Browsing by Author Lâm, Ngọc Thụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • V_L1_00258_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Kim Loan;  Advisor: Lâm, Ngọc Thụ (2006)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hoá Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Tổng quan về sự tồn tại và ứng dụng của molypden và vonfram; Hoá học về molypden và vonfram; Các phương pháp tách và làm giàu molypden và vonfram cũng như các phương pháp phân tích molypden bên cạnh vonfram và ngược lại. Trình bày phương pháp luận và nội dung nghiên cứu; Hoá chất, thiết bị và phương pháp nghiên cứu; Phương pháp thực nghiệm. Nghiên cứu khả năng tạo nội phức (chelat) của Mo và W trong môi trường nước và nước - dung môi hữu cơ; Nghiên cứu khả năng tạo liên hợp ion của Mo(VI) và W(VI) với bazơ màu hữu cơ trong môi trường nước - axeton; Nghiên cứu tách trực t...

 • V_L1_00248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Chiến;  Advisor: Huỳnh, Văn Trung; Lâm, Ngọc Thụ (2006)

 • Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp phổ trắc quang đạo hàm bậc hai. Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp tách phổ trắc quang. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và đưa ra thuật toán cũng như lập trình máy tính tách phổ trắc quang sử dụng ngôn ngữ PASCAL. Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp trắc quang với arsenazo III sử dụng mạng nơron nhân tạo (ANN). Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp phổ plasma cảm ứng (ICP-MS).; Electronic Resources; Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Lâm, Ngọc Thụ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • V_L1_00258_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đồng, Kim Loan;  Advisor: Lâm, Ngọc Thụ (2006)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Hoá Phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006; Tổng quan về sự tồn tại và ứng dụng của molypden và vonfram; Hoá học về molypden và vonfram; Các phương pháp tách và làm giàu molypden và vonfram cũng như các phương pháp phân tích molypden bên cạnh vonfram và ngược lại. Trình bày phương pháp luận và nội dung nghiên cứu; Hoá chất, thiết bị và phương pháp nghiên cứu; Phương pháp thực nghiệm. Nghiên cứu khả năng tạo nội phức (chelat) của Mo và W trong môi trường nước và nước - dung môi hữu cơ; Nghiên cứu khả năng tạo liên hợp ion của Mo(VI) và W(VI) với bazơ màu hữu cơ trong môi trường nước - axeton; Nghiên cứu tách trực t...

 • V_L1_00248_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Xuân Chiến;  Advisor: Huỳnh, Văn Trung; Lâm, Ngọc Thụ (2006)

 • Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp phổ trắc quang đạo hàm bậc hai. Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp tách phổ trắc quang. Nghiên cứu cơ sở lý thuyết và đưa ra thuật toán cũng như lập trình máy tính tách phổ trắc quang sử dụng ngôn ngữ PASCAL. Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp trắc quang với arsenazo III sử dụng mạng nơron nhân tạo (ANN). Nghiên cứu xác định đồng thời uran và thori bằng phương pháp phổ plasma cảm ứng (ICP-MS).; Electronic Resources; Luận án TS. Hóa phân tích -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006