Browsing by Author Hoàng, Văn Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050001011_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Khải;  Advisor: Hoàng, Văn Hà (2012)

 • Tìm hiểu về biodiezen: khái niệm và các ưu nhược điểm trong quá trình sử dụng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, tổng hợp biodiezen; thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt; mô phỏng quá trình sử dụng Matlab – Simulink. Trình bày phương pháp nghiên cứu và tính toán: thành phần dầu đậu nành nhãn hiệu Simply; động học của phản ứng chuyển đổi este; khối lượng riêng; nhiệt dung riêng; độ dẫn nhiệt; độ nhớt; hệ số truyền nhiệt chung; tính toán quá trình truyền nhiệt; mô phỏng quá trình truyền nhiệt. Tìm hiểu biến thiên nồng độ các chất và độ chuyển hóa; kiểm soát nhiệt độ cho quá trình truyền nhiệt trong thiết bị CSTR; ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng tới việc kiểm soát nhiệt độ phản ứng và quá trình ...

 • 01050000693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Cử; Hoàng, Văn Hà (2012)

 • Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng cách ngâm tẩm dung dịch brom ở các điều kiện khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên than ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên các vật liệu ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát khả năng hấp phụ hơ i thủy ngân trên các vật liệu khác nhau ở cùng một nhiệt độ. Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại của một số vật liệu

 • 01050000693_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Cử;  Advisor: Hoàng, Văn Hà (2012)

 • Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng cách ngâm tẩm dung dịch brom ở các điều kiện khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên than ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên các vật liệu ở c (...)

 • 01050001463_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Hà;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về bản đồ địa chính và các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. Chương 2: Quy trình thành lập bản đồ bản đồ địa chính từ ảnh hàng không với sự tham gia của cộng đồng. Chương 3: Thử nghiệm thành lập bản đồ địa chính với sự tham gia của cộng đồng; Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

 • DT_00995.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Hoàng, Văn Hà; Lê, Phương Thúy; Lê, Thị Hồng; Lê, Văn Hùng; Lương, Thị Thoa; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Hải Yến; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Phạm, Thị Phin; Đỗ, Thị Minh Tâm; Trịnh, Thị Thắm (2010)

 • Nghiên cứu nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai cấp ở khu đô thị. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp cung cấp thông tin trên mạng Internet. Thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và một số bài toán ứng dụng Thiết kế và xây dựng một phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở nhằm hỗ trợ công tác quản lý đất đai ở các đô thị ở nước ta hiện nay, đồng thời tạo ra học liệu phục vụ đào tạo theo ngành Đại chất ở bậc đại học và sau đại học

 • 00060000099.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Sỹ Đức; Hoàng, Văn Hà; Ngô, Thị Thanh Vân (2010)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng hydro peoxit, sắt (II) sunfat, hàm lượng xúc tác tới hiệu quả xử lý. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường: pH, nhiệt độ, ánh sang tới hiệu quả xử lý. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion kim loại chuyển tiếp và quá trình trung hòa tới quá trình xử lý. Xác định hằng số tốc độ của quá trình phâm hủy phẩm nhuộm. Kết quả nghiên cứu: kỹ thuật oxy hóa tăng cường sử dụng phản ứng Fenton là kỹ thuật có khả năng phân hủy RB161 với hiệu suất cao, trong thời gian ngắn. Chỉ ra điều kiện phù hợp để xử lý phẩm nhuộm RB161. Ánh sang có ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả xử lý, ánh sáng mặt trời ảnh hưởng mạnh hơn ánh sáng đèn sợi đốt. Các kim loại ảnh hưởng khá m...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Minh; Vũ, Hà Giang; Phạm, Văn Phong; Lê, Thị Hoàng Oanh; Hoàng, Văn Hà (2018)

 • In this study, N-doped TiO2 nanotubes material was synthesized from commercial TiO2 by hydrothermal synthesis in concentrated sodium solution with high temperature and pressure conditions. The morphology, crystalline phase, composition were characterized by the modern physicochemical techniques such as X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) and ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-Vis). The results showed that TiO2nanotubes have the diameter of 10-12 nm and the lengthabout 150 nm witha high specific surface area. The photocatalytic activity of this material was ...

