Browsing by Author Lê, Dục Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02050000061_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Vân;  Advisor: Lê, Dục Tú (2010)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày tổng quan lý luận về thể loại nhật ký – nhật ký chiến tranh và những đặc trưng thể loại trong đời sống văn học. Đồng thời, lý giải hiệu ứng xã hội và giá trị văn học của nhật ký chiến tranh. Tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung phản ánh của nhật (...); Electronic Resources

 • V_L2_01358_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lê, Dục Tú (2008)

 • Tìm hiểu những khái niệm về phong cách, phong cách thơ như phong cách tác giả, phong cách thời đại và phong cách thể loại. Khái quát phong cách thơ Lưu Quang Vũ qua tìm hiểu cái tôi trữ tình (đó là cái tôi tha thiết yêu thương, đắm đuối cái tôi đa đoan, cái tôi mâu thuẫn), nội dung phản ánh hiện thực và những phương thức thể hiện (như giọng điệu, cách cảm thụ đời sống, thể thơ, những mô típ hình ảnh lặp đi lặp lại) trong thơ Lưu Quang Vũ. Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng quát và hệ thống về những sáng tác của Lưu Quang Vũ, khẳng định Lưu Quang Vũ như là một cá tính thơ mạnh mẽ, một phong cách thơ sắc nét trong thơ ca Việt Nam thời kì hiện đại; khẳng định sự đóng góp của thơ Lưu Qua...

 • 02050000269_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thúy Hằng;  Advisor: Lê, Dục Tú (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tìm hiểu thế giới nghệ thuật truyện ngắn của Đoàn Lê: cảm hứng nghệ thuật (cảm hứng bi kịch và cảm hứng triết luận), thế giới nhân vật (nhân vật và hoàn cảnh, các kiểu nhân vật và phương thức biểu hiện), các phương diện nghệ thuật cơ bản (cốt truyện, tình huống truyện, không gian - thời gian, ngôn ngữ nghệ thuật, giọng điệu nghệ thuật)…để khẳng định vai trò, vị trí, tên tuổi, những đóng góp về sự cách tân nghệ thuật của Đoàn Lê đối với văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Từ đó có cái nhìn khái quát, đa diện về truyện ngắn Việt Nam đương đại.; Electronic Resources

 • 02050000031_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Loan;  Advisor: Lê, Dục Tú (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày về cảm hứng nghệ thuật trong các tác phẩm văn học Việt Nam nói chung và cảm hứng nghệ thuật truyện ngắn Sương Nguyệt Minh nói riêng. Nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh qua đặc điểm nhân vật, các kiểu nhân vật. Tìm hiểu một số phương diện nghệ thuật trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh: cốt truyện, tình huống chuyện, không gian thời gian nghệ thuật và gian điệu trần thuật.; Electronic Resources

 • 02050001475_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ;  Advisor: Lê, Dục Tú (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu tiểu thuyết Khuất Quang Thụy trong bức tranh tiểu thuyết viết về chiến tranh thời kỳ đổi mới. Nghiên cứu sự đổi mới về hiện thực chiến tranh và chân dung người lính trong tiểu thuyết của Khất Quang Thụy: cái nhìn hiện thực đa chiều; hiện thực chiến trường; chân dung người lính. Trình bày một số đặc điểm nghệ thuật nổi bật của tiểu thuyết viết về chiến tranh của Khuất Quang Thụy sau đổi mới.; Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Dục Tú

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
 • 02050000061_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Vân;  Advisor: Lê, Dục Tú (2010)

 • Luận văn ThS. Lý luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày tổng quan lý luận về thể loại nhật ký – nhật ký chiến tranh và những đặc trưng thể loại trong đời sống văn học. Đồng thời, lý giải hiệu ứng xã hội và giá trị văn học của nhật ký chiến tranh. Tìm hiểu một số đặc điểm về nội dung phản ánh của nhật (...); Electronic Resources

 • V_L2_01358_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lê, Dục Tú (2008)

 • Tìm hiểu những khái niệm về phong cách, phong cách thơ như phong cách tác giả, phong cách thời đại và phong cách thể loại. Khái quát phong cách thơ Lưu Quang Vũ qua tìm hiểu cái tôi trữ tình (đó là cái tôi tha thiết yêu thương, đắm đuối cái tôi đa đoan, cái tôi mâu thuẫn), nội dung phản ánh hiện thực và những phương thức thể hiện (như giọng điệu, cách cảm thụ đời sống, thể thơ, những mô típ hình ảnh lặp đi lặp lại) trong thơ Lưu Quang Vũ. Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng quát và hệ thống về những sáng tác của Lưu Quang Vũ, khẳng định Lưu Quang Vũ như là một cá tính thơ mạnh mẽ, một phong cách thơ sắc nét trong thơ ca Việt Nam thời kì hiện đại; khẳng định sự đóng góp của thơ Lưu Qua...

 • 02050000269_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thúy Hằng;  Advisor: Lê, Dục Tú (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Tìm hiểu thế giới nghệ thuật truyện ngắn của Đoàn Lê: cảm hứng nghệ thuật (cảm hứng bi kịch và cảm hứng triết luận), thế giới nhân vật (nhân vật và hoàn cảnh, các kiểu nhân vật và phương thức biểu hiện), các phương diện nghệ thuật cơ bản (cốt truyện, tình huống truyện, không gian - thời gian, ngôn ngữ nghệ thuật, giọng điệu nghệ thuật)…để khẳng định vai trò, vị trí, tên tuổi, những đóng góp về sự cách tân nghệ thuật của Đoàn Lê đối với văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới. Từ đó có cái nhìn khái quát, đa diện về truyện ngắn Việt Nam đương đại.; Electronic Resources

 • 02050000031_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Phương Loan;  Advisor: Lê, Dục Tú (2010)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010; Trình bày về cảm hứng nghệ thuật trong các tác phẩm văn học Việt Nam nói chung và cảm hứng nghệ thuật truyện ngắn Sương Nguyệt Minh nói riêng. Nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn của Sương Nguyệt Minh qua đặc điểm nhân vật, các kiểu nhân vật. Tìm hiểu một số phương diện nghệ thuật trong truyện ngắn Sương Nguyệt Minh: cốt truyện, tình huống chuyện, không gian thời gian nghệ thuật và gian điệu trần thuật.; Electronic Resources

 • 02050001475_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Lệ;  Advisor: Lê, Dục Tú (2013)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Tìm hiểu tiểu thuyết Khuất Quang Thụy trong bức tranh tiểu thuyết viết về chiến tranh thời kỳ đổi mới. Nghiên cứu sự đổi mới về hiện thực chiến tranh và chân dung người lính trong tiểu thuyết của Khất Quang Thụy: cái nhìn hiện thực đa chiều; hiện thực chiến trường; chân dung người lính. Trình bày một số đặc điểm nghệ thuật nổi bật của tiểu thuyết viết về chiến tranh của Khuất Quang Thụy sau đổi mới.; Electronic Resources