Browsing by Author Lê, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • DT_00249.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2004)

 • Nghiên cứu, khảo sát, phân loại và dịch thuật câu đối của 52 di tích lịch sử-văn hoá tiêu biểu nội thành Hà Nội với tổng số 824 câu đối chữ Hán và chữ Nôm

 • Population Pharmacokinetics of Rifampicin on Pulmonary Tuberculosis Patients .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Sơn Nhất; Vũ, Đình Hòa; Lê, Anh Tuấn; Lê, Thị Luyến (2019)

 • Mục tiêu nghiên cứu: Chúng tôi xác định các thông số và khảo sát các yếu tố liên quan tới dược động học quần thể của rifampicin trên bệnh nhân điều trị lao phổi theo mô hình ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến tính. Đối tượng và phương pháp: Gồm 120 bệnh nhân được chẩn đoán lao phổi mới hoặc tái trị, được điều trị tại 03 bệnh viện: Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện K74. Bệnh nhân lao phổi được lấy mẫu vào ngày thứ 10 – 14 sau khi bắt đầu điều trị. Dữ liệu nồng độ - thời gian được xử lí trên phần mềm Monolix 2018. Kết quả: Mô hình phù hợp nhất là mô hình dược động học 1 ngăn, thể tích phân bố 33,5 L, độ thanh thải 9,62 L/h. Cân nặng trừ mỡ tính theo công thức của Ja...

 • Framework of Critical Success Factors for Lean Implementation in Vietnam Manufacturing Enterprises.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đạt Minh; Nguyễn, Danh Nguyên; Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Lean manufacturing is a popular approach for organizations to improve productivity [1]. Lean manufacturing focuses on the systematic elimination of wastes and non-value added activities in production. Lean manufacturing was originally introduced by Toyota Motors in the 1950s as a secret weapon to secure advantage over competitors. Although many enterprises succeed in applying lean manufacturing around the world, less than 20 per cent of them have achieved and maintained lean activities for an extended time. This research presents critical factors for constituting the successful implementation of lean manufacturing in Vietnam enterprises. Six dimensions in a lean manufacturing tran...

 • UEB_00069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Ngọc Dương;  Advisor: Sven Jungerhem; Nguyen, Khac Hung (2011)

 • Chương 1: Lý luận chung về phân cấp, phân cấp quản lý và thực tiễn tại một số quốc gia trên thế giới. Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải Việt Nam và tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Kết luận và đề xuất bộ tiêu chí

 • 00050008881.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2017)

 • - Đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện thực sự hiệu lực, hiệu quả. - Luận văn đã đánh giá trung thực thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, năm 2017 để từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nói chung và Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng. - Luận văn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhi...

 • V_L0_01498.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Mạnh Cường;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2007)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận về xúc tiến quảng bá du lịch: khái niệm cơ bản về du lịch, marketing du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, những nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cũng như kinh nghiệm của một số nước trong xúc tiến quảng bá du lịch. Với đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, phân tích thực trạng của hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở một số thị trường ASEAN thời gian qua. Nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam hướng tới khai thác khách ở một số thị trường trọng điểm khu vực ASEAN là Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan, đưa ra một số ki...

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về hợp tác quốc tếtrong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan. Chương 2: Các cơ chế hợp tác quốc tế trong cải cách, hài hòa hóa thủ tục Hải quan và thực tiễn ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong cải cách, hài hòa hóa một số thủ tục Hải quan và một số giải pháp kiến nghị

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Bổ sung cơ sở lý luận về các khái niệm cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan trong việc hợp tác quốc tế. Nghiên cứu, đánh giá, nhận định thực trạng các cơ chế hợp tác quốc tế trong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Việt Nam nhằm đưa ra được những hạn chế, tồn tại nhất định. Đề xuất quan đểm, định hướng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hệu quả quá trình cai cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Vệt Nam trong hợp tác quốc tế.

