Browsing by Author Lê, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 00050001408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Kim Long;  Advisor: Lê, Quang Minh; Nguyễn, Ái Việt (2011)

 • Khái quát các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin (CNTT) qua từng giai đoạn: trước năm 1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2006 2010. Trình bày các kết quả đạt được về phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam đến năm 2011. Phân tích Hiện trạng ứng dụng và phát triển của ngành CNTT tại Việt Nam. Nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và các giải pháp chính sách về phát triển CNTT tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Hệ thống lại các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật GDĐT và Luật CNTT làm căn cứ pháp lý quan trọng trong việc xây dựng các đề án, dự án CNTT

 • 00050004197_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Bách;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Trong chương 1, chúng tôi trình bày về bài toán nhận dạng ký tự quang học nói chung, và nhận dạng chữ Nôm nói riêng. Tiếp đó, trong chương 2, chúng tôi trình bày về Tiền xử lý trong bài toán nhận dạng –mục tiêu 5 nghiên cứu của đề tài. Trong chương 3, chúng tôi đi sâu trình bày về các thuật toán mà chúng tôi sẽ sử dụng trong bước tiền xử lý nhận dạng chữ Nôm: thuật toán xác định ngưỡng toàn cục Otsu,thuật toán phát hiện và xử lý nghiêng và thuật toán tách chữ. Ở chương cuối, chúng tôi trình bày về thực nghiệm xây dựng hệ thống, các kết quả đạt được và phân tích về những hạn chế của chương trình, từ đó đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm cải tiến hệ thống

 • 00050001890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Yến; Lê, Quang Minh (2012)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản về độ tin cậy, các chỉ số liên quan đến độ tin cậy và phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc nối tiếp và song song. Nghiên cứu một số bài toán cơ bản, các thuật toán cũng như các phương pháp để giải quyết chúng. Trình bày việc xây dựng bài toán tính toán độ tin cậy của hệ thống, đưa ra các hàm chức năng cần thiết để xây dựng và giải quyết bài toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống mạng máy tính. Đưa ra ví dụ về một hệ thống mạng máy tính thực, đặc tả hệ thống đó và xét các trường hợp cơ bản có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống.

 • 00050001890_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Quang Minh (2012)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số khái niệm cơ bản về độ tin cậy, các chỉ số liên quan đến độ tin cậy và phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc nối tiếp và song song. Phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc hệ thống. Thiết lập và xây dựng chương trình tính độ tin cậy của hệ thống mạng máy tính. Nêu các ví dụ về độ tin cậy và khả năng hệ thống hoạt động an toàn.

 • Nguyen Minh Phuc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Phúc;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Xây dựng Chiến lược phát triển CNTT cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030: Giới thiệu về hiện trạng CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến. Xây dựng phương pháp luận về xây dựng chiến lược phát triển CNTT. Xây dựng chiến chiến lược phát triển CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến áp dụng phương pháp luận về xây dựng chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến; Xây dựng và đào tạo năng cao đội ngũ chuyên gia CNTT; Triển khai dự án phần mềm quản lý đào tạo thường xuyên; Xây dựng Trung tâm điện tử, tin học hoá quy trình quản lý nghiệp vụ.

 • 00050007355.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Đức Hiếu;  Advisor: Lê, Quang Minh (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu về những thế mạnh của công nghệ FPGA, các ứng dụng của công nghệ FPGA nói chung và ứng dụng công nghệ FPGA vào xử lý dữ liệu đa phương tiện. 2. Đối với việc xử lý dữ liệu đa phương tiện luận văn tập trung nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý hình ảnh, xác định kỹ thuật xử lý hình ảnh thích hợp với công nghệ FPGA và ứng dụng kỹ thuật này trong việc tăng tốc độ xử lý dữ liệu đa phương tiện. 3. Luận văn đã thiết kế các lõi IP xử lý ảnh gồm các lõi IP xử lý xác điểm ảnh lỗi và sửa chữa các điểm ảnh bị lỗi, lõi IP lọc màu nội suy và lõi IP sửa ma trận màu.

