Browsing by Author Lê, Đình Định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 01050001047_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Trọng Hậu;  Advisor: Lê, Đình Định (2013)

 • Hệ thống các định lí, công thức và một số đẳng thức, bất đẳng thức cơ bản nhất của tam giác như định lí hàm số sin, hàm số cos,…, các công thức tính diện tích, đường cao bán kính…; Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Tìm mối liên hệ cho những đại lượng trong tam giác. Chương 3: Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong tam giác.

 • DT_00154.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Đức; Lê, Đình Định; Trần, Văn Nhung; Đặng, Đình Châu (2002)

 • Đề tài này chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ. Đó là sự ảnh hưởng tới môi trường do các khu công nghiệp sản sinh ra.Từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế như thế nào. Tiến tới xây dựng một "Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế do tác động của môi trường". Đề tài đánh giá sự thiệt hại về kinh tế do tác động đến môi trường của các quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam đã được đề cập đến, lẻ tẻ ở các đề tài, các bộ, các ngành và các địa phương, tuy nhiên đang ở mức sơ sài. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng nơi từng lúc mà các nhà khoa học xây dựng đề cương dự án cho phù hợp với hoàn cảnh. Như ô nhiễm thì có bao nhiêu loại ô nhiễm, mỗi ô nhiễm có phạm vi ảnh hưởng như thế nào, các yếu t...

 • 05050003379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Phục;  Advisor: Lê, Đình Định (2019)

 • Nội dung chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Trong chương này chúng tôi đã nghiên cứu và trình bầy một số vấn đề về cơ sở lí luận thực tiễn của đề tài đó là: + Những vấn đề về năng lực, cách giải quyết vấn đề cho HS THPT + Những vấn đề cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển GQVĐ cho HS trong dạy học + Những vấn đề về nội dung Hình tứ diện ở THPT. Nội dung chương II. Một số biện pháp của giáo viên nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hình tứ diện Xây dựng một số tình huống có vấn đề nhằm phát triển cách GQVĐ cho học sinh Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn ở chương I, chúng tôi nghiên cứu mục ...

 • DT_00720.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Đình Định; Nguyễn, Minh Mẫn (2007)

 • Nghiên cứu dáng điệu nghiệm trong quá trình phát triển lâu dài của quần thể thú mồi chịu nhiễu ngẫu nhiên; Sự phát triển bền vững của các quần thể được mô tả bởi phương trình động học trên time-scale; Dáng điệu động học của quần thể thú - mồi với mô hình Modified Leslie - Gower và Holling - Type II Schemes. Kết quả nghiên cứu đạt được: Đối với quần thể thú mồi phát triển trong môi trường ngẫu nhiên, khi thời gian dần ra vô cùng, sự biến động của số lượng các loài rất lớn; Chỉ ra các điều kiện để hệ ổn định theo xấp xỉ ban đầu, sau đó chuyển định lý nổi tiếng Perron trong phương trình vi phân sang cho time-scale với giả thiết số lượng các cá thể của các loài của một quần thể được mô tả...

 • 05050003381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Tuấn Trường;  Advisor: Lê, Đình Định (2018)

 • Nội dung chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Trong quá trình nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn chương trình cũng như thực trạng dạy và học chủ đề bất đẳng thức, người viết bước đầu góp phần làm sáng tỏ nội dung “Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề bất đẳng thức”, đồng thời chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn đối với giáo viên và học sinh trong dạy và học chuyên đề bất đẳng thức theo hướng rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo. Nội dung chương II. Các biện pháp rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chuyên đề bất đẳng thức Chương này người viết đã đề xuất mộ...

 • 01050003289.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Đức Duy;  Advisor: Lê, Đình Định (2016)

 • Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Phương trình hàm sai phân bậc nhất. Chương 3: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc hai. Chương 4: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc ba.

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Tuấn;  Advisor: Lê, Đình Định (2015)

 • Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương này nhắc lại và xây dựng các kiến thức cơ bản mà nó được ứng dụng rộng rãi ở chương sau. Phần đầu tiên của kiến thức chuẩn bị nhắc lại các định nghĩa về dãy số, hàm lưới, sai phân và các tính chất của sai phân. Phần thứ hai của chương trình bày các kiến thức về định nghĩa, phân dạng và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính. Phần thứ ba của chương giới thiệu một số dạng phương trình sai phân tuyến tính đơn giản, thường gặp trong các bài toán phổ thông. Đó là các phương trình sai phân tuyến tính cấp một, hai, ba và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính. ...

