Browsing by Author Lê, Thái Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • 01050001255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân (2013)

 • Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.

 • 01050001255_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân, 1959- , người hướng dẫn; Nguyễn, Quang Báu, 1954-, người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho (...)

 • 91.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng (2007)

 • The effect of confined phonons on the absorption coefficient of a weak electromagnetic wave by confined electrons in doped surperlattices is theoretically studied by using the Kubo-Mori method. In comparison with the case of unconfined phonons, differentdependence of the absorption coefficient on the electromagnetic wave frequency (ω), the doping concentration (n D ), the number (N) of period, the temperature (T) of the system is obtained. The analytic expressions are numerically evaluated, plotted, and disscussed for a specific doping of the n-GaAs/p-GaAs superlattice. The results show that confined phonons cause some unusual effects. There are two resonant peaks o...

 • 20201019174254.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Thúy; Lê, Thái Hưng (2019)

 • Giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ (GDPTNNCT) là một nhiệm vụ quan trọng của giáo viên mầm non, bởi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ là yếu tố quyết định tới sự phát triển toàn diện và khả năng học tập suốt đời, sự thành công trong tương lai. Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, đòi hỏi ở người giáo viên phải có những năng lực chuyên môn đặc thù, sự kết hợp của năng lực ngôn ngữ, năng lực giáo dục, sự hiểu biết về trẻ. Nghiên cứu này đề xuất khung năng lực GDPTNNCT của GVMN đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ GVMN trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay thông qua sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng hợp đối sánh những vấn đề lý thuyết về khung n...

 • Student Skills and Employability A Study from Students’ Perspective.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Phạm, Thị Ánh Phượng (2019)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa những kỹ năng của sinh viên và khả năng được tuyển dụng dựa trên khảo sát sinh viên bằng bảng hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ. Khách thể khảo sát là 490 sinh viên của chuyên ngành Ngoại ngữ và kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác nhau về mức độ nhận thức giữa sinh viên năm thứ nhất, năm thứ ba và năm cuối về khái niệm khả năng được tuyển dụng. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, đa phần sinh viên cho rằng uy tín của nhà trường có ý nghĩa với họ trong quá trình tìm kiếm việc làm (GTTB=3.80), họ làm có thể làm công việc nào miễn là phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân (Mean=3.79) và chính vì vậy họ xem việc học là ưu tiên hàng đầ...

 • 00060000102.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Lương, Văn Tùng; Hoàng, Đình Triển; Nguyễn, Văn Hiếu; Lê, Thái Hưng; Đỗ, Mạnh Hùng; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Đình Nam (2011)

 • Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều ( siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), và dưới ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Kết quả nghiên cứu: Xây dựng lý thuyết lượng tử về hấp phụ phi tuy...

 • 495-1-948-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Kim Long (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • Developing Computerized Adaptive Testing An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10th Graders.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Tăng, Thị Thùy; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Phương Anh; Nguyễn, Thị Quỳnh Giang (2019)

 • Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính (Computerized Adaptive Testing - CAT) là một hình thức kiểm tra đánh giá cho phép rút ngắn số lượng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác về đánh giá năng lực của thí sinh. Một trong những phần cốt lõi của hệ thống trắc nghiệm thích nghi là các thuật toán ước lượng năng lực thí sinh và lựa chọn câu hỏi. Các thuật toán này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên máy tính. Nghiên cứu này sẽ phát triển các thuật toán cốt lõi trong hệ thống trắc nghiệm thích nghi từ đó lập trình hệ thống trắc nghiệm thích ứng. Nghiên cứu cũng tiến hành xây dựng ngân hàng gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm thích ứng được chu...

 • 05050003650.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức, 1975-;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2019)

 • Hệ thống cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học cơ sở. Khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển năng của học sinh trường 05 trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở trường 05 trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

 • 05050003739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2020)

 • Vật lý là môn khoa học mà khi học tốt môn này sẽ giúp các em có tư duy tốt hơn để học tập các môn khác, là cơ sở để các em có hứng thú trong học tập. Môn Vật lý có vai trò rất quan trọng, là môn học nghiên cứu những hiện tượng xảy ra trong đời sống, có rất nhiều ứng dụng trong tự nhiên và cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em hiểu được bản chất của sự việc hiện tượng trong cuộc sống như: bằng kinh nghiệm cá nhân ông bà có thể rót nước vào phích dù không nhìn thấy mực nước trong bình thủy tinh vẫn biết được hiện tượng này cách khoa học, hay giải thích sự tạo thành mưa trong tự nhiên

