Browsing by Author Lê, Mạnh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 01050000952.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Tiến (2012)

 • Tổng quan về đăng ký biến động quyền sử dụng đất ở nước ta. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng công tác đăng ký biến động sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đề xuất một số giải pháp: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai; Hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính trong đăng kí biến động sử dụng đất; Nâng cao chất lượng tổ chức cán bộ; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đăng kí biến động sử dụng đất nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Browsing by Author Lê, Mạnh Tiến

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • N_75.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Vũ, Hồng Phương (2010)

 • Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 nhằm mục đích đánh giá hiện trạng môi trường và những nguyên nhân, tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường, dự báo xu hướng diễn biến môi trường trong những năm tiếp theo, đồng thời làm rõ thực trạng và những tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường.

 • 01050000952.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Mạnh Tiến (2012)

 • Tổng quan về đăng ký biến động quyền sử dụng đất ở nước ta. Điều tra, khảo sát làm rõ thực trạng công tác đăng ký biến động sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy. Đề xuất một số giải pháp: Hoàn thiện hệ thống pháp luật đất đai; Hiện đại hóa và hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống hành chính trong đăng kí biến động sử dụng đất; Nâng cao chất lượng tổ chức cán bộ; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác đăng kí biến động sử dụng đất nâng cao hiệu quả công tác đăng ký biến động quyền sử dụng đất trên địa bàn quận Cầu Giấy.