Browsing by Author Lê, Hoài Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050008416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Nam;  Advisor: Lê, Trung Thành (2017)

 • Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết cơ bản về chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại, đưa ra những tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Tác giả phân tích, đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Thủ đô, từ đó chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô.

 • V_L2_01155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Nam (2008)

 • Làm rõ bản chất, chức năng của ý thức pháp luật và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Phân tích thực trạng ý thức pháp luật của học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái như thực trạng nhận thức tri thức pháp luật; thực trạng thái độ đối với pháp luật; thực trạng chấp hành pháp luật và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái: phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương để tạo tiền đề vật chất cho việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật; đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp, đoàn thể tăng cường ...

Browsing by Author Lê, Hoài Nam

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • 00050008416.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Nam;  Advisor: Lê, Trung Thành (2017)

 • Luận văn trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết cơ bản về chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại, đưa ra những tiêu chí đánh giá chất lượng tín dụng tại Ngân hàng thương mại. Tác giả phân tích, đánh giá hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Thủ đô, từ đó chỉ ra những mặt đạt được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế đó. Từ đó, tác giả đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Thủ đô.

 • V_L2_01155.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Hoài Nam (2008)

 • Làm rõ bản chất, chức năng của ý thức pháp luật và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Phân tích thực trạng ý thức pháp luật của học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái như thực trạng nhận thức tri thức pháp luật; thực trạng thái độ đối với pháp luật; thực trạng chấp hành pháp luật và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái: phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương để tạo tiền đề vật chất cho việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật; đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp, đoàn thể tăng cường ...