 • V_L2_00601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2005)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu tiếng Nhật về tên gọi, các quan niệm về trợ từ tiếng Nhật và một số cách phân loại trợ từ tiếng Nhật. Khảo sát chức năng hoạt động của trợ từ tiếng Nhật để chỉ ra các đặc điểm chung và chức năng của trợ từ trong từng nhóm.Từ đó đưa ra một số vấn đề trong thực tiễn sử dụng trợ từ tiếng Nhật để chỉ ra những nét khu biệt của chúng nhằm tránh những sai sót thường gặp cho người sử dụng tiếng Nhật

 • 02050000240.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Ánh;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2010)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch biển, phát triển du lịch biển. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển du lịch biển. Làm rõ tiềm năng, thực trạng khai thác phát triển du lịch ven biển tại Đà Nẵng. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp để phát triển du lịch biển Đà Nẵng

 • 02050003340.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Công Danh;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Có thể nói, du lịch là một nhu cầu không thể thiếu ca con người trong xã hội hiện nay. Du lịch đã đáp ứng được nhu cầu phục hồi sức lao động, vui chơi giải trí, tham quan, học hỏi, nâng cao sự hiểu biết, kinh nghiệm ống cũng như làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Xu hướng của du lịch hiện đại không chỉ khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau hay đơn thuần là nghỉ ngơi, hưởng thụ mà du khách muốn được trải nghiệm và đóng góp một phần nào đó cho những nơi mình đến.

Browsing by Author Lê, Anh Tuấn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 52
 • DT_00249.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2004)

 • Nghiên cứu, khảo sát, phân loại và dịch thuật câu đối của 52 di tích lịch sử-văn hoá tiêu biểu nội thành Hà Nội với tổng số 824 câu đối chữ Hán và chữ Nôm

 • Population Pharmacokinetics of Rifampicin on Pulmonary Tuberculosis Patients .pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Sơn Nhất; Vũ, Đình Hòa; Lê, Anh Tuấn; Lê, Thị Luyến (2019)

 • Mục tiêu nghiên cứu: Chúng tôi xác định các thông số và khảo sát các yếu tố liên quan tới dược động học quần thể của rifampicin trên bệnh nhân điều trị lao phổi theo mô hình ảnh hưởng hỗn hợp phi tuyến tính. Đối tượng và phương pháp: Gồm 120 bệnh nhân được chẩn đoán lao phổi mới hoặc tái trị, được điều trị tại 03 bệnh viện: Bệnh viện Phổi Hà Nội, Bệnh viện Phổi Trung ương và Bệnh viện K74. Bệnh nhân lao phổi được lấy mẫu vào ngày thứ 10 – 14 sau khi bắt đầu điều trị. Dữ liệu nồng độ - thời gian được xử lí trên phần mềm Monolix 2018. Kết quả: Mô hình phù hợp nhất là mô hình dược động học 1 ngăn, thể tích phân bố 33,5 L, độ thanh thải 9,62 L/h. Cân nặng trừ mỡ tính theo công thức của Ja...

 • Framework of Critical Success Factors for Lean Implementation in Vietnam Manufacturing Enterprises.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đạt Minh; Nguyễn, Danh Nguyên; Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Lean manufacturing is a popular approach for organizations to improve productivity [1]. Lean manufacturing focuses on the systematic elimination of wastes and non-value added activities in production. Lean manufacturing was originally introduced by Toyota Motors in the 1950s as a secret weapon to secure advantage over competitors. Although many enterprises succeed in applying lean manufacturing around the world, less than 20 per cent of them have achieved and maintained lean activities for an extended time. This research presents critical factors for constituting the successful implementation of lean manufacturing in Vietnam enterprises. Six dimensions in a lean manufacturing tran...