 • 05050003890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về năng lực, cấu trúc năng lực, năng lực thực nghiệm và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng việc vận dụng các công cụ đánh giá trong dạy học bộ môn Vật lí ở một số trường THCS tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xác định những yêu cầu và quy trình xây dựng công cụ đánh gia năng lực thực nghiệm trong tổ chức dạy học những nội dung cơ bản của chương Điện học môn Vật lý

Browsing by Author Lê, Thái Hưng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 34
 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • 01050001255.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân (2013)

 • Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số giữa phonon âm và phonon quang trong hệ bán dẫn hai chiều và một chiều. Khảo sát vẽ đồ thị sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ, biên độ trường ngưỡng và hệ số biến đổi tham số vào các tham số của hệ, của cấu trúc vật liệu cho các cấu trúc bán dẫn cụ thể. So sánh với trường hợp phonon không giam cầm để thấy rõ ảnh hưởng của phonon giam cầm.

 • 01050001255_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thái Hưng;  Advisor: Nguyễn, Vũ Nhân, 1959- , người hướng dẫn; Nguyễn, Quang Báu, 1954-, người hướng dẫn (2013)

 • Electronic Resources; Luận án TS. Vật lý lý thuyết và Vật lý toán -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013; Thiết lập biểu thức giải tích cho hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn thấp chiều cho cả hai trường hợp vắng mặt và có mặt từ trường ngoài, khi xét đến ảnh hưởng của phonon giam cầm.Thiết lập biểu thức giải tích cho (...)

 • 91.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng (2007)

 • The effect of confined phonons on the absorption coefficient of a weak electromagnetic wave by confined electrons in doped surperlattices is theoretically studied by using the Kubo-Mori method. In comparison with the case of unconfined phonons, differentdependence of the absorption coefficient on the electromagnetic wave frequency (ω), the doping concentration (n D ), the number (N) of period, the temperature (T) of the system is obtained. The analytic expressions are numerically evaluated, plotted, and disscussed for a specific doping of the n-GaAs/p-GaAs superlattice. The results show that confined phonons cause some unusual effects. There are two resonant peaks o...

 • 20201019174254.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Vũ, Thị Thúy; Lê, Thái Hưng (2019)

 • Giáo dục phát triển ngôn ngữ cho trẻ (GDPTNNCT) là một nhiệm vụ quan trọng của giáo viên mầm non, bởi sự phát triển ngôn ngữ của trẻ là yếu tố quyết định tới sự phát triển toàn diện và khả năng học tập suốt đời, sự thành công trong tương lai. Nhiệm vụ phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non, đòi hỏi ở người giáo viên phải có những năng lực chuyên môn đặc thù, sự kết hợp của năng lực ngôn ngữ, năng lực giáo dục, sự hiểu biết về trẻ. Nghiên cứu này đề xuất khung năng lực GDPTNNCT của GVMN đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ GVMN trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay thông qua sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận, tổng hợp đối sánh những vấn đề lý thuyết về khung n...

 • Student Skills and Employability A Study from Students’ Perspective.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Phạm, Thị Ánh Phượng (2019)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá mối quan hệ giữa những kỹ năng của sinh viên và khả năng được tuyển dụng dựa trên khảo sát sinh viên bằng bảng hỏi sử dụng thang Likert 5 mức độ. Khách thể khảo sát là 490 sinh viên của chuyên ngành Ngoại ngữ và kết quả nghiên cứu đã cho thấy có sự khác nhau về mức độ nhận thức giữa sinh viên năm thứ nhất, năm thứ ba và năm cuối về khái niệm khả năng được tuyển dụng. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy, đa phần sinh viên cho rằng uy tín của nhà trường có ý nghĩa với họ trong quá trình tìm kiếm việc làm (GTTB=3.80), họ làm có thể làm công việc nào miễn là phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bản thân (Mean=3.79) và chính vì vậy họ xem việc học là ưu tiên hàng đầ...

