Browsing by Author Lê, Hải Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 05050003713.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đỗ, Thị Phước;  Advisor: Lê, Hải Anh (2019)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Làm rõ vai trò quan trọng của dạy học theo hướng tiếp cận văn hóa trong truyện ngắn Nam Cao và Kim Lân cho học sinh THPT trong giờ học Ngữ văn. Đề xuất các khía cạnh văn hóa Bắc Bộ có thể khai thác khi dạy học tác phẩm của Nam Cao và Kim Lân. Hình thành quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học truyện ngắn Nam Cao và Kim Lân. Xây dựng thiết kế giáo án, hệ thống phiếu học tập, xây dựng các tình huống hoạt động và dạy thực nghiệm theo để kiểm chứng, đánh giá, khẳng định tính khả thi của những biện pháp đề xuất.

 • SPV_14-18_TaKieuTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Tạ, Kiều Trang;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Làm rõ vai trò quan trọng của tiếp cận văn hóa trong dạy học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ văn 12, tập 2, chương trình chuẩn) của nhà văn Tô Hoàicho học sinh THPT trong giờ học Ngữ văn. Đề xuất các khía cạnh văn hóa Tây Bắc có thể khai thác khi dạy học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ văn 12, tập 2, chương trình chuẩn) của nhà văn Tô Hoài. Hình thành quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ văn 12, tập 2, chương trình chuẩn) của nhà văn Tô Hoài theo tiếp cận văn hóa. Xây dựng thiết kế giáo án, hệ thống phiếu học tập, xây dựng các tình huống hoạt động và dạy th...

 • 05050003082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Lê, Hải Anh (2017)

 • Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đê lí luận về dạy học, dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học đọc hiểu thơ trữ tình nói riêng theo định hướng phát triển năng lực. Từ đó đi sâu nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ trong thơ trữ tình: khái niệm, vai trò của tín hiệu thẩm mĩ trong thơ trữ tình. - Luận văn cũng khảo sát thực trạng dạy học thơ Xuân Quỳnh trong nhà trường hiện nay và đưa ra biện pháp tổ chức dạy học thơ Xuân Quỳnh theo hướng khai thác tín hiệu thẩm mĩ. - Những nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thơ trữ tình trong nhà trường.

 • 05050003779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Anh;  Advisor: Lê, Hải Anh (2020)

 • Trong luận văn tác giả đã khái quát các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các vấn đề về dạy học phát triển năng lực, dạy học các tác phẩm của Nam Cao ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, những yêu cầu cần đạt về năng lực văn học của học sinh cấp trung học phổ thông mà đặc biệt là trong dạy học văn bản văn học cho học sinh lớp 11, phương pháp dạy đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực văn học, truyện ngắn và đặc điểm truyện ngắn để làm cơ sở lý luận cho đề tài. Ngoài ra, chúng tôi tìm hiểu thực trạng của dạy học môn Ngữ văn và xu hướng dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trong trường trung học phổ thông, thực trạng dạy học tác phẩm Chí ...

 • KY-1058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Hải Anh; Park, Gwi Ju (2018)

 • Việt Nam và Hàn Quốc cùng nằm trong một châu lục. Những biến động xã hội của hai đất nước có nhiều nét tương đồng. Năm 1945 cả Việt Nam và Hàn Quốc đều giành được độc lập và bước sang kỷ nguyên mới. Văn học vì thế cũng có những biến động tương tự. Nửa đầu thế kỷ XX, hai nền văn học bước vào thời kỳ hiện đại hóa, chấm dứt thời kì văn học trung đại - văn học chữ Hán. Bài viết nhìn lại quá trình hiện đại hóa văn học của hai nền văn học và nhìn sâu hơn vào 2 tác giả văn xuôi cụ thể - Hyun Jin Geon và Nam Cao. Hai nhà văn có vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn cho nền văn học hiện đại của hai quốc gia và là những nhà văn được chọn dạy ở các cấp học trong chương trình giáo dục. Ng...

