Browsing by Author Hoàng, Trung Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050010163.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, trong đó tập trung vào các giải pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số TTHC có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau như: Các thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; các TTHC liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể trường cao đẳng, trung cấp…

 • DT_00907.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Thị Lan Anh; Nguyễn, Xuân Huấn; Ngô, Xuân Nam; Phí, Bảo Khanh; Phạm, Thị Làn; Trần, Văn Thụy (2009)

 • Giới thiệu toàn bộ 41 đơn vị loại cảnh quan sinh thái tại huyện Thái Thụy, Thái Bình thuộc một kiểu cảnh quan rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa trong hai phụ lớp: cảnh quan đồng bằng trong đê và phụ lớp cảnh quan đồng bằng ngoài đê, thuộc một lớp cảnh quan duy nhất là lớp cảnh quan đồng bằng. Giới thiệu phương pháp viễn thám và GIS đối với việc lập bản đồ hiện trạng các cảnh quan sinh thái trong nghiên cứu sinh thái cho thấy có nhiều ưu thế. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về đặc điểm đặc trưng của tự nhiên, các điều kiện môi trường – sinh thái, lãnh thổ cũng như qua bản đồ cảnh quan để đưa ra một phương thức tiếp cận tổng hợp nhất, tương đối gần gũi, xác thực với hiện trạng tự nh...

 • 01050003875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Vũ, Đình Thống (2017)

 • - Đã thống kê, xác định và kiểm định vị trí phân loại của 20 loài thuộc họ Dơi lá mũi Rhinolophiadae ở Việt Nam. Đã mô tả đặc điểm nhận dạng và xây dựng khóa định loại lưỡng phân cho họ Dơi lá mũi ở Việt Nam dựa vào các đặc điểm hình thái, kích thước sọ và răng. - Đã ghi nhận bổ sung 1 loài dơi lá mũi (Rhinolophus osgoodi) cho danh lục dơi ở Việt Nam; khẳng định sự hiện diện của 2 loài (R. subbadius và R. siamensis) còn thiếu dẫn liệu trong những công trình nghiên cứu trước đây ở Việt Nam; phát hiện 7 dạng loài có đặc điểm sai khác với những mô tả đã công bố (có thể là những loài hoặc phân loài mới cho khoa học), thuộc các loài R. affinis (2 dạng loài), R. malayanus (1 dạng loài), R...

 • DT_00780.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Hoàng, Quốc Chính; Nguyễn, Thành Nam (2008)

 • Xác định thành phần loài, số lượng của các loài thú họ Cầy Viverridae trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long. Bổ sung đặc điểm sinh thái của một số loài so với các vùng. Nêu các mối đe dọa chủ yếu với đa dạng sinh học và các loài thú họ Cầy trong khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng các loài thú họ Cầy trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long, làm cơ sở cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã trong vùng, đặc biệt đối với các loài thú quý hiếm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Bổ sung một số thông tin về sinh học và hệ sinh thái của các loài thú họ Cầy so với các vùng khác Xác định được các mối đe dọa chủ yếu đối với đa dạng sin...

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

 • 00060000144.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Trương, Ngọc Kiểm; Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Quang Huy; Bùi, Thị Hoa (2012)

 • Điều tra bổ sung đầy đủ và đánh giá tính đa dạng sinh học (động vật, thực vật) và tài nguyên ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức làm cơ sở cho công tác bảo tồn và đề xuất các giải pháp quản lý cấp xã, huyện. Đánh giá nguồn tài nguyên có ích và có nguy cơ suy giảm để giúp cho xã và huyện có các chính sách ưu tiên trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững. Mô tả chi tiết và lập bản đồ các hệ sinh thái tại khu vực nghiên cứu nhằm có mọt bức tranh tổng quát nhất phục vụ cho qui hoạch du lịch sinh thái trong tương lai.