 • 00050007359.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Minh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2016)

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết về tính toán song song và kiến thức về bộ công cụ CUDA dó NVIDIA cung cấp từ đó vận dụng và các bài toán cụ thể để đây nhanh tốc độ xử lý .Đưa ra được bản so sánh đánh giá kết quả để thấy rõ được sự thay đổi về mặt tốc độ thời gian xử lý trên GPU so với trên CPU . Luận văn đã làm rõ được các nội dung sau: - Đưa ra cở sở lý thuyết về tính toán song song,cách thức để song song hóa bài toán,các mô hình lập trình song song và các bài toán có thể song song hóa. - Nghiên cứu môi trường hỗ trợ lập trình GPU trong CUDA (cơ sở lí thuyết, định nghĩa, cấu trúc của môi trường CUDA) và công cụ hỗ trợ ngôn ngữ lập trình. - Áp dụng ngôn ngữ GPU và CUDA và...

 • 00050006282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lực;  Advisor: Lê, Quang Minh (2015)

 • Tổng quan về các dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng trên hệ thống truyền hình cáp. Khảo sát hạ tầng, công nghệ, truyền dẫn tại Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab. Đề xuất giải pháp triển khai hệ thống truyền hình tương tác - VOD quy mô nhỏ trên hệ thống mạng VTVcab

 • 00050004256.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Dương Trinh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Phần mềm cho người học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi là VNUNOTE) đã được hoàn thiện. Phần mềm chạy trên thiết bị VNUPAD (do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý) cài android 4.1. Thiết bị VNUPAD đã hoàn thiện cả phần cứng lẫn phần mềm và có thể sử dụng được. Hiện tại người học có thể sử dụng phần mềm để ghi chép nội dung môn học, đặt lịch thông báo học tập. Thông tin ghi chép đều được lưu lại trong thiết bị. Chức năng tóm tắt nội dung ghi chép của phần mềm hoạt động rất hiệu quả. Chức năng này sử dụng kỹ thuật tóm tắt văn bản sử dụng các câu tốt nhất để thể hiện nội dung và các câu này không bị trùng nội dung. Khi sử dụng phần mềm, người học có thể thấy phần tóm tắt nội dung...

 • 00060000285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Năng Toàn; Lê, Quang Minh; Nguyễn, Thị Hân (2017)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các kỹ thuật hiển thị ảnh y tế ba chiều và kỹ thuật chú thích hình ảnh 3D. Trên cơ sở đó thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán thông tin hình ảnh y tế từ xa trên công nghệ 3D, theo mô hình Client/Server kết nối với Tivi 3D. Các kết quả chính đề tài đã đạt được: Về khoa học: 02 bài; Về đào tạo: 02 thạc sĩ đã bảo vệ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS; Về sản phẩm phần mềm: Hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán thông tin hình ảnh y tế từ xa trên công nghệ 3D có khả năng nội suy và hiển thị hình ảnh thu nhận theo thực tế của thiết bị thu nhận ảnh y tế chuyên dụng theo chuẩn DICOM như: CT, MRI, ... Từ các Client, bác sỹ hay người sử dụng có khả năng thao tác ...