 • 05050003034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Kim Luyên;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • - Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những lý thuyết cơ bản về truyện ngắn, đặc điểm cơ bản của truyện ngắn, đặc điểm truyện ngắn Việt Nam 1945-1954; trình bày lý thuyết về chi tiết nghệ thuật, vai trò của chi tiết nghệ thuật trong truyện ngắn. Đồng thời trình bày lý thuyết về dạy học đọc hiểu truyện ngắn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. - Luận văn đã khảo sát và đánh giá được thực trạng dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945-1954 trong nhà trường THPT hiện nay, từ đó đưa ra kết luận về ưu điểm, hạn chế của việc dạy học đọc hiểu truyện ngắn của GV và HS. - Luận văn đề xuất các biện pháp dạy học đọc hiểu truyện ngắn 1945-1954 theo hướng khai thác chi t...

 • 6IS_HoiNghiNCKHSVLanThu5_2012_p212-279.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Hải Anh; Đinh, Thị Vân Anh; Phạm, Việt Long; Phan, Thị Thùy Trang;  Advisor: Đào, Tùng (2012-12)

 • Đề tài nghiên cứu sẽ giải quyết ba vấn đề lớn. Thứ nhất, đề tài sẽ tìm hiểu bản chất của hoạt động kinh doanh trực tuyến thông qua việc mua bán sản phẩm điện tử qua mạng. Thứ hai, đề tài đi sâu phân tích những loại rủi ro mà người tiêu dùng có thể cảm nhận khi mua hàng điện tử qua mạng. Để trả lời câu hỏi này, nhóm đã tiến hành thu thập ý kiến của nhóm người tiêu đùng tại Hà Nội thông qua bảng câu hỏi và từ đó phân tích dữ liệu và đưa ra két quả. Thứ ba, từ những phân tích ừên, nhóm sẽ tiến hành đánh giá và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để giúp các công ty kinh doanh trực tuyến thu hút người tiêu dùng mua hàng điện tò qua mạng nhiều hom

 • 05050003442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Quỳnh;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Đa phương tiện là sự tích hợp về các phương tiện như văn bản, hình ảnh, hoạt hình và mô phỏng, video và âm thanh, thông qua hệ thống máy tính (máy tính, điện thoại, kết nối internet, máy chiếu, các phần mềm, các ứng dụng...) trong đó tạo khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống. Nếu sử dụng hiệu quả ĐPT sẽ làm tăng tính trực quan của nội dung dạy học, tạo động lực và hứng thú, giúp HS thu nhận được thông tin qua các giác quan khác nhau. Đối với VB kí Việt Nam hiện đại, ĐPT sẽ giúp HS có thêm nhiều thông tin thực tế, tạo nên liên tưởng về hình ảnh và cảm xúc, giúp HS trải nghiệm văn hóa từ đó đọc hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp ngôn từ và cá tính sáng tạo của từng nhà văn. Tác giả mon...

 • 05050003395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Mai Hồng;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Giáo dục giá trị sống là một hoạt động cần thiết trong dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học truyện ngụ ngôn nói riêng. Tổ chức tốt hoạt động dạy học các giá trị sống trong nhà trường chính là góp phần gắn lý thuyết với thực hành, kiến thức sách vở với thực tiễn đời sống, giữa nhận thức và hành động của người học. Trong bài viết chúng tôi đề xuất những giá trị sống có thể tích hợp trong dạy học tác phẩm truyện ngụ ngôn trong chương trình Ngữ văn lớp 6, quy trình dạy học giúp học sinh hình thành những giá trị sống thông qua văn bản và phát triển những bài học giá trị sống trong thực tiễn và trở thành định hướng chi phối suy nghĩ, hành động của mỗi học sinh.

 • SPV_14-18_TaHuyenTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Tạ, Huyền Trang;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Khóa luận có nghiên cứu cơ sở lí luận về KNS, việc giáo dục kĩ năng sống thông qua dạy học Ngữ văn, về truyện cổ tích và cơ sở thực tiễn. Bên cạnh đó, xác định các KNS có thể hình thành và rèn luyện cho HS trong quá trình giảng dạy tác phẩm “Tấm Cám”. Đề xuất một số biện pháp tích hợp giáo dục KNS cho HS thông qua việc giảng dạy tác phẩm “Tấm Cám”. Và cuối cùng là thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả của những đề xuất về phương pháp, biện pháp tích hợp KNS trong dạy học tác phẩm “Tấm Cám”.

