Browsing by Author Hoàng, Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050006272.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Hiên;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển trong các quy định liên quan đến nhóm tội xâm phạm sở hữu trong luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra những nhận xét, đánh giá; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm của nhóm tội này trong pháp luật hình sự thời Lê, sự khác biệt cơ bản so với pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hình sự thời Lê trong Quốc triều hình luật, rút ra được bài học lý luận và thực tiễn khi xây dựng và hoàn thiện các quy định về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, tìm ra những mặt đạt được và ...

 • 00050000488_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Trung;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2011)

 • Làm sáng tỏ khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trách nhiệm hình sự của người phạm tội, quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay quy định về các tội xâm phạm trật tự an toàn (...); 113 tr. + CD-ROM+Tóm tắt

 • 00050009636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2018)

 • Luận văn phân tích một cách tổng quát nhất các vấn đề lý luận chung về điều kiện của trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như: Các khái niệm, đặc điểm và nghiên cứu quy định của một số nước trên thế giới. Luận văn đã đưa ra thực trạng áp dụng và đánh giá được những hạn chế trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, luận văn đã có những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

 • 00050006278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Những nội dung về chủ thể đặc biệt trong Luật hình sự Việt Nam như khái niệm, đặc điểm, các dấu hiệu đặc biệt của chủ thể, các nhóm chủ thể đặc biệt trong Luật hình sự; Xem xét có hệ thống các quy định của Luật hình sự về chủ thể đặc biệt của tội phạm; phân tích, đánh giá, thống kê các quy định về chủ thể đặc biệt theo từng đặc điểm; Phân tích, đánh giá đúng thực trạng các quy định của Luật hình sự về chủ thể đặc biệt của tội phạm; những tồn tại, hạn chế về lý luận và thực tiễn áp dụng; Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Luật hình sự về vấn đề chủ thể đặc biệt của tội phạm, cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.

 • 00050000477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhuần;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2011)

 • Làm sáng tỏ nội dung lý luận của chế định lỗi cố ý trong Luật hình sự Việt Nam như: Lỗi và cơ chế hình thành hành vi phạm tội, cơ sở của lỗi, khái niệm lỗi… Đi sâu nghiên cứu và phân định rõ các hình thức lỗi, các dạng lỗi trong thực tiễn xét xử (...)

 • 19_Hoang Van Hung_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Hùng;  Advisor: Bùi, Thị Xuân; Phạm, Văn Đếm (2019)

 • Đề tài: " Phân tích chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019" được thực hiện với các mục tiêu sau đây: 1- Phân tích chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. 2- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019

 • Analysis of cots for children treatment pneumonia in Bach Mai Ha Noi hospital from 102018 to 32019 .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Xuân; Phạm, Văn Đếm; Hoàng, Văn Hùng (2019)

 • Nghiên cứu chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi trẻ em điều trị ở bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019 cho thấy chi phí giường bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó mới đến chi phí thuốc và chi phí cho chẩn đoán.Trong chi phí thuốc thì kháng sinh là cao nhất, trong chi phí chẩn đoán thì chi phí xét nghiệm chiếm chủ yếu. Chi phí điều trị có mối liên quan rõ rệt đến số ngày điều trị bên cạnh đó các yếu tố mức độ bệnh hay có bệnh mắc kèm chỉ ảnh hưởng khi xem xét riêng lẻ. Sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế có thể lên tới hơn 70% tổng chi phí trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị ở Việt Nam thấp hơn một số nước trong khu vực, sự phân bổ chí phí tương đồng với một s...

 • 00050004026_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Điều;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2014)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu đầu tiên, có hệ thống ở cấp độ luận văn Thạc sỹ luật học về quyền, nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù; đánh giá làm sáng tỏ bức tranh tình hình thực hiện các quyền, nghĩa vụ này trong thực tế; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc xung quanh việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ này trong các trại giam thuộc Bộ Công an; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các quyền này trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

 • 00050006187.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Đạt;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về tình tiết xúi giục người chưa thành niên phạm tội, như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, các tiêu chí đánh giá, vấn đề tăng nặng trách nhiệm hình sự và yêu cầu khi áp dụng tình tiết xúi giục người chưa thành niên phạm tội.

