Browsing by Author Lê, Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_01004.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Minh Giang; Lê, Mai Hương; Phan, Tống Sơn (2010)

 • Nghiên cứu và đã lựa chọn được 10 thực vật có giá trị của Việt Nam cho các nghiên cứu hệ thống về thành phần hoá học, hoạt tính chống ung thư và hoạt tính dự phòng ung thư dựa trên các phân tích các tác dụng dược lý của các cây thuốc trong điều trị các bệnh liên quan đến ung thư và sự phân loại thực vật theo hoá học. Nghiên cứu và xây dựng được các quy trình chiết các thực vật được lựa chọn cho nghiên cứu và phân tách hệ thống các phần chiết nhận được thành các phân đoạn tan trong các dung môi hữu cơ khác nhau. Đã tiến hành phân tích và xây dựng quy trình phân tách hệ thống các phân đoạn tan nhận được và phân lập các hợp chất thuộc các cấu trúc khác nhau từ các thực vật được nghiên cứ...

 • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA DỊCH CHIẾT TỪ SINH KHỐI NẤM CORDYCEPS MILITARIS (L.) LINK PHÂN LẬP TỪ TỰ NHIÊN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Hương Quỳnh; Dương, Văn Hợp; Lê, Mai Hương; Nguyễn, Lân Dũng (2008)

 • DTM has been isolated from a wild Cordycep sample collected in Tay Tang- China. The selected fungus was subjected to polyphasic taxonomic, optimum conditions for harvesting biomass and anticancer cells activity study. It was identified as Cordycep militaris based on morphology and phylogenetic analysis Medium MT5, pH6 at 25°C, after 5-7 days were DTM's optimum cultural conditions for harvesting these selected fungal biomass. The hot water extract from Cordycep militaris DTM biomass demonstrated a potential cytotoxic effect against the proliferation of the human cancer cells with an IC50 of 30 µg/ml to Hep-2, RD, LU. More ever, the alcohol extract of its biomass also demonstrated a pot...

 • 00060000151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng; Đào, Văn Phan; Trần, Văn Hanh; Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Mai Hương (2007)

 • Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm ...

Browsing by Author Lê, Mai Hương

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • DT_01004.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Minh Giang; Lê, Mai Hương; Phan, Tống Sơn (2010)

 • Nghiên cứu và đã lựa chọn được 10 thực vật có giá trị của Việt Nam cho các nghiên cứu hệ thống về thành phần hoá học, hoạt tính chống ung thư và hoạt tính dự phòng ung thư dựa trên các phân tích các tác dụng dược lý của các cây thuốc trong điều trị các bệnh liên quan đến ung thư và sự phân loại thực vật theo hoá học. Nghiên cứu và xây dựng được các quy trình chiết các thực vật được lựa chọn cho nghiên cứu và phân tách hệ thống các phần chiết nhận được thành các phân đoạn tan trong các dung môi hữu cơ khác nhau. Đã tiến hành phân tích và xây dựng quy trình phân tách hệ thống các phân đoạn tan nhận được và phân lập các hợp chất thuộc các cấu trúc khác nhau từ các thực vật được nghiên cứ...

 • NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG TẾ BÀO UNG THƯ TRONG ĐIỀU KIỆN PHÒNG THÍ NGHIỆM CỦA DỊCH CHIẾT TỪ SINH KHỐI NẤM CORDYCEPS MILITARIS (L.) LINK PHÂN LẬP TỪ TỰ NHIÊN.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thị Hoàng Yến; Nguyễn, Hương Quỳnh; Dương, Văn Hợp; Lê, Mai Hương; Nguyễn, Lân Dũng (2008)

 • DTM has been isolated from a wild Cordycep sample collected in Tay Tang- China. The selected fungus was subjected to polyphasic taxonomic, optimum conditions for harvesting biomass and anticancer cells activity study. It was identified as Cordycep militaris based on morphology and phylogenetic analysis Medium MT5, pH6 at 25°C, after 5-7 days were DTM's optimum cultural conditions for harvesting these selected fungal biomass. The hot water extract from Cordycep militaris DTM biomass demonstrated a potential cytotoxic effect against the proliferation of the human cancer cells with an IC50 of 30 µg/ml to Hep-2, RD, LU. More ever, the alcohol extract of its biomass also demonstrated a pot...

 • 00060000151.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Tống Sơn; Phan, Minh Giang; Văn, Ngọc Hướng; Đào, Văn Phan; Trần, Văn Hanh; Trần, Thị Thanh Hương; Lê, Mai Hương (2007)

 • Xây dựng quy trình triết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viên từ cây khổ sâm Bắc Bộ; Thử độ an toàn của hoạt chất chiết tách được; Chứng minh tác dụng chống ung thư và chống viêm thực nghiệm của hoạt chất chiết tách được. Xây dựng quy trình ổn địnhchiết tách ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm ở quy mô Phòng thí nghiệm. Phân lập hoạt chất 1 và Chế phẩm CT-2005 giàu hoạt chất 1 có tác dụng diệt tế bào ung thư dùng làm chuẩn đối chứng trong kiểm nghiệm. Thử độ an toàn của Chế phẩm CT-2005. Khảo sát hoạt tính u trực tiếp của Chế phẩm CT-2005 trên một số dòng tế bào ung thư người nuôi cấy in vitro. Nghiên cứu tác dụng của Chế phẩm ...