Browsing by Author Lê, Quang Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00051000191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Nguyện;  Advisor: Lê, Quang Hiếu (2014)

 • In text categorization, term weighting is the task to assign weights to terms during the document presentation phase. Thus, it affects the classification performance. In addition to resulting in a high performance of text categorization, an effective term weighting scheme should be easy to use. Term weighting methods can be divided into two categories, namely, supervised and unsupervised [27]. The traditional term weighting schemes such as binary , tf and tf.idf [38], belong to unsupervised term weighting methods. Other schemes (for example, tf. χ 2 [12]) that make use of the prior information about the membership of training documents, belong to the supervised te...

 • DT_00273.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà; Lê, Quang Hiếu (2)

 • Tìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền th

 • DT_00260.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Kiến Quốc; Lê, Quang Hiếu; Nguyễn, Tuấn Huy; Nguyễn, Việt Tân; Vũ, Trung Dũng (2004)

 • Xây dựng phần mềm thư viện điện tử cho phép lưu trữ toàn bộ tài liệu của Khoa Công nghệ ; có khả năng quản lý quá hạn, quản lý cho mượn, thu hồi. Cung cấp phần bản tin giúp thư viện giao tiếp với bạn đọc, hỗ trợ khả năng gửi thư giữa bạn đọc và người quản lý. Cung cấp các module quản lý bạn đọc. Đưa ra các tiện ích như từ điển điện tử và cung cấp các phương tiện bảo trì kỹ thuật như cấu hình hệ thống, sao lưu backup

Browsing by Author Lê, Quang Hiếu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00051000191.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Xuân Nguyện;  Advisor: Lê, Quang Hiếu (2014)

 • In text categorization, term weighting is the task to assign weights to terms during the document presentation phase. Thus, it affects the classification performance. In addition to resulting in a high performance of text categorization, an effective term weighting scheme should be easy to use. Term weighting methods can be divided into two categories, namely, supervised and unsupervised [27]. The traditional term weighting schemes such as binary , tf and tf.idf [38], belong to unsupervised term weighting methods. Other schemes (for example, tf. χ 2 [12]) that make use of the prior information about the membership of training documents, belong to the supervised te...

 • DT_00273.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Việt Hà; Lê, Quang Hiếu (2)

 • Tìm hiểu khả năng, lợi ích, tính khả thi của việc ứng dụng E-learning trong môi trường đào tạo đại học tại Khoa Công nghệ nói riêng, Đại học Quốc Gia Hà Nội và các truờng đại học trong nước nói chung. Nghiên cứu xây dựng các bài giảng điện tử, phát triển hệ thống Website môn học. Thí điểm tạo ra và sử dụng trang Web cho một số môn học kết hợp với lên lớp truyền th

 • DT_00260.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đào, Kiến Quốc; Lê, Quang Hiếu; Nguyễn, Tuấn Huy; Nguyễn, Việt Tân; Vũ, Trung Dũng (2004)

 • Xây dựng phần mềm thư viện điện tử cho phép lưu trữ toàn bộ tài liệu của Khoa Công nghệ ; có khả năng quản lý quá hạn, quản lý cho mượn, thu hồi. Cung cấp phần bản tin giúp thư viện giao tiếp với bạn đọc, hỗ trợ khả năng gửi thư giữa bạn đọc và người quản lý. Cung cấp các module quản lý bạn đọc. Đưa ra các tiện ích như từ điển điện tử và cung cấp các phương tiện bảo trì kỹ thuật như cấu hình hệ thống, sao lưu backup