Browsing by Author Hoàng, Văn Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • 01050001011_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Đình Khải;  Advisor: Hoàng, Văn Hà (2012)

 • Tìm hiểu về biodiezen: khái niệm và các ưu nhược điểm trong quá trình sử dụng, các tiêu chuẩn kỹ thuật, tổng hợp biodiezen; thiết kế thiết bị trao đổi nhiệt; mô phỏng quá trình sử dụng Matlab – Simulink. Trình bày phương pháp nghiên cứu và tính toán: thành phần dầu đậu nành nhãn hiệu Simply; động học của phản ứng chuyển đổi este; khối lượng riêng; nhiệt dung riêng; độ dẫn nhiệt; độ nhớt; hệ số truyền nhiệt chung; tính toán quá trình truyền nhiệt; mô phỏng quá trình truyền nhiệt. Tìm hiểu biến thiên nồng độ các chất và độ chuyển hóa; kiểm soát nhiệt độ cho quá trình truyền nhiệt trong thiết bị CSTR; ảnh hưởng của các điều kiện phản ứng tới việc kiểm soát nhiệt độ phản ứng và quá trình ...

 • 01050000693.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Cử; Hoàng, Văn Hà (2012)

 • Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng cách ngâm tẩm dung dịch brom ở các điều kiện khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên than ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên các vật liệu ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát khả năng hấp phụ hơ i thủy ngân trên các vật liệu khác nhau ở cùng một nhiệt độ. Khảo sát tải trọng hấp phụ cực đại của một số vật liệu

 • 01050000693_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Cử;  Advisor: Hoàng, Văn Hà (2012)

 • Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng cách ngâm tẩm dung dịch brom ở các điều kiện khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên than ở các nhiệt độ khác nhau. Khảo sát và so sánh khả năng hấp phụ hơi thủy ngân trên các vật liệu ở c (...)

 • 01050001463_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Hà;  Advisor: Trần, Quốc Bình (2014)

 • Chương 1: Tổng quan về bản đồ địa chính và các phương pháp thành lập bản đồ địa chính. Chương 2: Quy trình thành lập bản đồ bản đồ địa chính từ ảnh hàng không với sự tham gia của cộng đồng. Chương 3: Thử nghiệm thành lập bản đồ địa chính với sự tham gia của cộng đồng; Luận văn ThS. Quản lý đất đai -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

 • DT_00995.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Hoàng, Văn Hà; Lê, Phương Thúy; Lê, Thị Hồng; Lê, Văn Hùng; Lương, Thị Thoa; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Hải Yến; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Phạm, Thị Phin; Đỗ, Thị Minh Tâm; Trịnh, Thị Thắm (2010)

 • Nghiên cứu nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai cấp ở khu đô thị. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp cung cấp thông tin trên mạng Internet. Thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và một số bài toán ứng dụng Thiết kế và xây dựng một phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở nhằm hỗ trợ công tác quản lý đất đai ở các đô thị ở nước ta hiện nay, đồng thời tạo ra học liệu phục vụ đào tạo theo ngành Đại chất ở bậc đại học và sau đại học

 • 00060000099.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Sỹ Đức; Hoàng, Văn Hà; Ngô, Thị Thanh Vân (2010)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng hydro peoxit, sắt (II) sunfat, hàm lượng xúc tác tới hiệu quả xử lý. Nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường: pH, nhiệt độ, ánh sang tới hiệu quả xử lý. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số ion kim loại chuyển tiếp và quá trình trung hòa tới quá trình xử lý. Xác định hằng số tốc độ của quá trình phâm hủy phẩm nhuộm. Kết quả nghiên cứu: kỹ thuật oxy hóa tăng cường sử dụng phản ứng Fenton là kỹ thuật có khả năng phân hủy RB161 với hiệu suất cao, trong thời gian ngắn. Chỉ ra điều kiện phù hợp để xử lý phẩm nhuộm RB161. Ánh sang có ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả xử lý, ánh sáng mặt trời ảnh hưởng mạnh hơn ánh sáng đèn sợi đốt. Các kim loại ảnh hưởng khá m...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Minh; Vũ, Hà Giang; Phạm, Văn Phong; Lê, Thị Hoàng Oanh; Hoàng, Văn Hà (2018)

 • In this study, N-doped TiO2 nanotubes material was synthesized from commercial TiO2 by hydrothermal synthesis in concentrated sodium solution with high temperature and pressure conditions. The morphology, crystalline phase, composition were characterized by the modern physicochemical techniques such as X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) and ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-Vis). The results showed that TiO2nanotubes have the diameter of 10-12 nm and the lengthabout 150 nm witha high specific surface area. The photocatalytic activity of this material was ...