Browsing by Author Lê, Thị Hoàng Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • Ảnh hưởng của một số ion kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Duy Chinh; Lê, Thị Hoàng Oanh; Nguyễn, Thị Hà (2016)

 • Ảnh hưởng của các ion kim loại (Ca2+, Mg2+, Cu2+) với các mức nồng độ khác nhau có trong nước thải giàu hữu cơ đến khả năng xử lý của hệ bùn yếm khí dòng chảy ngược (UASB) được đánh giá thông qua hiệu suất xử lý COD và khí biogas sinh ra trong cùng điều kiện nhiệt độ ~ 35oC, pH ~ 7, tải trọng hữu cơ (OLR) ~ 2,28 g/L.ngày, và CODđầu vào ~ 2100 mgO2/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của các ion kim loại khiến khả năng xử lý của hệ UASB thay đổi phụ thuộc vào nồng độ và bản chất kim loại. Với Ca2+ và Mg2+, khi nồng độ ion kim loại ở giá trị phù hợp (300 mgCa2+/L, 100-1000 mgMg2+/L), thể tích khí CH4 thu được tăng mạnh (13 - 25%). Tuy nhiên, khi nồng độ cao như Mg2+ ở 2400 mg/L có...

 • 01050003833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đồng, Kim Loan; Lê, Thị Hoàng Oanh (2017)

 • Tình trạng nước cấp sinh hoạt nhiễm amoni do sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước đang ở mức báo động. Quy trình sản xuất nước cấp hiện tại chưa làm giảm được đáng kể nồng độ amoni từ nguồn. Trong quá trình khai thác, xử lý và lưu trữ nước cấp, amoni đã được chuyển hóa một phần thành nitrit và nitrat, nitrit là chất rất độc, có khả năng gây ung thư. Mục tiêu của luận văn là xác định ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ nước cấp đến hàm lượng các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải. Nội dung nghiên cứu là khảo sát sự thay đổi các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải trong nước cấp ở 3 điều kiện: điều kiện xáo trộn thoáng khí; kín khí và tĩnh, hở. Nước sinh hoạt được bơm vào bể nghiên ...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Minh; Vũ, Hà Giang; Phạm, Văn Phong; Lê, Thị Hoàng Oanh; Hoàng, Văn Hà (2018)

 • In this study, N-doped TiO2 nanotubes material was synthesized from commercial TiO2 by hydrothermal synthesis in concentrated sodium solution with high temperature and pressure conditions. The morphology, crystalline phase, composition were characterized by the modern physicochemical techniques such as X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) and ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-Vis). The results showed that TiO2nanotubes have the diameter of 10-12 nm and the lengthabout 150 nm witha high specific surface area. The photocatalytic activity of this material was ...

 • Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất phân bón hữu cơ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đắc Kiên; Nguyễn, Quang Trung,; Nghiêm, Thị Duyên; Lê, Thị Hoàng Oanh; Nguyễn, Thị Hà (2016)

 • Nước và bùn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng đã và đang gây ra các ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường cần được quan tâm giải quyết. Trong nghiên cứu này đã bước đầu đánh giá khả năng tận dụng bùn thải ao nuôi tôm tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để làm phân bón trên cơ sở phân tích một số tính chất lý hóa của bùn. Khả năng phân hủy bùn với 4 công thức thí nghiệm sử dụng 2 loại chế phẩm sinh học EM và EMIC trong điều kiện có và không bổ sung vật liệu phối trộn (mùn cưa) đã được khảo sát. Kết quả cho thấy bùn ao ban đầu có thành phần khá phù hợp để ủ phân: %C = 6,09±0,34, %Nts = 0,63±0,12, %Pts = 0,54±0,02 (khối lượng khô). Trong thời g...

Browsing by Author Lê, Thị Hoàng Oanh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
 • Ảnh hưởng của một số ion kim loại đến hiệu suất xử lý nước thải giàu hữu cơ bằng hệ yếm khí cao tải.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đinh, Duy Chinh; Lê, Thị Hoàng Oanh; Nguyễn, Thị Hà (2016)

 • Ảnh hưởng của các ion kim loại (Ca2+, Mg2+, Cu2+) với các mức nồng độ khác nhau có trong nước thải giàu hữu cơ đến khả năng xử lý của hệ bùn yếm khí dòng chảy ngược (UASB) được đánh giá thông qua hiệu suất xử lý COD và khí biogas sinh ra trong cùng điều kiện nhiệt độ ~ 35oC, pH ~ 7, tải trọng hữu cơ (OLR) ~ 2,28 g/L.ngày, và CODđầu vào ~ 2100 mgO2/L. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự có mặt của các ion kim loại khiến khả năng xử lý của hệ UASB thay đổi phụ thuộc vào nồng độ và bản chất kim loại. Với Ca2+ và Mg2+, khi nồng độ ion kim loại ở giá trị phù hợp (300 mgCa2+/L, 100-1000 mgMg2+/L), thể tích khí CH4 thu được tăng mạnh (13 - 25%). Tuy nhiên, khi nồng độ cao như Mg2+ ở 2400 mg/L có...

 • 01050003833.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hoài;  Advisor: Đồng, Kim Loan; Lê, Thị Hoàng Oanh (2017)

 • Tình trạng nước cấp sinh hoạt nhiễm amoni do sử dụng nước ngầm làm nguồn cấp nước đang ở mức báo động. Quy trình sản xuất nước cấp hiện tại chưa làm giảm được đáng kể nồng độ amoni từ nguồn. Trong quá trình khai thác, xử lý và lưu trữ nước cấp, amoni đã được chuyển hóa một phần thành nitrit và nitrat, nitrit là chất rất độc, có khả năng gây ung thư. Mục tiêu của luận văn là xác định ảnh hưởng của điều kiện lưu trữ nước cấp đến hàm lượng các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải. Nội dung nghiên cứu là khảo sát sự thay đổi các hợp chất nitơ và vi sinh vật phân giải trong nước cấp ở 3 điều kiện: điều kiện xáo trộn thoáng khí; kín khí và tĩnh, hở. Nước sinh hoạt được bơm vào bể nghiên ...

 • document(11).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Hải Minh; Vũ, Hà Giang; Phạm, Văn Phong; Lê, Thị Hoàng Oanh; Hoàng, Văn Hà (2018)

 • In this study, N-doped TiO2 nanotubes material was synthesized from commercial TiO2 by hydrothermal synthesis in concentrated sodium solution with high temperature and pressure conditions. The morphology, crystalline phase, composition were characterized by the modern physicochemical techniques such as X-ray diffraction (XRD), transmission electron microscopy (TEM), scanning electron microscopy (SEM), Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) and ultraviolet-visible spectrophotometry (UV-Vis). The results showed that TiO2nanotubes have the diameter of 10-12 nm and the lengthabout 150 nm witha high specific surface area. The photocatalytic activity of this material was ...

 • Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất phân bón hữu cơ.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Đắc Kiên; Nguyễn, Quang Trung,; Nghiêm, Thị Duyên; Lê, Thị Hoàng Oanh; Nguyễn, Thị Hà (2016)

 • Nước và bùn thải từ hoạt động nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng đã và đang gây ra các ảnh hưởng, ô nhiễm môi trường cần được quan tâm giải quyết. Trong nghiên cứu này đã bước đầu đánh giá khả năng tận dụng bùn thải ao nuôi tôm tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng để làm phân bón trên cơ sở phân tích một số tính chất lý hóa của bùn. Khả năng phân hủy bùn với 4 công thức thí nghiệm sử dụng 2 loại chế phẩm sinh học EM và EMIC trong điều kiện có và không bổ sung vật liệu phối trộn (mùn cưa) đã được khảo sát. Kết quả cho thấy bùn ao ban đầu có thành phần khá phù hợp để ủ phân: %C = 6,09±0,34, %Nts = 0,63±0,12, %Pts = 0,54±0,02 (khối lượng khô). Trong thời g...