 • 05050003913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Tiệp;  Advisor: Lê, Hải Anh (2020)

 • Nghiên cứu về infographic và căn cứ vào thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản thông tin tại một số trường THCS, luận văn xác định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản thông tin bằng infographic. Không những thế, chúng tôi còn đưa ra các biện pháp, các bước thực hiện và những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hứng thú và chất lượng học tập đọc hiểu trong môn Ngữ văn của học sinh

 • 05050003112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thơm;  Advisor: Lê, Hải Anh (2017)

 • Luận văn đã trình bày một cách hệ thống về lí thuyết liên văn bản và việc vận dụng lí thuyết liên văn bản trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay. - Luận văn đã đề ra được những giải pháp vận dụng lí thuyết liên văn bản để dạy học đọc hiểu đoạn trích Đất Nước (SGK Ngữ văn 12, tập 1); tích hợp việc dạy đọc hiểu văn bản với bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của học sinh lớp 12. Những giải pháp được nêu trong luận văn đã được kiểm chứng thông qua hoạt động thực nghiệm. - Luận văn đã đề xuất quy trình, cách thức tổ chức hoạt động dạy học và thử nghiệm vận dụng vận dụng lí thuyết liên văn bản vào dạy học đoạn trích “Đất Nước” (trường ca “Mặt đường khát vọng”) ...

Browsing by Author Lê, Hải Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
 • 05050003713.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Đỗ, Thị Phước;  Advisor: Lê, Hải Anh (2019)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Làm rõ vai trò quan trọng của dạy học theo hướng tiếp cận văn hóa trong truyện ngắn Nam Cao và Kim Lân cho học sinh THPT trong giờ học Ngữ văn. Đề xuất các khía cạnh văn hóa Bắc Bộ có thể khai thác khi dạy học tác phẩm của Nam Cao và Kim Lân. Hình thành quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học truyện ngắn Nam Cao và Kim Lân. Xây dựng thiết kế giáo án, hệ thống phiếu học tập, xây dựng các tình huống hoạt động và dạy thực nghiệm theo để kiểm chứng, đánh giá, khẳng định tính khả thi của những biện pháp đề xuất.

 • SPV_14-18_TaKieuTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Tạ, Kiều Trang;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài. Làm rõ vai trò quan trọng của tiếp cận văn hóa trong dạy học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ văn 12, tập 2, chương trình chuẩn) của nhà văn Tô Hoàicho học sinh THPT trong giờ học Ngữ văn. Đề xuất các khía cạnh văn hóa Tây Bắc có thể khai thác khi dạy học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ văn 12, tập 2, chương trình chuẩn) của nhà văn Tô Hoài. Hình thành quy trình, phương pháp và cách thức tổ chức dạy học tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” (SGK Ngữ văn 12, tập 2, chương trình chuẩn) của nhà văn Tô Hoài theo tiếp cận văn hóa. Xây dựng thiết kế giáo án, hệ thống phiếu học tập, xây dựng các tình huống hoạt động và dạy th...

 • 05050003082.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Lê, Hải Anh (2017)

 • Luận văn nghiên cứu toàn diện và có hệ thống các vấn đê lí luận về dạy học, dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học đọc hiểu thơ trữ tình nói riêng theo định hướng phát triển năng lực. Từ đó đi sâu nghiên cứu tín hiệu thẩm mĩ trong thơ trữ tình: khái niệm, vai trò của tín hiệu thẩm mĩ trong thơ trữ tình. - Luận văn cũng khảo sát thực trạng dạy học thơ Xuân Quỳnh trong nhà trường hiện nay và đưa ra biện pháp tổ chức dạy học thơ Xuân Quỳnh theo hướng khai thác tín hiệu thẩm mĩ. - Những nghiên cứu của luận văn góp phần nâng cao hiệu quả dạy học thơ trữ tình trong nhà trường.