Browsing by Author Lê, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26
 • 00050001408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Cù, Kim Long;  Advisor: Lê, Quang Minh; Nguyễn, Ái Việt (2011)

 • Khái quát các chủ trương, chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin (CNTT) qua từng giai đoạn: trước năm 1996, 1996-2000, 2001-2005 và 2006 2010. Trình bày các kết quả đạt được về phát triển và ứng dụng CNTT tại Việt Nam đến năm 2011. Phân tích Hiện trạng ứng dụng và phát triển của ngành CNTT tại Việt Nam. Nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ và các giải pháp chính sách về phát triển CNTT tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020. Hệ thống lại các văn bản hướng dẫn thi hành các Luật GDĐT và Luật CNTT làm căn cứ pháp lý quan trọng trong việc xây dựng các đề án, dự án CNTT

 • 00050004197_noidungpdf.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Văn Bách;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Trong chương 1, chúng tôi trình bày về bài toán nhận dạng ký tự quang học nói chung, và nhận dạng chữ Nôm nói riêng. Tiếp đó, trong chương 2, chúng tôi trình bày về Tiền xử lý trong bài toán nhận dạng –mục tiêu 5 nghiên cứu của đề tài. Trong chương 3, chúng tôi đi sâu trình bày về các thuật toán mà chúng tôi sẽ sử dụng trong bước tiền xử lý nhận dạng chữ Nôm: thuật toán xác định ngưỡng toàn cục Otsu,thuật toán phát hiện và xử lý nghiêng và thuật toán tách chữ. Ở chương cuối, chúng tôi trình bày về thực nghiệm xây dựng hệ thống, các kết quả đạt được và phân tích về những hạn chế của chương trình, từ đó đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm cải tiến hệ thống

 • 00050001890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Yến; Lê, Quang Minh (2012)

 • Trình bày một số khái niệm cơ bản về độ tin cậy, các chỉ số liên quan đến độ tin cậy và phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc nối tiếp và song song. Nghiên cứu một số bài toán cơ bản, các thuật toán cũng như các phương pháp để giải quyết chúng. Trình bày việc xây dựng bài toán tính toán độ tin cậy của hệ thống, đưa ra các hàm chức năng cần thiết để xây dựng và giải quyết bài toán đánh giá độ tin cậy của hệ thống mạng máy tính. Đưa ra ví dụ về một hệ thống mạng máy tính thực, đặc tả hệ thống đó và xét các trường hợp cơ bản có thể ảnh hưởng đến độ tin cậy của hệ thống.

 • 00050001890_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hải Yến;  Advisor: Lê, Quang Minh (2012)

 • Luận văn ThS. Công nghệ phần mềm -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày một số khái niệm cơ bản về độ tin cậy, các chỉ số liên quan đến độ tin cậy và phương pháp tính độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc nối tiếp và song song. Phương pháp đánh giá độ tin cậy của hệ thống qua cấu trúc hệ thống. Thiết lập và xây dựng chương trình tính độ tin cậy của hệ thống mạng máy tính. Nêu các ví dụ về độ tin cậy và khả năng hệ thống hoạt động an toàn.

 • Nguyen Minh Phuc.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Minh Phúc;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Xây dựng Chiến lược phát triển CNTT cho Trung tâm Chỉ đạo tuyến định hướng đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030: Giới thiệu về hiện trạng CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến. Xây dựng phương pháp luận về xây dựng chiến lược phát triển CNTT. Xây dựng chiến chiến lược phát triển CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến áp dụng phương pháp luận về xây dựng chiến lược: Xây dựng chiến lược phát triển Cơ sở hạ tầng CNTT tại Trung tâm Chỉ đạo tuyến; Xây dựng và đào tạo năng cao đội ngũ chuyên gia CNTT; Triển khai dự án phần mềm quản lý đào tạo thường xuyên; Xây dựng Trung tâm điện tử, tin học hoá quy trình quản lý nghiệp vụ.

 • 00050007355.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm, Đức Hiếu;  Advisor: Lê, Quang Minh (2016)

 • Luận văn đã nghiên cứu về những thế mạnh của công nghệ FPGA, các ứng dụng của công nghệ FPGA nói chung và ứng dụng công nghệ FPGA vào xử lý dữ liệu đa phương tiện. 2. Đối với việc xử lý dữ liệu đa phương tiện luận văn tập trung nghiên cứu một số kỹ thuật xử lý hình ảnh, xác định kỹ thuật xử lý hình ảnh thích hợp với công nghệ FPGA và ứng dụng kỹ thuật này trong việc tăng tốc độ xử lý dữ liệu đa phương tiện. 3. Luận văn đã thiết kế các lõi IP xử lý ảnh gồm các lõi IP xử lý xác điểm ảnh lỗi và sửa chữa các điểm ảnh bị lỗi, lõi IP lọc màu nội suy và lõi IP sửa ma trận màu.