 • 01050002633.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Tuấn;  Advisor: Lê, Đình Định (2015)

 • Phần đầu tiên của kiến thức chuẩn bị nhắc lại các định nghĩa về dãy số, hàm lưới, sai phân và các tính chất của sai phân. Phần thứ hai các chương trình bày các kiến thức về định nghĩa, phân dạng và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính. Phần thứ ba của chương giới thiệu một số dạng phương trình sai phân tuyến tính đơn giản, thường gặp trong các bài toán phổ thông. Đó là các phương trình sai phân tuyến tính cấp một, hai, ba và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính.

 • DT_00802.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đình Định; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Trọng Hiếu (2008)

 • Tổng quát hóa mô hình động học quần thể đơn loài ở dạng phương trình vi phân. Nghiên cứu tính chất của điểm cân bằng của quần thể bằng cách sai phân hóa phương trình vi phân, sau đó tìm nghiệm của phương trình sai phân. Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất của nghiệm phương trình sai phân, cũng như sự hội tụ về nghiệm đúng của nó Xem xét một loài trong quần thể phát triển theo số lượng đạt đến mức cân bằng bền vững hay không bền vững phụ thuộc khá lớn về số lượng cá thể ban đầu hay quá trình đánh bắt của con người, từ đó có chiến lược đánh bắt phù hợp để loài luôn phát triển ở dạng bền vững 1 bài báo và 2 báo cáo khoa học Đào tạo 2 học viên cao học Đưa ra các tính chất của điểm cân bằng...

Browsing by Author Lê, Đình Định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • 01050001047_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Trọng Hậu;  Advisor: Lê, Đình Định (2013)

 • Hệ thống các định lí, công thức và một số đẳng thức, bất đẳng thức cơ bản nhất của tam giác như định lí hàm số sin, hàm số cos,…, các công thức tính diện tích, đường cao bán kính…; Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Tìm mối liên hệ cho những đại lượng trong tam giác. Chương 3: Các phương pháp chứng minh bất đẳng thức trong tam giác.

 • DT_00154.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Chu, Đức; Lê, Đình Định; Trần, Văn Nhung; Đặng, Đình Châu (2002)

 • Đề tài này chỉ đề cập đến một khía cạnh nhỏ. Đó là sự ảnh hưởng tới môi trường do các khu công nghiệp sản sinh ra.Từ đó dẫn đến thiệt hại về kinh tế như thế nào. Tiến tới xây dựng một "Quy trình đánh giá thiệt hại kinh tế do tác động của môi trường". Đề tài đánh giá sự thiệt hại về kinh tế do tác động đến môi trường của các quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá ở Việt Nam đã được đề cập đến, lẻ tẻ ở các đề tài, các bộ, các ngành và các địa phương, tuy nhiên đang ở mức sơ sài. Tuỳ điều kiện cụ thể của từng nơi từng lúc mà các nhà khoa học xây dựng đề cương dự án cho phù hợp với hoàn cảnh. Như ô nhiễm thì có bao nhiêu loại ô nhiễm, mỗi ô nhiễm có phạm vi ảnh hưởng như thế nào, các yếu t...

 • 05050003379.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Viết Phục;  Advisor: Lê, Đình Định (2019)

 • Nội dung chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Trong chương này chúng tôi đã nghiên cứu và trình bầy một số vấn đề về cơ sở lí luận thực tiễn của đề tài đó là: + Những vấn đề về năng lực, cách giải quyết vấn đề cho HS THPT + Những vấn đề cơ bản về đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát triển GQVĐ cho HS trong dạy học + Những vấn đề về nội dung Hình tứ diện ở THPT. Nội dung chương II. Một số biện pháp của giáo viên nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chủ đề hình tứ diện Xây dựng một số tình huống có vấn đề nhằm phát triển cách GQVĐ cho học sinh Dựa trên cơ sở lí luận và thực tiễn ở chương I, chúng tôi nghiên cứu mục ...

