Browsing by Author Lê, Minh Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Hường (2008)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Làm rõ điểm khác biệt của giao kết hợp đồng trong bán đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường. Nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và thực trạng pháp luật điều chỉnh vấn đề giao kết hợp đồng trong bán đấu giá tại Việt Nam. Đưa ra những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Giới thiệu những quy định của pháp luật một số nước khác về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và những điểm có thể vận dụng tại Việt Nam. Đưa ra một số định hướng như: hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến giao kết hợp đồng; xiết ch...

 • V_L0_01956_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2008)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Làm rõ điểm khác biệt của giao kết hợp đồng trong bán đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường. Nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và thực trạng pháp (...)

Browsing by Author Lê, Minh Hường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_01956.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Hường (2008)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Làm rõ điểm khác biệt của giao kết hợp đồng trong bán đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường. Nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và thực trạng pháp luật điều chỉnh vấn đề giao kết hợp đồng trong bán đấu giá tại Việt Nam. Đưa ra những bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Giới thiệu những quy định của pháp luật một số nước khác về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và những điểm có thể vận dụng tại Việt Nam. Đưa ra một số định hướng như: hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến giao kết hợp đồng; xiết ch...

 • V_L0_01956_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Minh Hường;  Advisor: Ngô, Huy Cương (2008)

 • Tổng quan những vấn đề lý luận cơ bản về giao kết hợp đồng trong bán đấu giá. Làm rõ điểm khác biệt của giao kết hợp đồng trong bán đấu giá so với giao kết hợp đồng thông thường. Nghiên cứu thực trạng giao kết hợp đồng trong bán đấu giá và thực trạng pháp (...)