 • 00050004797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sáng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Làm rõ hơn nhữngvấn đề mang tính lý luận chung về chế định tổng hợp hình phạt. Nghiên cứu chế định tổng hợp hình phạt trong lịch sử pháp luật hình sự từ năm 1945 đến nay để thấy được quá trình hình thành và phát triển của chế định qua đó thấy được chính sách hình sự của Đảng và nhà nước ta đối với chế định này. Nghiên cứu, phân tích các trường hợp tổng hợp hình phạt, tổng hợp các quan điểm của các nhà khoa họcvà quá trình tình hình áp dụng của Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Phân tích sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định về tổng hợp hình phạt luật hình sự Việt Nam hiện nay để chỉ ra những phương hướng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao ...

 • 00050004797_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sáng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Một là, xây dựng khái niệm tổng hợp hình phạt và nguyên tắc tổng hợp hình phạt. Phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan đến chế định tổng hợp hình phạt theo luật hình sự Việt Nam; Hai là, nghiên cứu chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của quá trình hình thành và phát triển của chế định tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay; Ba là, nghiên cứu, phân tích các trường hợp tổng hợp hình phạt, tổng hợp các quan điểm của các nhà khoa học và quá trình tình hình áp dụng của Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Bốn là, phân tích sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định về tổng hợp hình phạt luật hình sự Việt Nam hiện nay để chỉ ra những phương hướng, đề xuất ...

 • 00050007709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thu;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn có thể kể đến: - Phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, đưa ra vấn đề về tội phạm nguồn, phân tích sự phát triển các quy định về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong lịch sử, đối chiếu các quy định của Bộ luật Hình sự 1999 và Bộ luật Hình sự 2015 và so sánh các quy định tội phạm này trong luật hình sự Việt Nam với một số nước trên thế giới. - Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ng...

 • 00050007709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thu;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn có thể kể đến: - Phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, đưa ra vấn đề về tội phạm nguồn, phân tích sự phát triển các quy định về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong lịch sử, đối chiếu các quy định của Bộ luật Hình sự 1999 và Bộ luật Hình sự 2015 và so sánh các quy định tội phạm này trong luật hình sự Việt Nam với một số nước trên thế giới. - Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ng...

 • 00050003825_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Giang;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2014)

 • Trong luận văn, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ các quy định tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử” trong luật hình sự Việt Nam từ trước khi được pháp điển hóa đến nay; Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về cơ sở trách nhiệm hình sự của tội phạm trên cơ sở phân tích làm sáng tỏ các yếu tố cấu thành tội phạm, thời điểm tội phạm hoàn thành; vấn đề quyết định hình phạt đối với tội phạm này theo khoản 1, khoản 2 Điều 311 Bộ luật hình sự, trong đó có những lưu ý khi quyết định hình phạt đối với trường hợp trong quá trình thực hiện hành vi bỏ trốn của mình, người phạm tội đã dùng vũ lực đối với người canh gác, người dẫn ...

Browsing by Author Hoàng, Văn Hùng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24
 • 00050006272.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đoàn, Thị Hồng Hiên;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu sự hình thành và phát triển trong các quy định liên quan đến nhóm tội xâm phạm sở hữu trong luật hình sự Việt Nam từ trước đến nay và đưa ra những nhận xét, đánh giá; Nghiên cứu những vấn đề lý luận về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong đó làm rõ khái niệm, đặc điểm của nhóm tội này trong pháp luật hình sự thời Lê, sự khác biệt cơ bản so với pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành; Nghiên cứu, phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật hình sự thời Lê trong Quốc triều hình luật, rút ra được bài học lý luận và thực tiễn khi xây dựng và hoàn thiện các quy định về nhóm tội xâm phạm sở hữu trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành, tìm ra những mặt đạt được và ...

