Browsing by Author Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources

 • V_L2_00285_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng,Trọng Canh;  Advisor: Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn; Nguyễn, Nhã Bản, người hướng dẫn (2001)

 • 206 tr.42 tr.phụ bản; Đề tài tập trung nghien cứu các đặc điểm về từ vựng-ngữ nghĩa của phương ngữ Nghệ Tĩnh và từ địa phương trong hoạt động sáng tạo văn học đặc trưngNghệ Tĩnh; Electronic Resources; Luận văn TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN, 2001

Browsing by Author Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • 02050000986_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thúy Hồng;  Advisor: Nguyễn, Hồng Cổn, người hướng dẫn; Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn (2012)

 • 204 tr. + CD-ROM + Tóm tắt; Luận án TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng quan tình hình nghiên cứu về loại từ trên thế giới và loại từ tiếng Việt. Xác lập bộ tiêu chí để nhận diện loại từ tiếng Việt. Mô tả đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa của loại từ tiếng Việt và các đơn vị tương đương trong tiếng Inđônêxia. Khảo sát các phươ (...); Electronic Resources

 • V_L2_00285_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng,Trọng Canh;  Advisor: Lê, Quang Thiêm, người hướng dẫn; Nguyễn, Nhã Bản, người hướng dẫn (2001)

 • 206 tr.42 tr.phụ bản; Đề tài tập trung nghien cứu các đặc điểm về từ vựng-ngữ nghĩa của phương ngữ Nghệ Tĩnh và từ địa phương trong hoạt động sáng tạo văn học đặc trưngNghệ Tĩnh; Electronic Resources; Luận văn TS. Lý luận ngôn ngữ -- Trường ĐHKHXH & NV ĐHQGHN, 2001