 • UEB_00069.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Cao Đàm; Lê, Anh Tuấn; Nguyễn, Ngọc Dương;  Advisor: Sven Jungerhem; Nguyen, Khac Hung (2011)

 • Chương 1: Lý luận chung về phân cấp, phân cấp quản lý và thực tiễn tại một số quốc gia trên thế giới. Chương 2: Thực trạng phân cấp quản lý trong ngành giao thông vận tải Việt Nam và tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Chương 3: Kết luận và đề xuất bộ tiêu chí

 • 00050008881.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2017)

 • - Đã phân tích làm rõ cơ sở lý luận về hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, vị trí, vai trò, chức năng của Hội đồng nhân dân; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện. Đó là cơ sở lý luận quan trọng để hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp huyện thực sự hiệu lực, hiệu quả. - Luận văn đã đánh giá trung thực thực trạng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, năm 2017 để từ đó đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân nói chung và Hội đồng nhân dân cấp huyện nói riêng. - Luận văn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhi...

 • V_L0_01498.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Mạnh Cường;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2007)

 • Khái quát một số vấn đề lý luận về xúc tiến quảng bá du lịch: khái niệm cơ bản về du lịch, marketing du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, những nội dung cơ bản của hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch cũng như kinh nghiệm của một số nước trong xúc tiến quảng bá du lịch. Với đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, phân tích thực trạng của hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam ở một số thị trường ASEAN thời gian qua. Nhằm thúc đẩy hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam hướng tới khai thác khách ở một số thị trường trọng điểm khu vực ASEAN là Malaysia, Indonesia, Philippines, Singapore và Thái Lan, đưa ra một số ki...

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Chương 1: Tổng quan về hợp tác quốc tếtrong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan. Chương 2: Các cơ chế hợp tác quốc tế trong cải cách, hài hòa hóa thủ tục Hải quan và thực tiễn ở Việt Nam. Chương 3: Định hướng hợp tác quốc tế của Việt Nam trong cải cách, hài hòa hóa một số thủ tục Hải quan và một số giải pháp kiến nghị

 • 00050006957.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn;  Advisor: Nguyễn, Tiến Vinh (2015)

 • Bổ sung cơ sở lý luận về các khái niệm cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan trong việc hợp tác quốc tế. Nghiên cứu, đánh giá, nhận định thực trạng các cơ chế hợp tác quốc tế trong việc cải cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Việt Nam nhằm đưa ra được những hạn chế, tồn tại nhất định. Đề xuất quan đểm, định hướng và một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hệu quả quá trình cai cách, hài hòa hóa thủ tục hải quan của Vệt Nam trong hợp tác quốc tế.

 • V_L2_00601.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Anh Tuấn (2005)

 • Tổng quan tình hình nghiên cứu tiếng Nhật về tên gọi, các quan niệm về trợ từ tiếng Nhật và một số cách phân loại trợ từ tiếng Nhật. Khảo sát chức năng hoạt động của trợ từ tiếng Nhật để chỉ ra các đặc điểm chung và chức năng của trợ từ trong từng nhóm.Từ đó đưa ra một số vấn đề trong thực tiễn sử dụng trợ từ tiếng Nhật để chỉ ra những nét khu biệt của chúng nhằm tránh những sai sót thường gặp cho người sử dụng tiếng Nhật

 • 02050000240.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Kim Ánh;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2010)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về du lịch biển, phát triển du lịch biển. Nghiên cứu kinh nghiệm trong nước và quốc tế về phát triển du lịch biển. Làm rõ tiềm năng, thực trạng khai thác phát triển du lịch ven biển tại Đà Nẵng. Đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp để phát triển du lịch biển Đà Nẵng

 • 02050003340.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Công Danh;  Advisor: Lê, Anh Tuấn (2015)

 • Có thể nói, du lịch là một nhu cầu không thể thiếu ca con người trong xã hội hiện nay. Du lịch đã đáp ứng được nhu cầu phục hồi sức lao động, vui chơi giải trí, tham quan, học hỏi, nâng cao sự hiểu biết, kinh nghiệm ống cũng như làm phong phú thêm đời sống tinh thần của con người. Xu hướng của du lịch hiện đại không chỉ khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau hay đơn thuần là nghỉ ngơi, hưởng thụ mà du khách muốn được trải nghiệm và đóng góp một phần nào đó cho những nơi mình đến.