 • 05050001797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Mai, Văn Hưng (2014)

 • Bước đầu làm rõ cơ sở lý luận về dạy học nêu vấn đề và vai trò của dạy học nêu vấn đề trong dạy học sinh học. Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, chúng tôi thiết kế quy trình sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần ba sinh học vi sinh vật sinh học vi sinh vật Sinh học 10 – THPT. Chúng tôi cũng đã nêu được một số biện pháp sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần ba sinh học vi sinh vật Sinh học 10- THPT, đồng thời vận dụng quy trình để thiết kế các hoạt động học tập trong bài soạn đưa vào thực nghiệm và cũng là tài liệu sử dụng trong thực tiễn. Phân tích cấu trúc chương trình và nội dung kiến thức Sinh vật trung học phổ thông, đặc biệt là nội dung kiến t...

 • DT_00441.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Nguyễn, Xuân Huấn; Nguyễn, Ngọc Thạch; Nguyễn, Hoài An; Bùi, Thị Hải Hà; Hoàng, Trung Thành; Ngô, Quang Dự;  Advisor: Thạch, Mai Hoàng (2004)

 • Giới thiệu phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên: Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu thời tiết, tài nguyên nước, tài nguyên đất, thảm thực vật và động vật, tài nguyên nhân văn và cảnh quan môi trường. Đi sâu nghiên cứu hiện trạng các hệ sinh thái thuộc huyện Kim Bôi: Các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước ngọt. Từ đó thành lập bản đồ hiện trạng các thành phần của hệ sinh thái thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phục vụ cho công tác phát triển bền vững.

 • TC_02500.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Phạm, Trọng Ảnh; Hoàng, Văn Chính (2009)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần đánh giá hiện trạng và bổ sung dẫn liệu về các loài thú ăn thịt trong khu vực. Động vật ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng đang phải đối mặt với một số đe dọa trong đó chủ yêu là cháy rừng, săn bắn và các hoạt động du lịch.

 • 00060000062.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Huấn; Nguyễn, Minh Huấn; Phạm, Văn Vy; Nguyễn, Thọ Sáo; Hoàng, Trung Thành (2010)

 • Thu thập số liệu mực nước và hoàn thiện phương pháp phân tích thủy triều ở biển Đông. Nghiên cứu tính phân bố không gian của thủy triều vịnh Bắc Bộ. Kết quả: Xây dựng cơ sở dữ liệu hằng số điều hòa thủy triều vịnh Bắc Bộ với độ phân giải 2’x2’ kinh, vĩ độ phục vụ cho nhiều bài toán nghiên cứu và thực tế. Yêu cầu dữ liệu đó phải tương đối dày đặc tối đa có thể và đủ tin cậy để phục các bài toán mô hình hóa số cho các phụ vùng kích thước khác nhau. Thu thập quỹ số liệu phong phú về mực nước quan trắc ở các trạm ven bờ và hải đảo, đăc khu trên biển (trong số 128 trạm mực nước từng giờ trong nhiều năm), các bộ hằng số điều hòa thủy triều vùng biển Đông (tổng cộng 148 trạm). Khai thác được...

Browsing by Author Hoàng, Trung Thành

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 13 of 13
 • 00050010163.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Nguyễn, Đăng Dung (2019)

 • Mục đích nghiên cứu tổng quát của luận án là nghiên cứu lý luận, thực tiễn và đề xuất các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm tiếp tục cải cách TTHC trong QLNN về giáo dục, trong đó tập trung vào các giải pháp để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số TTHC có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức và hiện còn nhiều ý kiến khác nhau như: Các thủ tục về cấp phôi văn bằng, chứng chỉ; thủ tục công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; các TTHC liên quan đến việc sáp nhập, chia tách, giải thể trường cao đẳng, trung cấp…

 • DT_00907.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Thị Lan Anh; Nguyễn, Xuân Huấn; Ngô, Xuân Nam; Phí, Bảo Khanh; Phạm, Thị Làn; Trần, Văn Thụy (2009)