 • DT_00720.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Dư; Lê, Đình Định; Nguyễn, Minh Mẫn (2007)

 • Nghiên cứu dáng điệu nghiệm trong quá trình phát triển lâu dài của quần thể thú mồi chịu nhiễu ngẫu nhiên; Sự phát triển bền vững của các quần thể được mô tả bởi phương trình động học trên time-scale; Dáng điệu động học của quần thể thú - mồi với mô hình Modified Leslie - Gower và Holling - Type II Schemes. Kết quả nghiên cứu đạt được: Đối với quần thể thú mồi phát triển trong môi trường ngẫu nhiên, khi thời gian dần ra vô cùng, sự biến động của số lượng các loài rất lớn; Chỉ ra các điều kiện để hệ ổn định theo xấp xỉ ban đầu, sau đó chuyển định lý nổi tiếng Perron trong phương trình vi phân sang cho time-scale với giả thiết số lượng các cá thể của các loài của một quần thể được mô tả...

 • 05050003381.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Tuấn Trường;  Advisor: Lê, Đình Định (2018)

 • Nội dung chương I. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài Trong quá trình nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn chương trình cũng như thực trạng dạy và học chủ đề bất đẳng thức, người viết bước đầu góp phần làm sáng tỏ nội dung “Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chuyên đề bất đẳng thức”, đồng thời chỉ ra được những thuận lợi, khó khăn đối với giáo viên và học sinh trong dạy và học chuyên đề bất đẳng thức theo hướng rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo. Nội dung chương II. Các biện pháp rèn luyện và phát triển năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học chuyên đề bất đẳng thức Chương này người viết đã đề xuất mộ...

 • 01050003289.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Đức Duy;  Advisor: Lê, Đình Định (2016)

 • Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương 2: Phương trình hàm sai phân bậc nhất. Chương 3: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc hai. Chương 4: Phương trình hàm sai phân tuyến tính bậc ba.

 • luận văn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Tuấn;  Advisor: Lê, Đình Định (2015)

 • Chương 1: Kiến thức chuẩn bị. Chương này nhắc lại và xây dựng các kiến thức cơ bản mà nó được ứng dụng rộng rãi ở chương sau. Phần đầu tiên của kiến thức chuẩn bị nhắc lại các định nghĩa về dãy số, hàm lưới, sai phân và các tính chất của sai phân. Phần thứ hai của chương trình bày các kiến thức về định nghĩa, phân dạng và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính. Phần thứ ba của chương giới thiệu một số dạng phương trình sai phân tuyến tính đơn giản, thường gặp trong các bài toán phổ thông. Đó là các phương trình sai phân tuyến tính cấp một, hai, ba và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính. ...

 • 01050002633.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Tuấn;  Advisor: Lê, Đình Định (2015)

 • Phần đầu tiên của kiến thức chuẩn bị nhắc lại các định nghĩa về dãy số, hàm lưới, sai phân và các tính chất của sai phân. Phần thứ hai các chương trình bày các kiến thức về định nghĩa, phân dạng và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính. Phần thứ ba của chương giới thiệu một số dạng phương trình sai phân tuyến tính đơn giản, thường gặp trong các bài toán phổ thông. Đó là các phương trình sai phân tuyến tính cấp một, hai, ba và các phương pháp giải dẫn đến các công thức nghiệm của phương trình sai phân tuyến tính.

 • DT_00802.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Đình Định; Nguyễn, Hữu Dư; Nguyễn, Trọng Hiếu (2008)

 • Tổng quát hóa mô hình động học quần thể đơn loài ở dạng phương trình vi phân. Nghiên cứu tính chất của điểm cân bằng của quần thể bằng cách sai phân hóa phương trình vi phân, sau đó tìm nghiệm của phương trình sai phân. Nghiên cứu sự tồn tại duy nhất của nghiệm phương trình sai phân, cũng như sự hội tụ về nghiệm đúng của nó Xem xét một loài trong quần thể phát triển theo số lượng đạt đến mức cân bằng bền vững hay không bền vững phụ thuộc khá lớn về số lượng cá thể ban đầu hay quá trình đánh bắt của con người, từ đó có chiến lược đánh bắt phù hợp để loài luôn phát triển ở dạng bền vững 1 bài báo và 2 báo cáo khoa học Đào tạo 2 học viên cao học Đưa ra các tính chất của điểm cân bằng...