng các phương pháp biến đổi đồng nghĩa câu đơn trần thuật tiếng Việt của đối tượng học viên người nước ngoài. Chương 3: đưa ra một số nhận định về vấn đề giảng dạy câu đồng nghĩa tiếng Việt và các dạng bài tập liên quan trong các giáo trình dạy tiếng hiện nay; thiết kế những dạng bài tập cụ thể rèn luyện khả năng sử dụng các phương pháp biến đổi câu để tạo ra các dạng đồng nghĩa cho đối ...

 • V_L2_00020.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Thục Phương;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (1998)

 • Giới thiệu hệ thống lí thuyết hành vi ngôn ngữ với các khái niệm cơ bản, các quy tắc hoạt động và các nhân tố liên quan. Miêu tả cụ thể về kiểu loại và hoạt động của các hành vi ngôn ngữ tiêu biểu trong hội thoại mua bán và 1 số công đoạn, thao tác thu thập, xử lý cụ thể.

 • V_L2_01111.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Lê Thúy Nga;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2008)

 • Trình bày một số vấn đề lý luận về phỏng vấn, phỏng vấn báo chí, giao tiếp hội thoại trên truyền hình. Tìm hiểu giao tiếp hội thoại trong phỏng vấn trên truyền hình ở Thừa Thiên - Huế như các nhân tố của cuộc phỏng vấn, hội thoại trong phỏng vấn, các hành vi nghi thức, câu hỏi và các yếu tố phi ngôn ngữ trong phỏng vấn trên truyền hình. Nghiên cứu đặc điểm về ngôn ngữ phỏng vấn trên truyền hình ở Thừa Thiên - Huế trên các phương diện: các phương tiện ngôn ngữ được sử dụng về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp; văn hoá ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp phỏng vấn. Nêu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn của các cuộc phỏng vấn trên Truyền hình ở Thừa Thiên - Huế

 • 02050000134.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hải Yến;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2010)

 • Hệ thống hóa lý thuyết về thơ văn xuôi: khái niệm thơ văn xuôi, phân biệt thơ văn xuôi với một số thể loại lân cận, sự hình thành và phát triển của thơ văn xuôi. Vạch rõ những đặc điểm cơ bản trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại về nội dung và hình thức. Khảo sát những đặc trưng sử dụng ngôn ngữ trong thơ văn xuôi Việt Nam hiện đại: đặc trưng về nhịp điệu, đặc trưng về cú pháp. Từ đó đưa ra cái nhìn khái quát nhất về thơ văn xuôi Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung

 • V_L2_01186.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Cúc;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2008)

 • Nghiên cứu kết cấu truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư qua hai tập truyện ngắn : “Ngọn đèn không tắt” và “Cánh đồng bất tận”. Khảo sát chi tiết về nghệ thuật biểu hiện ngôn từ của Nguyễn Ngọc Tư thông qua phân tích đặc trưng ngôn ngữ kể chuyện: ngôn ngữ nhân vật, người kể chuyện, các phương tiện phi ngôn ngữ và đặc điểm của câu văn. Nghiên cứu đặc điểm sử dụng từ ngữ Nam Bộ qua các tác phẩm này thể hiện ở tính phương ngữ đặc sắc, tính chính xác và hàm súc, tính hình tượng và biểu cảm của từ ngữ. Trên cơ sở đó đưa ra một số kiến giải về phong cách riêng của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư

 • V_L2_00244.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Thu Hà;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2000)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về tính tình thái, khái niệm quán ngữ biểu thị tình thái, mô tả những đặc điểm cơ bản của quán ngữ tình thái trong tiếng Việt. Từ đó tiến hành phân loại, xếp nhóm các quán ngữ biểu thị tình thái theo các phạm trù nội dung và đưa ra một số nhận xét cụ thể về tính ưu việt của quán ngữ biểu thị tình thái trong tiếng Việt

 • V_L2_01125_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Kiên;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2008)

 • Phân tích, lý giải các loại định ngữ cho danh từ trong tiếng Hán cả về mặt cấu trúc và ngữ nghĩa. Nghiên cứu các loại từ ngữ như danh từ/ngữ danh từ, động từ/ngữ động từ, tính từ/ngữ tính từ, đại từ có thể tham gia làm định ngữ trong tiếng Hán. Nêu sự phân bố của các loại định ngữ trong đoản ngữ danh từ. Từ đó so sánh định ngữ trong đoản ngữ danh từ tiếng Hán với định ngữ trong đoản ngữ danh từ tiếng Việt nhằm làm nổi bật những điểm giống nhau và khác nhau giữa chúng. Đồng thời rút ra những qui tắc ngữ pháp nhất định để có thể giúp cho người sử dụng hai ngôn ngữ này tránh được những sai sót do lối tư duy của tiếng mẹ đẻ gây ra

 • V_L2_00780.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Lan;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2006)

 • Nghiên cứu các câu sai trong phần chính văn của các tin, bài đã đăng trên các báo Thanh niên, Hoa học trò, và Tiền phong trong năm 2005, đã nhận diện, phân tích, phân loại các câu sai và vận dụng lý thuyết ngôn ngữ về câu để tìm ra cách sửa các câu sai

 • V_L2_00628.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Chi Mai;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Hồng Cổn (2005)

 • Nghiên cứu và xác định các phương thức, phương tiện biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến và phân biệt hành vi từ chối với một số hành vi ngôn ngữ khác, đối chiếu các phương thức biểu hiện hành vi từ chối lời cầu khiến trong tiếng Anh và tiếng Việt. Từ đó nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi từ chối lời cầu khiến trong hai ngôn ngữ và việc sử dụng hành vi từ chối trong giao tiếp giữa người nói bản ngữ và người nói phi bản ngữ. Góp phần nghiên cứu sâu hơn về giao tiếp ngôn ngữ dưới góc độ văn hóa và giao thoa văn hóa thuộc phạm vi hành vi từ chối

 • V_L2_00242.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Mai Chi;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2000)

 • Đi sâu tìm hiểu chung về câu hỏi chính danh, cấu trúc và phượng tiện biểu hiện câu hỏi chính danh trong tiếng Anh và tiếng Việt, chỉ ra những nét tương đồng và khác biệt về câú trúc và phương tiện biểu hiện câu hỏi chính danh giữa tiếng Anh và tiếng Việt, để từ đó có thể thâý được mối quan hệ của hai ngôn ngữ này

 • V_L2_00251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Hiên;  Advisor: Hoàng, Trọng Phiến (2000)

 • Đi sâu khai thác thủ pháp miêu tả ở góc độ quan niệm miêu tả là hình thức kết cấu lời nói, trong hoạt động lời nói, thông qua việc phân tích thủ pháp miêu tả trong 27 truyện ngắn hay và đoạt giải của hội nhà văn Việt nam, tác giả đã làm nổi bật ý nghĩa lý luận và thực tiễn của nghệ thuật miêu tả

 • 4185-145-7743-1-10-20170415.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trọng Phiến; Nguyễn, Chí Hòa (1993)

 • Bài viết này xem các phát ngôn đa vị ngử tính tương ứng với câu ghép khỏng từ nối là một loại đơn vi ngôn ngữ nằm trong hệ thống các đơn vị câu ghép tiếng Việt. Tuy nhiên, "câu ghép" là khái niệm được xét về mặt cấu trúc còn "phát ngôn là khái niệm được xét về mật chức năng, mặt hoạt động của câu.