 • Giới thiệu toàn bộ 41 đơn vị loại cảnh quan sinh thái tại huyện Thái Thụy, Thái Bình thuộc một kiểu cảnh quan rừng rậm thường xanh nhiệt đới gió mùa trong hai phụ lớp: cảnh quan đồng bằng trong đê và phụ lớp cảnh quan đồng bằng ngoài đê, thuộc một lớp cảnh quan duy nhất là lớp cảnh quan đồng bằng. Giới thiệu phương pháp viễn thám và GIS đối với việc lập bản đồ hiện trạng các cảnh quan sinh thái trong nghiên cứu sinh thái cho thấy có nhiều ưu thế. Sử dụng các kết quả nghiên cứu về đặc điểm đặc trưng của tự nhiên, các điều kiện môi trường – sinh thái, lãnh thổ cũng như qua bản đồ cảnh quan để đưa ra một phương thức tiếp cận tổng hợp nhất, tương đối gần gũi, xác thực với hiện trạng tự nh...

 • 01050003875.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Vũ, Đình Thống (2017)

 • - Đã thống kê, xác định và kiểm định vị trí phân loại của 20 loài thuộc họ Dơi lá mũi Rhinolophiadae ở Việt Nam. Đã mô tả đặc điểm nhận dạng và xây dựng khóa định loại lưỡng phân cho họ Dơi lá mũi ở Việt Nam dựa vào các đặc điểm hình thái, kích thước sọ và răng. - Đã ghi nhận bổ sung 1 loài dơi lá mũi (Rhinolophus osgoodi) cho danh lục dơi ở Việt Nam; khẳng định sự hiện diện của 2 loài (R. subbadius và R. siamensis) còn thiếu dẫn liệu trong những công trình nghiên cứu trước đây ở Việt Nam; phát hiện 7 dạng loài có đặc điểm sai khác với những mô tả đã công bố (có thể là những loài hoặc phân loài mới cho khoa học), thuộc các loài R. affinis (2 dạng loài), R. malayanus (1 dạng loài), R...

 • DT_00780.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Hoàng, Quốc Chính; Nguyễn, Thành Nam (2008)

 • Xác định thành phần loài, số lượng của các loài thú họ Cầy Viverridae trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long. Bổ sung đặc điểm sinh thái của một số loài so với các vùng. Nêu các mối đe dọa chủ yếu với đa dạng sinh học và các loài thú họ Cầy trong khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng các loài thú họ Cầy trong hệ sinh thái rừng tràm ở đồng bằng sông Cửu Long, làm cơ sở cho công tác bảo tồn các loài động vật hoang dã trong vùng, đặc biệt đối với các loài thú quý hiếm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Bổ sung một số thông tin về sinh học và hệ sinh thái của các loài thú họ Cầy so với các vùng khác Xác định được các mối đe dọa chủ yếu đối với đa dạng sin...

 • 00060000486.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Xuân Huấn; Đinh, Nho Thái; Nguyễn, Huy Hoàng; Vũ, Đình Thống (2018)

 • Kiểm kê, đánh giá tính đa dạng và hệ thống phân loại của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam làm cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, giám sát và bảo tồn đa dạng sinh học. Mô tả chi tiết các đặc điểm nhận dạng của họ Dơi lá mũi ở Việt Nam. Xây dựng bộ mẫu đại diện và bộ dẫn liệu cơ bản về siêu âm của các loài Dơi lá mũi, làm cơ sở cho việc định loại. Xác lập bản đồ phân bố của mỗi loài Dơi lá mũi ở Việt Nam.

