Browsing by Author Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00842_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tùng;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp tổ hợp tối ưu và áp dụng trong việc phân tập anten tại nơi thu và phân tập anten tại nơi phát. Đi sâu phân tích ưu và nhược điểm của từng phương pháp, đồng thời so sánh và kiến nghị khi áp dụng vào thực tiễn; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_00957_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Hà;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2007)

 • 63 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý cơ bản kỹ thuật lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản và phương pháp l (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_00950_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 81 tr. + CD-ROM; Tìm hiểu về mạng LAN không dây và các chuẩn của mạng WLAN; Tìm hiểu về phương thức điều chế mã bù (CCK); Đồng thời tìm hiểu và mô phỏng hệ thống CCK được sử dụng trong mạng WLAN theo chuẩn IEEE 802.11; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_00934_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Khánh;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 69 tr. + CD-ROM; Trình bày cấu trúc mạch lọc thích nghi và mạch lọc FIR Wiener và cấu trúc của dàn lọc DFT, QMF; Nêu một số chương trình mô phỏng cơ sở lọc thích nghi nhiễu âm học và bộ khử vang tự nhiên ; Trình bày thiết kế hệ thống xử lý thích nghi: hệ thống toàn dải và (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyển điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

Browsing by Author Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • V_L0_00842_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hữu Tùng;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 59 tr. + CD-ROM; Luận văn tập trung nghiên cứu phương pháp tổ hợp tối ưu và áp dụng trong việc phân tập anten tại nơi thu và phân tập anten tại nơi phát. Đi sâu phân tích ưu và nhược điểm của từng phương pháp, đồng thời so sánh và kiến nghị khi áp dụng vào thực tiễn; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_00957_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thái Hà;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2007)

 • 63 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý cơ bản kỹ thuật lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản và phương pháp l (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007

 • V_L0_00950_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thu Trang;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 81 tr. + CD-ROM; Tìm hiểu về mạng LAN không dây và các chuẩn của mạng WLAN; Tìm hiểu về phương thức điều chế mã bù (CCK); Đồng thời tìm hiểu và mô phỏng hệ thống CCK được sử dụng trong mạng WLAN theo chuẩn IEEE 802.11; Electronic Resources; Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

 • V_L0_00934_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trọng Khánh;  Advisor: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn (2006)

 • 69 tr. + CD-ROM; Trình bày cấu trúc mạch lọc thích nghi và mạch lọc FIR Wiener và cấu trúc của dàn lọc DFT, QMF; Nêu một số chương trình mô phỏng cơ sở lọc thích nghi nhiễu âm học và bộ khử vang tự nhiên ; Trình bày thiết kế hệ thống xử lý thích nghi: hệ thống toàn dải và (...); Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyển điện tử và thông tin liên lạc 2.07.00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources