Browsing by Author Lê, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050009202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • - Đề tài nghiên cứu về các chính sách pháp luật về công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề thực tiễn còn bất cập hiện nay trong hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. - Từ những nghiên cứu đó đã chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. - Nêu lên quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

 • 05050003714.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thức (2019)

 • Xác định cơ sở lý luận về quản lý công tác sinh viên của phòng Công tác sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh viên tại trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội hiện nay. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác sinh viên tại trường Đại học KHCN Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. Thăm dò tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý công tác sinh viên đề xuất trong luận văn

 • 05050001866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2014)

 • Những biến đổi về nhiều mặt của xã hội hiện nay đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống con người. Nhiều vấn đề nảy sinh mà trước đây con người chưa từng gặp phải hoặc chưa từng đối đầu thì nay đòi hỏi phải có cách ứng phó để tránh gặp rủi ro không cần thiết. Thực tiễn này khiến các nhà giáo dục và những người tâm huyết đến sự nghiệp giáo dục đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục kĩ năng sống cho thế hệ trẻ

 • DT_00916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thọ Tín; Lê, Thị Hương Giang; Từ, Vọng Nghi, 1941-2015 (2009)

 • Nghiên cứu tính chất von-ampe hòa tan hấp phụ của một số kim loại nặng Fe(III), Cu(II), Pb(II), Zn(II) khi có mặt các chất tạo phức phụ: catechol, resorcinol, xylenol da cam, v.v... Xây dựng quy trình phân tích kim loại đó trong các loại nước tự nhiên như nước tinh khiết, nước máy, nước sông, hồ và một số đối tượng sinh học trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả đã tối ưu hóa các điều kiện xác định lượng vết Fe(III) và Zn(II) với chất tạo phức catechol, xác định Cu(II) với chất tạo phức resorcinol; đã nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định lượng vết Cd(II) và Pb(II) với chất tạo phức xylenol da cam; đã xây dựng quy trình xác định hàm lượng As trong mẫu bằng phương pháp von-am...

 • KY_00811.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Chương Huyến; Lê, Thị Hương Giang (2004)

 • A remarkably sensitive cathodic strippmg voltammetric procedure for ultratraee measurements of selenium in the presence of rhodium is described. The metbod is based on the accumulation and subsequent reduction of a Rb2Se3 layer on the hanging mercury drop electrode. Optimised conditions include pH 1.0 to 1.8 (HCl concentration of 10''^ M), 400ppb - 4ppm Rb(III) (depending on the Se(I\0 concentration), and a deposition potential of -0.25V (vs.Ag/AgCl).

 • AN EVALUATION OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES COURSES AT A VIETNAMESE UNIVERSITY.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Duyên; Hoàng, Ngọc Tuệ; Lê, Thị Hương Giang; Vũ, Thị Nhung; Bùi, Thị Thu Giang; Cao, Thị Hải Hằng (2019)

 • Khi tiếng Anh được sử dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực chuyên môn và là công cụ giao tiếp quan trọng trong công việc thì việc giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành (TACN) tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam càng cần được quan tâm nhiều hơn. Với mục đích nâng cao hiệu quả dạy và học TACN, nghiên cứu hiện tại tập trung vào tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy TACN tại một trường đại học của Việt Nam, đánh giá chương trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đề thi các học phần TACN. Thông qua việc khảo sát 657 sinh viên, phỏng vấn 8 giáo viên, dự giờ 5 giáo viên đang trực tiếp tham gia dạy và học các học phần TACN và phân tích các tài liệu liên quan đến các học phần TACN, ...

Browsing by Author Lê, Thị Hương Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
 • 00050009202.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2017)

 • - Đề tài nghiên cứu về các chính sách pháp luật về công tác phân luồng giáo dục nghề nghiệp và những vấn đề thực tiễn còn bất cập hiện nay trong hệ thống chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp. - Từ những nghiên cứu đó đã chỉ ra được nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và rút ra được bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng chính sách pháp luật. - Nêu lên quan điểm và đề xuất các giải pháp cụ thể góp phần nâng cao hiệu quả trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về phân luồng giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hiện nay.

 • 05050003714.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Nguyễn, Xuân Thức (2019)

 • Xác định cơ sở lý luận về quản lý công tác sinh viên của phòng Công tác sinh viên trong bối cảnh hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý công tác sinh viên tại trường Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội hiện nay. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác sinh viên tại trường Đại học KHCN Hà Nội trong bối cảnh hiện nay. Thăm dò tính cần thiết và khả thi của các biện pháp quản lý công tác sinh viên đề xuất trong luận văn

 • 05050001866.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Hương Giang;  Advisor: Trần, Khánh Thành (2014)

 • Những biến đổi về nhiều mặt của xã hội hiện nay đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống con người. Nhiều vấn đề nảy sinh mà trước đây con người chưa từng gặp phải hoặc chưa từng đối đầu thì nay đòi hỏi phải có cách ứng phó để tránh gặp rủi ro không cần thiết. Thực tiễn này khiến các nhà giáo dục và những người tâm huyết đến sự nghiệp giáo dục đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục kĩ năng sống cho thế hệ trẻ

 • DT_00916.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thọ Tín; Lê, Thị Hương Giang; Từ, Vọng Nghi, 1941-2015 (2009)

 • Nghiên cứu tính chất von-ampe hòa tan hấp phụ của một số kim loại nặng Fe(III), Cu(II), Pb(II), Zn(II) khi có mặt các chất tạo phức phụ: catechol, resorcinol, xylenol da cam, v.v... Xây dựng quy trình phân tích kim loại đó trong các loại nước tự nhiên như nước tinh khiết, nước máy, nước sông, hồ và một số đối tượng sinh học trong điều kiện phòng thí nghiệm. Kết quả đã tối ưu hóa các điều kiện xác định lượng vết Fe(III) và Zn(II) với chất tạo phức catechol, xác định Cu(II) với chất tạo phức resorcinol; đã nghiên cứu tối ưu hóa các điều kiện xác định lượng vết Cd(II) và Pb(II) với chất tạo phức xylenol da cam; đã xây dựng quy trình xác định hàm lượng As trong mẫu bằng phương pháp von-am...

 • KY_00811.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Trần, Chương Huyến; Lê, Thị Hương Giang (2004)

 • A remarkably sensitive cathodic strippmg voltammetric procedure for ultratraee measurements of selenium in the presence of rhodium is described. The metbod is based on the accumulation and subsequent reduction of a Rb2Se3 layer on the hanging mercury drop electrode. Optimised conditions include pH 1.0 to 1.8 (HCl concentration of 10''^ M), 400ppb - 4ppm Rb(III) (depending on the Se(I\0 concentration), and a deposition potential of -0.25V (vs.Ag/AgCl).

 • AN EVALUATION OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES COURSES AT A VIETNAMESE UNIVERSITY.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Thị Duyên; Hoàng, Ngọc Tuệ; Lê, Thị Hương Giang; Vũ, Thị Nhung; Bùi, Thị Thu Giang; Cao, Thị Hải Hằng (2019)

 • Khi tiếng Anh được sử dụng ngày càng nhiều trong các lĩnh vực chuyên môn và là công cụ giao tiếp quan trọng trong công việc thì việc giảng dạy Tiếng Anh Chuyên ngành (TACN) tại các trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam càng cần được quan tâm nhiều hơn. Với mục đích nâng cao hiệu quả dạy và học TACN, nghiên cứu hiện tại tập trung vào tìm hiểu thực trạng việc giảng dạy TACN tại một trường đại học của Việt Nam, đánh giá chương trình, tài liệu, phương pháp giảng dạy và đề thi các học phần TACN. Thông qua việc khảo sát 657 sinh viên, phỏng vấn 8 giáo viên, dự giờ 5 giáo viên đang trực tiếp tham gia dạy và học các học phần TACN và phân tích các tài liệu liên quan đến các học phần TACN, ...