 • 00050000488_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Quang Trung;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2011)

 • Làm sáng tỏ khái niệm và dấu hiệu pháp lý của các tội xâm phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trách nhiệm hình sự của người phạm tội, quá trình phát triển của pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến nay quy định về các tội xâm phạm trật tự an toàn (...); 113 tr. + CD-ROM+Tóm tắt

 • 00050009636.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hằng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2018)

 • Luận văn phân tích một cách tổng quát nhất các vấn đề lý luận chung về điều kiện của trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội như: Các khái niệm, đặc điểm và nghiên cứu quy định của một số nước trên thế giới. Luận văn đã đưa ra thực trạng áp dụng và đánh giá được những hạn chế trong thực tiễn áp dụng biện pháp xử lý hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Bên cạnh đó, luận văn đã có những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc áp dụng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

 • 00050006278.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hiên;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Những nội dung về chủ thể đặc biệt trong Luật hình sự Việt Nam như khái niệm, đặc điểm, các dấu hiệu đặc biệt của chủ thể, các nhóm chủ thể đặc biệt trong Luật hình sự; Xem xét có hệ thống các quy định của Luật hình sự về chủ thể đặc biệt của tội phạm; phân tích, đánh giá, thống kê các quy định về chủ thể đặc biệt theo từng đặc điểm; Phân tích, đánh giá đúng thực trạng các quy định của Luật hình sự về chủ thể đặc biệt của tội phạm; những tồn tại, hạn chế về lý luận và thực tiễn áp dụng; Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Luật hình sự về vấn đề chủ thể đặc biệt của tội phạm, cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tiễn.

 • 00050000477_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nhuần;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2011)

 • Làm sáng tỏ nội dung lý luận của chế định lỗi cố ý trong Luật hình sự Việt Nam như: Lỗi và cơ chế hình thành hành vi phạm tội, cơ sở của lỗi, khái niệm lỗi… Đi sâu nghiên cứu và phân định rõ các hình thức lỗi, các dạng lỗi trong thực tiễn xét xử (...)

 • 19_Hoang Van Hung_QH2014.Y Duochoc.Text.Marked.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Hùng;  Advisor: Bùi, Thị Xuân; Phạm, Văn Đếm (2019)

 • Đề tài: " Phân tích chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019" được thực hiện với các mục tiêu sau đây: 1- Phân tích chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019. 2- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi ở trẻ em tại Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019

 • Analysis of cots for children treatment pneumonia in Bach Mai Ha Noi hospital from 102018 to 32019 .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Thị Xuân; Phạm, Văn Đếm; Hoàng, Văn Hùng (2019)

 • Nghiên cứu chi phí trực tiếp điều trị viêm phổi trẻ em điều trị ở bệnh viện Bạch Mai từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019 cho thấy chi phí giường bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó mới đến chi phí thuốc và chi phí cho chẩn đoán.Trong chi phí thuốc thì kháng sinh là cao nhất, trong chi phí chẩn đoán thì chi phí xét nghiệm chiếm chủ yếu. Chi phí điều trị có mối liên quan rõ rệt đến số ngày điều trị bên cạnh đó các yếu tố mức độ bệnh hay có bệnh mắc kèm chỉ ảnh hưởng khi xem xét riêng lẻ. Sự hỗ trợ của bảo hiểm y tế có thể lên tới hơn 70% tổng chi phí trực tiếp. Kết quả nghiên cứu cho thấy chi phí điều trị ở Việt Nam thấp hơn một số nước trong khu vực, sự phân bổ chí phí tương đồng với một s...

 • 00050004026_noidung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Điều;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2014)

 • Kết quả nghiên cứu của luận văn có ý nghĩa quan trọng về phương diện lý luận và thực tiễn, vì đây là công trình nghiên cứu đầu tiên, có hệ thống ở cấp độ luận văn Thạc sỹ luật học về quyền, nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù; đánh giá làm sáng tỏ bức tranh tình hình thực hiện các quyền, nghĩa vụ này trong thực tế; những tồn tại, khó khăn, vướng mắc xung quanh việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ này trong các trại giam thuộc Bộ Công an; đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các quyền này trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới.