 • 05050003779.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Mai Anh;  Advisor: Lê, Hải Anh (2020)

 • Trong luận văn tác giả đã khái quát các nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài: Các vấn đề về dạy học phát triển năng lực, dạy học các tác phẩm của Nam Cao ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, những yêu cầu cần đạt về năng lực văn học của học sinh cấp trung học phổ thông mà đặc biệt là trong dạy học văn bản văn học cho học sinh lớp 11, phương pháp dạy đọc hiểu theo định hướng phát triển năng lực văn học, truyện ngắn và đặc điểm truyện ngắn để làm cơ sở lý luận cho đề tài. Ngoài ra, chúng tôi tìm hiểu thực trạng của dạy học môn Ngữ văn và xu hướng dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn trong trường trung học phổ thông, thực trạng dạy học tác phẩm Chí ...

 • KY-1058.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Hải Anh; Park, Gwi Ju (2018)

 • Việt Nam và Hàn Quốc cùng nằm trong một châu lục. Những biến động xã hội của hai đất nước có nhiều nét tương đồng. Năm 1945 cả Việt Nam và Hàn Quốc đều giành được độc lập và bước sang kỷ nguyên mới. Văn học vì thế cũng có những biến động tương tự. Nửa đầu thế kỷ XX, hai nền văn học bước vào thời kỳ hiện đại hóa, chấm dứt thời kì văn học trung đại - văn học chữ Hán. Bài viết nhìn lại quá trình hiện đại hóa văn học của hai nền văn học và nhìn sâu hơn vào 2 tác giả văn xuôi cụ thể - Hyun Jin Geon và Nam Cao. Hai nhà văn có vị trí quan trọng và có những đóng góp to lớn cho nền văn học hiện đại của hai quốc gia và là những nhà văn được chọn dạy ở các cấp học trong chương trình giáo dục. Ng...

 • 05050003034.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Kim Luyên;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • - Luận văn đã trình bày một cách hệ thống những lý thuyết cơ bản về truyện ngắn, đặc điểm cơ bản của truyện ngắn, đặc điểm truyện ngắn Việt Nam 1945-1954; trình bày lý thuyết về chi tiết nghệ thuật, vai trò của chi tiết nghệ thuật trong truyện ngắn. Đồng thời trình bày lý thuyết về dạy học đọc hiểu truyện ngắn theo định hướng phát triển năng lực học sinh. - Luận văn đã khảo sát và đánh giá được thực trạng dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1945-1954 trong nhà trường THPT hiện nay, từ đó đưa ra kết luận về ưu điểm, hạn chế của việc dạy học đọc hiểu truyện ngắn của GV và HS. - Luận văn đề xuất các biện pháp dạy học đọc hiểu truyện ngắn 1945-1954 theo hướng khai thác chi t...

 • 6IS_HoiNghiNCKHSVLanThu5_2012_p212-279.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Hải Anh; Đinh, Thị Vân Anh; Phạm, Việt Long; Phan, Thị Thùy Trang;  Advisor: Đào, Tùng (2012-12)

 • Đề tài nghiên cứu sẽ giải quyết ba vấn đề lớn. Thứ nhất, đề tài sẽ tìm hiểu bản chất của hoạt động kinh doanh trực tuyến thông qua việc mua bán sản phẩm điện tử qua mạng. Thứ hai, đề tài đi sâu phân tích những loại rủi ro mà người tiêu dùng có thể cảm nhận khi mua hàng điện tử qua mạng. Để trả lời câu hỏi này, nhóm đã tiến hành thu thập ý kiến của nhóm người tiêu đùng tại Hà Nội thông qua bảng câu hỏi và từ đó phân tích dữ liệu và đưa ra két quả. Thứ ba, từ những phân tích ừên, nhóm sẽ tiến hành đánh giá và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để giúp các công ty kinh doanh trực tuyến thu hút người tiêu dùng mua hàng điện tò qua mạng nhiều hom

