Browsing by Author Hoàng Khắc Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050005672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Mạnh Hùng;  Advisor: Hoàng Khắc Nam (2018)

 • Thông qua các phương pháp nghiên cứu Đề tài luận văn cố gắng đánh giá được thực chất của mối quan hệ song phương Việt Nam - Lào, chỉ ra nguyên nhân tác động để từ đó định hình được những giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề trong quan hệ Việt- Lào trong tình hình hiện nay. Cụ thể, tác giả đã phân tích, đánh giá những thách thức trong quan hệ Việt - Lào trong bối cảnh hiện nay, những yếu tố làm suy yếu một số cơ sở, trụ cột vốn có của quan hệ Việt - Lào; nêu ra đặc điểm tình hình mới là những khó khăn thách thức đối với Việt Nam trong quan hệ với Lào. Trong đó, nội dung luận văn cũng nêu ra được những yếu tố là cơ sở cho việc thắt chặt hợp tác Việt - Lào nếu được nhìn nhận th...

 • 2262-1-4394-1-10-20161115.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng Khắc Nam (2007)

 • Khu vực là thuật ngừ được sử dụng cả vào bối cảnh trong nước lân quốc tế. Việc phân định khu vực có ý nghĩa quan trọng cả về phương pháp luận và thực tiễn. Thô'nhưng, trong nghiên cứu quốc tế, quan niệm về khu vực rất khác nhau. Sự khác nhau này nằm trong cả hệ tiêu chí lân nội dung từng tiêu chí. Với m ong m uốn làm rõ han thuật ngữ khu vực, bài viết này xem xét bốn tiêu chí chủ yếu phân định khu vực là sự gần gũi địa lý, tính thuần nhất về văn hoá - xã hội, sự tương tác kinh tế và chính trị. Từ đỏ, điểm mạnh và điếm yếu của từng tiêu chí được chi ra và phân tích. Bài viết củng rút ra một số nhận xét về việc phân định khu vực. Thứ nhất, đó là những nhận xét v ế thuật ngữ khu ...

 • 3939-1-7267-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng Khắc Nam (2003)

 • Đông Á đã từng tồn tại và phát triển mà không có hợp tác đa phương toàn khu vuecj. Đó là sư phát triển không bên vững trong môi trường không ổn định và đầy bất trắc của thời kỳ chiến tranh lạnh. Trước những thay đổi to lớn đang dieenxra hiện nay, hợp tác đa phương khu vực đã trở thành yêu cầu cấp thiết ở Đông Á. Một sự hợp tác như vậy cần được xây dựng và thực hiện một cách tổ chức, trong trật tự và có sự tham gia của hầu hết các nước trong khu vực. Quan hệ đa phương vốn tập trung nhiều sự khác biệt về lợi ích, nhận thức, hành vi và năng lực chủ thể. Vì thế, một thể chế là cần thiết để điều hoa lợi ích, dung hợp nhận thức, thống nhất hành vi và phối hợp năng lực. Vấn đề thể chế có ý n...

 • 02050005663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Kiên;  Advisor: Hoàng Khắc Nam (2018)

 • : Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan về không gian mạng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối liên hệ của nó, nêu ra được thực trạng về những tấn công trên không gian mạng và khái niệm về An ninh mạng. Đồng thời, luận văn cũng xem xét việc hợp tác quốc tế cũng như kinh nghiệm của một số nước trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh mạng. Cuối cùng, để có những đề xuất, khuyến nghị cho phù hợp đối với thực tế của Việt Nam, luận văn cũng đã hệ thống được các chủ trương của Đảng, các thiết chế và chế tài của Việt Nam trong vấn đề an toàn, an ninh mạng.

Browsing by Author Hoàng Khắc Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • 02050005672.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ Mạnh Hùng;  Advisor: Hoàng Khắc Nam (2018)

 • Thông qua các phương pháp nghiên cứu Đề tài luận văn cố gắng đánh giá được thực chất của mối quan hệ song phương Việt Nam - Lào, chỉ ra nguyên nhân tác động để từ đó định hình được những giải pháp nhằm giải quyết một số vấn đề trong quan hệ Việt- Lào trong tình hình hiện nay. Cụ thể, tác giả đã phân tích, đánh giá những thách thức trong quan hệ Việt - Lào trong bối cảnh hiện nay, những yếu tố làm suy yếu một số cơ sở, trụ cột vốn có của quan hệ Việt - Lào; nêu ra đặc điểm tình hình mới là những khó khăn thách thức đối với Việt Nam trong quan hệ với Lào. Trong đó, nội dung luận văn cũng nêu ra được những yếu tố là cơ sở cho việc thắt chặt hợp tác Việt - Lào nếu được nhìn nhận th...

 • 2262-1-4394-1-10-20161115.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng Khắc Nam (2007)

 • Khu vực là thuật ngừ được sử dụng cả vào bối cảnh trong nước lân quốc tế. Việc phân định khu vực có ý nghĩa quan trọng cả về phương pháp luận và thực tiễn. Thô'nhưng, trong nghiên cứu quốc tế, quan niệm về khu vực rất khác nhau. Sự khác nhau này nằm trong cả hệ tiêu chí lân nội dung từng tiêu chí. Với m ong m uốn làm rõ han thuật ngữ khu vực, bài viết này xem xét bốn tiêu chí chủ yếu phân định khu vực là sự gần gũi địa lý, tính thuần nhất về văn hoá - xã hội, sự tương tác kinh tế và chính trị. Từ đỏ, điểm mạnh và điếm yếu của từng tiêu chí được chi ra và phân tích. Bài viết củng rút ra một số nhận xét về việc phân định khu vực. Thứ nhất, đó là những nhận xét v ế thuật ngữ khu ...

 • 3939-1-7267-1-10-20170301.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Hoàng Khắc Nam (2003)

 • Đông Á đã từng tồn tại và phát triển mà không có hợp tác đa phương toàn khu vuecj. Đó là sư phát triển không bên vững trong môi trường không ổn định và đầy bất trắc của thời kỳ chiến tranh lạnh. Trước những thay đổi to lớn đang dieenxra hiện nay, hợp tác đa phương khu vực đã trở thành yêu cầu cấp thiết ở Đông Á. Một sự hợp tác như vậy cần được xây dựng và thực hiện một cách tổ chức, trong trật tự và có sự tham gia của hầu hết các nước trong khu vực. Quan hệ đa phương vốn tập trung nhiều sự khác biệt về lợi ích, nhận thức, hành vi và năng lực chủ thể. Vì thế, một thể chế là cần thiết để điều hoa lợi ích, dung hợp nhận thức, thống nhất hành vi và phối hợp năng lực. Vấn đề thể chế có ý n...

 • 02050005663.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn Văn Kiên;  Advisor: Hoàng Khắc Nam (2018)

 • : Luận văn đưa ra cái nhìn tổng quan về không gian mạng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối liên hệ của nó, nêu ra được thực trạng về những tấn công trên không gian mạng và khái niệm về An ninh mạng. Đồng thời, luận văn cũng xem xét việc hợp tác quốc tế cũng như kinh nghiệm của một số nước trong công tác quản lý, bảo đảm an ninh mạng. Cuối cùng, để có những đề xuất, khuyến nghị cho phù hợp đối với thực tế của Việt Nam, luận văn cũng đã hệ thống được các chủ trương của Đảng, các thiết chế và chế tài của Việt Nam trong vấn đề an toàn, an ninh mạng.