Browsing by Author Lê, Thị Lưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00764.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Ngô, Thu Hương; Lê, Thị Lưu; Trịnh Minh Cảnh (2007)

  • Giới thiệu tổng quan về vật liệu: Vật liệu bán dẫn ZnO thuộc nhóm AII BVI, có vùng cấm rộng (cỡ 3,3eV), chuyển mức thẳng, có tính điện áp mạnh. Là bán dẫn loại n, với các donor là các sai hỏng tự nhiên. Độ dẫn của ZnO có thể tăng lên do pha tạp chất donor như (Al, In...). Trình bày các phương pháp thực nghiệm về công nghệ chế tạo mẫu và các phép đo. Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ vật liệu ZnO pha tạp Mn, In có cấu trúc đĩa và cấu trúc nano. Các tính chất quang và tính chất từ của hệ vật liệu cho thấy vật liệu có tính sắt từ và thuận từ một cách rõ rệt

Browsing by Author Lê, Thị Lưu

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00764.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Ngô, Thu Hương; Lê, Thị Lưu; Trịnh Minh Cảnh (2007)

  • Giới thiệu tổng quan về vật liệu: Vật liệu bán dẫn ZnO thuộc nhóm AII BVI, có vùng cấm rộng (cỡ 3,3eV), chuyển mức thẳng, có tính điện áp mạnh. Là bán dẫn loại n, với các donor là các sai hỏng tự nhiên. Độ dẫn của ZnO có thể tăng lên do pha tạp chất donor như (Al, In...). Trình bày các phương pháp thực nghiệm về công nghệ chế tạo mẫu và các phép đo. Nghiên cứu và chế tạo thành công hệ vật liệu ZnO pha tạp Mn, In có cấu trúc đĩa và cấu trúc nano. Các tính chất quang và tính chất từ của hệ vật liệu cho thấy vật liệu có tính sắt từ và thuận từ một cách rõ rệt