 • 00050007359.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Đức Minh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2016)

 • Luận văn nghiên cứu cơ sở lý thuyết về tính toán song song và kiến thức về bộ công cụ CUDA dó NVIDIA cung cấp từ đó vận dụng và các bài toán cụ thể để đây nhanh tốc độ xử lý .Đưa ra được bản so sánh đánh giá kết quả để thấy rõ được sự thay đổi về mặt tốc độ thời gian xử lý trên GPU so với trên CPU . Luận văn đã làm rõ được các nội dung sau: - Đưa ra cở sở lý thuyết về tính toán song song,cách thức để song song hóa bài toán,các mô hình lập trình song song và các bài toán có thể song song hóa. - Nghiên cứu môi trường hỗ trợ lập trình GPU trong CUDA (cơ sở lí thuyết, định nghĩa, cấu trúc của môi trường CUDA) và công cụ hỗ trợ ngôn ngữ lập trình. - Áp dụng ngôn ngữ GPU và CUDA và...

 • 00050006282.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Lực;  Advisor: Lê, Quang Minh (2015)

 • Tổng quan về các dịch vụ cơ bản và giá trị gia tăng trên hệ thống truyền hình cáp. Khảo sát hạ tầng, công nghệ, truyền dẫn tại Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam - VTVcab. Đề xuất giải pháp triển khai hệ thống truyền hình tương tác - VOD quy mô nhỏ trên hệ thống mạng VTVcab

 • 00050004256.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Dương Trinh;  Advisor: Lê, Quang Minh (2014)

 • Phần mềm cho người học tại Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi là VNUNOTE) đã được hoàn thiện. Phần mềm chạy trên thiết bị VNUPAD (do Đại học Quốc gia Hà Nội quản lý) cài android 4.1. Thiết bị VNUPAD đã hoàn thiện cả phần cứng lẫn phần mềm và có thể sử dụng được. Hiện tại người học có thể sử dụng phần mềm để ghi chép nội dung môn học, đặt lịch thông báo học tập. Thông tin ghi chép đều được lưu lại trong thiết bị. Chức năng tóm tắt nội dung ghi chép của phần mềm hoạt động rất hiệu quả. Chức năng này sử dụng kỹ thuật tóm tắt văn bản sử dụng các câu tốt nhất để thể hiện nội dung và các câu này không bị trùng nội dung. Khi sử dụng phần mềm, người học có thể thấy phần tóm tắt nội dung...

 • 00060000285.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Năng Toàn; Lê, Quang Minh; Nguyễn, Thị Hân (2017)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các kỹ thuật hiển thị ảnh y tế ba chiều và kỹ thuật chú thích hình ảnh 3D. Trên cơ sở đó thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán thông tin hình ảnh y tế từ xa trên công nghệ 3D, theo mô hình Client/Server kết nối với Tivi 3D. Các kết quả chính đề tài đã đạt được: Về khoa học: 02 bài; Về đào tạo: 02 thạc sĩ đã bảo vệ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS; Về sản phẩm phần mềm: Hệ thống phần mềm hỗ trợ chẩn đoán thông tin hình ảnh y tế từ xa trên công nghệ 3D có khả năng nội suy và hiển thị hình ảnh thu nhận theo thực tế của thiết bị thu nhận ảnh y tế chuyên dụng theo chuẩn DICOM như: CT, MRI, ... Từ các Client, bác sỹ hay người sử dụng có khả năng thao tác ...