Browsing by Author Lê, Công Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan (2021)

 • Khái quát về chính phủ số và kinh tế số. Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong xu hướng chính phủ số và kinh tế số. Yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số. Một số kỹ năng chính để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thích ứng với những yêu cầu của chính phủ số và kinh tế số. Nội dung chương trình khoá đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng thích ứng với những yêu cầu của chính phủ số và kinh tế số đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Công Thanh;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN); nội dung của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh; các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN; các nhân tố ảnh hưởng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm từ 2016-2020. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Thái Bình. Đề xu...

Browsing by Author Lê, Công Thanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • item.jpg
 • Research project


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương Lan (2021)

 • Khái quát về chính phủ số và kinh tế số. Những yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong xu hướng chính phủ số và kinh tế số. Yêu cầu về phát triển nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu của kinh tế số. Một số kỹ năng chính để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thích ứng với những yêu cầu của chính phủ số và kinh tế số. Nội dung chương trình khoá đào tạo ngắn hạn về các kỹ năng thích ứng với những yêu cầu của chính phủ số và kinh tế số đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Lê, Công Thanh;  Advisor: Lê, Văn Chiến (2022)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết cơ bản về vốn đầu tư Xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN); nội dung của công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh; các chỉ tiêu đánh giá quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN; các nhân tố ảnh hưởng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi cấp tỉnh. Phân tích và đánh giá thực trạng tình hình quản lý vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN cho phát triển hệ thống thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong thời gian 5 năm từ 2016-2020. Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến quản lý vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triển hệ thống thủy lợi tại tỉnh Thái Bình. Đề xu...