Browsing by Author Kiều, Thu Hoạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00139_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Kiều, Thu Hoạch (1996)

  • Luận văn nghiên cứu truyện nôm bình dân của người Việt nhìn từ góc độ thể loại với những nội dung như lịch sử hình thành, quá trình phát triển, thi pháp, chức năng tư tưởng thẩm mỹ...nhằm một phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có tính đặc thù của truyệ (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996; 150 tr.

Browsing by Author Kiều, Thu Hoạch

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • V_L2_00139_Noi_dung.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Kiều, Thu Hoạch (1996)

  • Luận văn nghiên cứu truyện nôm bình dân của người Việt nhìn từ góc độ thể loại với những nội dung như lịch sử hình thành, quá trình phát triển, thi pháp, chức năng tư tưởng thẩm mỹ...nhằm một phần làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận có tính đặc thù của truyệ (...); Electronic Resources; Luận án PTS. Văn học dân gian -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996; 150 tr.