Browsing by Author Lê, Hương Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hương Hoa (2015)

 • Among the factors influencing students’ studies, motivation is considered to be one of the most important factors for different achievement levels. The purposes of this study were (i) to find out the students' levels of motivation to study English, (ii) to identify the sociocultural factors influencing that motivation and (iii) to investigate the relationship between students' motivation and their achievement. The subjects were509 first-year students at the People’s Police University (PPU). The instruments used for data collection were questionnaires and focus group interviews. The data from the returned questionnaires was statistically analyzed using the SPSS program to derive p...

 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hương Hoa (2018)

 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng đối với mỗi sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (ĐHCSND), thể hiện trong lĩnh vực nâng cao tri thức hiểu biết và tri thức nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu và phân tích thực trạng việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên ĐHCSND, tác giả nhận thấy rằng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định song cũng còn nhiều hạn chế như thiếu tự tin trong giao tiếp hay khả năng giao tiếp chỉ dừng lại ở cấp độ câu đơn giản. Trong giới hạn bài viết này, tác giả xin trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu v...

Browsing by Author Lê, Hương Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • document.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hương Hoa (2015)

 • Among the factors influencing students’ studies, motivation is considered to be one of the most important factors for different achievement levels. The purposes of this study were (i) to find out the students' levels of motivation to study English, (ii) to identify the sociocultural factors influencing that motivation and (iii) to investigate the relationship between students' motivation and their achievement. The subjects were509 first-year students at the People’s Police University (PPU). The instruments used for data collection were questionnaires and focus group interviews. The data from the returned questionnaires was statistically analyzed using the SPSS program to derive p...

 • KỸ NĂNG GIAO TIẾP TIẾNG ANH CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Hương Hoa (2018)

 • Kỹ năng giao tiếp tiếng Anh đóng một vai trò quan trọng đối với mỗi sinh viên Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân (ĐHCSND), thể hiện trong lĩnh vực nâng cao tri thức hiểu biết và tri thức nghề nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, qua việc tìm hiểu và phân tích thực trạng việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên ĐHCSND, tác giả nhận thấy rằng kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của sinh viên đã đạt được những kết quả nhất định song cũng còn nhiều hạn chế như thiếu tự tin trong giao tiếp hay khả năng giao tiếp chỉ dừng lại ở cấp độ câu đơn giản. Trong giới hạn bài viết này, tác giả xin trình bày tóm tắt kết quả nghiên cứu v...