 • 00060000144.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Trương, Ngọc Kiểm; Hoàng, Trung Thành; Nguyễn, Thành Nam; Nguyễn, Quang Huy; Bùi, Thị Hoa (2012)

 • Điều tra bổ sung đầy đủ và đánh giá tính đa dạng sinh học (động vật, thực vật) và tài nguyên ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức làm cơ sở cho công tác bảo tồn và đề xuất các giải pháp quản lý cấp xã, huyện. Đánh giá nguồn tài nguyên có ích và có nguy cơ suy giảm để giúp cho xã và huyện có các chính sách ưu tiên trong bảo tồn và phát triển du lịch sinh thái theo hướng phát triển bền vững. Mô tả chi tiết và lập bản đồ các hệ sinh thái tại khu vực nghiên cứu nhằm có mọt bức tranh tổng quát nhất phục vụ cho qui hoạch du lịch sinh thái trong tương lai.

 • 05050001797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Trung Thành;  Advisor: Mai, Văn Hưng (2014)

 • Bước đầu làm rõ cơ sở lý luận về dạy học nêu vấn đề và vai trò của dạy học nêu vấn đề trong dạy học sinh học. Từ việc nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài, chúng tôi thiết kế quy trình sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần ba sinh học vi sinh vật sinh học vi sinh vật Sinh học 10 – THPT. Chúng tôi cũng đã nêu được một số biện pháp sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần ba sinh học vi sinh vật Sinh học 10- THPT, đồng thời vận dụng quy trình để thiết kế các hoạt động học tập trong bài soạn đưa vào thực nghiệm và cũng là tài liệu sử dụng trong thực tiễn. Phân tích cấu trúc chương trình và nội dung kiến thức Sinh vật trung học phổ thông, đặc biệt là nội dung kiến t...

 • DT_00441.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đoàn, Hương Mai; Nguyễn, Xuân Huấn; Nguyễn, Ngọc Thạch; Nguyễn, Hoài An; Bùi, Thị Hải Hà; Hoàng, Trung Thành; Ngô, Quang Dự;  Advisor: Thạch, Mai Hoàng (2004)

 • Giới thiệu phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên: Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu thời tiết, tài nguyên nước, tài nguyên đất, thảm thực vật và động vật, tài nguyên nhân văn và cảnh quan môi trường. Đi sâu nghiên cứu hiện trạng các hệ sinh thái thuộc huyện Kim Bôi: Các hệ sinh thái trên cạn, hệ sinh thái nước ngọt. Từ đó thành lập bản đồ hiện trạng các thành phần của hệ sinh thái thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình phục vụ cho công tác phát triển bền vững.

 • TC_02500.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng, Trung Thành; Phạm, Trọng Ảnh; Hoàng, Văn Chính (2009)

 • Nghiên cứu được thực hiện nhằm góp phần đánh giá hiện trạng và bổ sung dẫn liệu về các loài thú ăn thịt trong khu vực. Động vật ở Vườn Quốc gia U Minh Thượng đang phải đối mặt với một số đe dọa trong đó chủ yêu là cháy rừng, săn bắn và các hoạt động du lịch.

 • 00060000062.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Văn Huấn; Nguyễn, Minh Huấn; Phạm, Văn Vy; Nguyễn, Thọ Sáo; Hoàng, Trung Thành (2010)

 • Thu thập số liệu mực nước và hoàn thiện phương pháp phân tích thủy triều ở biển Đông. Nghiên cứu tính phân bố không gian của thủy triều vịnh Bắc Bộ. Kết quả: Xây dựng cơ sở dữ liệu hằng số điều hòa thủy triều vịnh Bắc Bộ với độ phân giải 2’x2’ kinh, vĩ độ phục vụ cho nhiều bài toán nghiên cứu và thực tế. Yêu cầu dữ liệu đó phải tương đối dày đặc tối đa có thể và đủ tin cậy để phục các bài toán mô hình hóa số cho các phụ vùng kích thước khác nhau. Thu thập quỹ số liệu phong phú về mực nước quan trắc ở các trạm ven bờ và hải đảo, đăc khu trên biển (trong số 128 trạm mực nước từng giờ trong nhiều năm), các bộ hằng số điều hòa thủy triều vùng biển Đông (tổng cộng 148 trạm). Khai thác được...