 • 05050003442.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Văn Quỳnh;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Đa phương tiện là sự tích hợp về các phương tiện như văn bản, hình ảnh, hoạt hình và mô phỏng, video và âm thanh, thông qua hệ thống máy tính (máy tính, điện thoại, kết nối internet, máy chiếu, các phần mềm, các ứng dụng...) trong đó tạo khả năng tương tác giữa người sử dụng và hệ thống. Nếu sử dụng hiệu quả ĐPT sẽ làm tăng tính trực quan của nội dung dạy học, tạo động lực và hứng thú, giúp HS thu nhận được thông tin qua các giác quan khác nhau. Đối với VB kí Việt Nam hiện đại, ĐPT sẽ giúp HS có thêm nhiều thông tin thực tế, tạo nên liên tưởng về hình ảnh và cảm xúc, giúp HS trải nghiệm văn hóa từ đó đọc hiểu sâu sắc hơn vẻ đẹp ngôn từ và cá tính sáng tạo của từng nhà văn. Tác giả mon...

 • 05050003395.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Mai Hồng;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Giáo dục giá trị sống là một hoạt động cần thiết trong dạy học Ngữ văn nói chung và dạy học truyện ngụ ngôn nói riêng. Tổ chức tốt hoạt động dạy học các giá trị sống trong nhà trường chính là góp phần gắn lý thuyết với thực hành, kiến thức sách vở với thực tiễn đời sống, giữa nhận thức và hành động của người học. Trong bài viết chúng tôi đề xuất những giá trị sống có thể tích hợp trong dạy học tác phẩm truyện ngụ ngôn trong chương trình Ngữ văn lớp 6, quy trình dạy học giúp học sinh hình thành những giá trị sống thông qua văn bản và phát triển những bài học giá trị sống trong thực tiễn và trở thành định hướng chi phối suy nghĩ, hành động của mỗi học sinh.

 • SPV_14-18_TaHuyenTrang.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Tạ, Huyền Trang;  Advisor: Lê, Hải Anh (2018)

 • Khóa luận có nghiên cứu cơ sở lí luận về KNS, việc giáo dục kĩ năng sống thông qua dạy học Ngữ văn, về truyện cổ tích và cơ sở thực tiễn. Bên cạnh đó, xác định các KNS có thể hình thành và rèn luyện cho HS trong quá trình giảng dạy tác phẩm “Tấm Cám”. Đề xuất một số biện pháp tích hợp giáo dục KNS cho HS thông qua việc giảng dạy tác phẩm “Tấm Cám”. Và cuối cùng là thực nghiệm để kiểm chứng tính khả thi, hiệu quả của những đề xuất về phương pháp, biện pháp tích hợp KNS trong dạy học tác phẩm “Tấm Cám”.

 • 05050003913.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Ngô, Thị Tiệp;  Advisor: Lê, Hải Anh (2020)

 • Nghiên cứu về infographic và căn cứ vào thực tiễn dạy học đọc hiểu văn bản thông tin tại một số trường THCS, luận văn xác định những yêu cầu cơ bản khi thiết kế và tổ chức dạy học đọc hiểu văn bản thông tin bằng infographic. Không những thế, chúng tôi còn đưa ra các biện pháp, các bước thực hiện và những lưu ý khi sử dụng để đảm bảo hiệu quả nhằm góp phần nâng cao hứng thú và chất lượng học tập đọc hiểu trong môn Ngữ văn của học sinh

 • 05050003112.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bạch, Thị Thơm;  Advisor: Lê, Hải Anh (2017)

 • Luận văn đã trình bày một cách hệ thống về lí thuyết liên văn bản và việc vận dụng lí thuyết liên văn bản trong dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông hiện nay. - Luận văn đã đề ra được những giải pháp vận dụng lí thuyết liên văn bản để dạy học đọc hiểu đoạn trích Đất Nước (SGK Ngữ văn 12, tập 1); tích hợp việc dạy đọc hiểu văn bản với bồi dưỡng ý thức công dân và tinh thần trách nhiệm của học sinh lớp 12. Những giải pháp được nêu trong luận văn đã được kiểm chứng thông qua hoạt động thực nghiệm. - Luận văn đã đề xuất quy trình, cách thức tổ chức hoạt động dạy học và thử nghiệm vận dụng vận dụng lí thuyết liên văn bản vào dạy học đoạn trích “Đất Nước” (trường ca “Mặt đường khát vọng”) ...