 • 00060000102.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Quang Báu; Nguyễn, Vũ Nhân; Lương, Văn Tùng; Hoàng, Đình Triển; Nguyễn, Văn Hiếu; Lê, Thái Hưng; Đỗ, Mạnh Hùng; Nguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Đình Nam (2011)

 • Nghiên cứu hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều ( siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau (có kể đến sự giam cầm của phonon), và dưới ảnh hưởng của từ trường. Nghiên cứu biến đổi tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Nghiên cứu cộng hưởng tham số giữa phonon âm giam cầm và phonon quang giam cầm trong bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử) với các dạng thế giam cầm khác nhau. Kết quả nghiên cứu: Xây dựng lý thuyết lượng tử về hấp phụ phi tuy...

 • 495-1-948-1-10-20160507.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Kim Long (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • document(6).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đào, Hoa Mai; Sái, Công Hồng; Lê, Thái Hưng; Đinh, Thị Kim Thoa (2013)

 • Đánh giá trong lớp học được xem là thành tố cơ bản trong giáo dục giúp học sinh xác định được nhu cầu, nâng cao khả năng học tập; trong đó các kĩ thuật đánh giá trong lớp học được xem là công cụ, phương tiện chuyển tải nội dung đến người học trong quá trình dạy học. Việc sử dụng các kĩ thuật đánh giá sẽ góp phần kích thích năng lực sáng tạo trong dạy học và giúp người dạy tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy. Thông tin phản hồi từ người học chính là động lực để người dạy tìm tòi, khám phá những phương pháp dạy học mới nhằm mục đích giúp cho người học tiến bộ. Chính vì vậy, việc nghiên cứu hệ thống các kĩ thuật đánh giá trong lớp học trên thế giới và vận dụng phù hợp với g...

 • Developing Computerized Adaptive Testing An Experimental Research on Assessing the Mathematical Ability of 10th Graders.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lê, Thái Hưng; Tăng, Thị Thùy; Trần, Lan Anh; Nguyễn, Tiến Dũng; Nguyễn, Phương Anh; Nguyễn, Thị Quỳnh Giang (2019)

 • Trắc nghiệm thích ứng trên máy tính (Computerized Adaptive Testing - CAT) là một hình thức kiểm tra đánh giá cho phép rút ngắn số lượng câu hỏi nhưng vẫn đảm bảo độ chính xác về đánh giá năng lực của thí sinh. Một trong những phần cốt lõi của hệ thống trắc nghiệm thích nghi là các thuật toán ước lượng năng lực thí sinh và lựa chọn câu hỏi. Các thuật toán này đóng vai trò quan trọng trong quá trình vận hành hệ thống trắc nghiệm thích nghi trên máy tính. Nghiên cứu này sẽ phát triển các thuật toán cốt lõi trong hệ thống trắc nghiệm thích nghi từ đó lập trình hệ thống trắc nghiệm thích ứng. Nghiên cứu cũng tiến hành xây dựng ngân hàng gồm 500 câu hỏi trắc nghiệm thích ứng được chu...

 • 05050003650.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Văn Đức, 1975-;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2019)

 • Hệ thống cơ sở lý luận về quản lý hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trung học cơ sở. Khảo sát và phân tích thực trạng hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển năng của học sinh trường 05 trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Đề xuất một số biện pháp nhằm quản lý hoạt động đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh ở trường 05 trường trung học cơ sở huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

 • 05050003739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phí, Thị Phương Thúy;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2020)

 • Vật lý là môn khoa học mà khi học tốt môn này sẽ giúp các em có tư duy tốt hơn để học tập các môn khác, là cơ sở để các em có hứng thú trong học tập. Môn Vật lý có vai trò rất quan trọng, là môn học nghiên cứu những hiện tượng xảy ra trong đời sống, có rất nhiều ứng dụng trong tự nhiên và cung cấp những kiến thức cơ bản giúp các em hiểu được bản chất của sự việc hiện tượng trong cuộc sống như: bằng kinh nghiệm cá nhân ông bà có thể rót nước vào phích dù không nhìn thấy mực nước trong bình thủy tinh vẫn biết được hiện tượng này cách khoa học, hay giải thích sự tạo thành mưa trong tự nhiên

 • 05050003890.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Bích Ngọc;  Advisor: Lê, Thái Hưng (2020)

 • Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về năng lực, cấu trúc năng lực, năng lực thực nghiệm và đánh giá theo định hướng phát triển năng lực. Điều tra thực trạng việc vận dụng các công cụ đánh giá trong dạy học bộ môn Vật lí ở một số trường THCS tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xác định những yêu cầu và quy trình xây dựng công cụ đánh gia năng lực thực nghiệm trong tổ chức dạy học những nội dung cơ bản của chương Điện học môn Vật lý