 • 00050006187.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Đạt;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận chung về tình tiết xúi giục người chưa thành niên phạm tội, như: Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, các tiêu chí đánh giá, vấn đề tăng nặng trách nhiệm hình sự và yêu cầu khi áp dụng tình tiết xúi giục người chưa thành niên phạm tội.

 • 00050004797.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sáng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Làm rõ hơn nhữngvấn đề mang tính lý luận chung về chế định tổng hợp hình phạt. Nghiên cứu chế định tổng hợp hình phạt trong lịch sử pháp luật hình sự từ năm 1945 đến nay để thấy được quá trình hình thành và phát triển của chế định qua đó thấy được chính sách hình sự của Đảng và nhà nước ta đối với chế định này. Nghiên cứu, phân tích các trường hợp tổng hợp hình phạt, tổng hợp các quan điểm của các nhà khoa họcvà quá trình tình hình áp dụng của Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Phân tích sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định về tổng hợp hình phạt luật hình sự Việt Nam hiện nay để chỉ ra những phương hướng, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật và nâng cao ...

 • 00050004797_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Sáng;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2015)

 • Một là, xây dựng khái niệm tổng hợp hình phạt và nguyên tắc tổng hợp hình phạt. Phân tích, làm rõ các vấn đề liên quan đến chế định tổng hợp hình phạt theo luật hình sự Việt Nam; Hai là, nghiên cứu chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của quá trình hình thành và phát triển của chế định tổng hợp hình phạt trong luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 cho đến nay; Ba là, nghiên cứu, phân tích các trường hợp tổng hợp hình phạt, tổng hợp các quan điểm của các nhà khoa học và quá trình tình hình áp dụng của Tòa án các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Bốn là, phân tích sự cần thiết phải hoàn thiện các quy định về tổng hợp hình phạt luật hình sự Việt Nam hiện nay để chỉ ra những phương hướng, đề xuất ...

 • 00050007709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thu;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn có thể kể đến: - Phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, đưa ra vấn đề về tội phạm nguồn, phân tích sự phát triển các quy định về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong lịch sử, đối chiếu các quy định của Bộ luật Hình sự 1999 và Bộ luật Hình sự 2015 và so sánh các quy định tội phạm này trong luật hình sự Việt Nam với một số nước trên thế giới. - Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ng...

 • 00050007709.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Thu;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2016)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu toàn diện, có hệ thống về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Những đóng góp mới về mặt khoa học của luận văn có thể kể đến: - Phân tích, làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận, đưa ra vấn đề về tội phạm nguồn, phân tích sự phát triển các quy định về tội phạm chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong lịch sử, đối chiếu các quy định của Bộ luật Hình sự 1999 và Bộ luật Hình sự 2015 và so sánh các quy định tội phạm này trong luật hình sự Việt Nam với một số nước trên thế giới. - Phân tích, đánh giá những quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do ng...

 • 00050003825_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thanh Giang;  Advisor: Hoàng, Văn Hùng (2014)

 • Trong luận văn, chúng tôi phân tích làm sáng tỏ các quy định tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải, đang bị xét xử” trong luật hình sự Việt Nam từ trước khi được pháp điển hóa đến nay; Luận văn đã giải quyết một cách có hệ thống những nội dung cơ bản về cơ sở trách nhiệm hình sự của tội phạm trên cơ sở phân tích làm sáng tỏ các yếu tố cấu thành tội phạm, thời điểm tội phạm hoàn thành; vấn đề quyết định hình phạt đối với tội phạm này theo khoản 1, khoản 2 Điều 311 Bộ luật hình sự, trong đó có những lưu ý khi quyết định hình phạt đối với trường hợp trong quá trình thực hiện hành vi bỏ trốn của mình, người phạm tội đã dùng vũ lực đối với người canh gác, người dẫn ...