Browsing by Author Lê, Quang Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Trung;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2016)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, hoạt động dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến dự án. Làm rõ bản chất mục tiêu, yêu cầu và nội dung của QLDA ở cấp độ doanh nghiệp. Đây là những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Công ty VNPT-I trong thời gian tới. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác công tác QLDA đầu tư tại Công ty VNPT-I. Đưa ra kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác QLDA tại Công ty VNPT-I để từ đó có những giải pháp hoàn thiện hơn nữa. - Luận văn đã xây dựng những quan điểm cơ bản và hệ thống những quan điểm này với những tồn...

 • V_L0_02308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Trung;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề (ĐTN) và quản lý ĐTN gắn với giải quyết việc làm: đưa ra một số khái niệm cơ bản và giới thiệu kinh nghiệm về ĐTN và gắn với giải quyết việc làm ở Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển cũng như chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động liên kết ĐTN gắn với giải quyết việc làm tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2005 – 2008. Đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động ĐTN gắn với giải quyết việc làm. Kiến nghị một số biện pháp bao gồm: dự báo nhu cầu ...

Browsing by Author Lê, Quang Trung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • 00050007993.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Trung;  Advisor: Trịnh, Thị Hoa Mai (2016)

 • - Luận văn đã hệ thống hóa các vấn đề cơ bản về dự án đầu tư, hoạt động dự án đầu tư, quản lý dự án, thẩm định dự án, các nhân tố ảnh hưởng đến dự án. Làm rõ bản chất mục tiêu, yêu cầu và nội dung của QLDA ở cấp độ doanh nghiệp. Đây là những căn cứ quan trọng để đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác QLDA tại Công ty VNPT-I trong thời gian tới. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác công tác QLDA đầu tư tại Công ty VNPT-I. Đưa ra kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong công tác QLDA tại Công ty VNPT-I để từ đó có những giải pháp hoàn thiện hơn nữa. - Luận văn đã xây dựng những quan điểm cơ bản và hệ thống những quan điểm này với những tồn...

 • V_L0_02308.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Quang Trung;  Advisor: Trần, Khánh Đức (2009)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về đào tạo nghề (ĐTN) và quản lý ĐTN gắn với giải quyết việc làm: đưa ra một số khái niệm cơ bản và giới thiệu kinh nghiệm về ĐTN và gắn với giải quyết việc làm ở Cộng hòa Liên bang Đức và Nhật Bản. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển cũng như chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm giới thiệu việc làm – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nghiên cứu thực trạng hoạt động và quản lý hoạt động liên kết ĐTN gắn với giải quyết việc làm tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2005 – 2008. Đánh giá những mặt mạnh, mặt hạn chế và nguyên nhân những hạn chế của hoạt động ĐTN gắn với giải quyết việc làm. Kiến nghị một số biện pháp bao gồm: dự báo nhu cầu ...