Browsing by Author Lê, Thị Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • V_L2_00359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai (2002)

 • Chỉ ra cấu trúc xã hội của các quan hệ kinh doanh tại chợ nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế xã hội. Cách thức tiếp nhận và điều khiển hành vi kinh doanh của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ vùng châu thổ sông Hồng trước tác động của một nền kinh tế đang chuyển đổi. Từ đó nêu một số đặc trưng chuyển đổi của xã hội nông thôn vùng châu thổ sông Hồng trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường

 • V_L2_00359_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Văn Thủ, Người hướng dẫn; Trịnh, Duy Luân, Người hướng dẫn (2002)

 • 231 tr. Tóm tắt+đĩa mềm; Chỉ ra cấu trúc xã hội của các quan hệ kinh doanh tại chợ nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế xã hội. Cách thức tiếp nhận và điều khiển hành vi kinh doanh của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ vùng châu thổ sông Hồng trước tác động của mộ (...); Tiến sĩ Xã hội học 5.01.09 Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 00050007549.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2016)

 • Luâ ̣n văn nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015 với mục đích đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2 Tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu và phát triển các giả thuyết, từ đó trình bày các vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết đề ra. Chương này gồm các phần như sau: (1) Chỉ ra các phương pháp nghiên cứu, (2) Thiết kế mẫu – chọn mẫu ...

 • 04051001044_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Dương, Thị Nụ (2014; Wed Dec 3 11:01:09 2014)

 • No doubt that vocabulary is a significant factor in language acquisition since words play an important role in expressing our feeling, emotions, and ideas to others during the act of communication. However, learning vocabulary is really a big challenge for students in learning a foreign language. The aims of this study are to find out difficulties in learning English vocabulary of the 9th form students at Chu Văn An secondary school and suggest possible solutions to help them overcome those difficulties. M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014

 • 01050003418(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái (2016)

 • Đánh giá tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thông qua định lượng MDA trong máu ngoại vi và trong mô đại trực tràng. Tìm hiểu mối liên quan giữa hàm lượng MDA trong máu ngoại vi và mô đại trực tràng với một số đặc điểm bệnh học ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

 • 00050007567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Luận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ , đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nhữ, Thị Xuân , người hướng dẫn (2011)

 • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở khoa học xây dựng các bản đồ số về kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Thu thập tư liệu bản đồ, số liệu thống kê phục vụ xây dựng các bản đồ số về kinh (...); Electronic Resources

Browsing by Author Lê, Thị Mai

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • V_L2_00359.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai (2002)

 • Chỉ ra cấu trúc xã hội của các quan hệ kinh doanh tại chợ nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế xã hội. Cách thức tiếp nhận và điều khiển hành vi kinh doanh của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ vùng châu thổ sông Hồng trước tác động của một nền kinh tế đang chuyển đổi. Từ đó nêu một số đặc trưng chuyển đổi của xã hội nông thôn vùng châu thổ sông Hồng trong quá trình chuyển sang kinh tế thị trường

 • V_L2_00359_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Văn Thủ, Người hướng dẫn; Trịnh, Duy Luân, Người hướng dẫn (2002)

 • 231 tr. Tóm tắt+đĩa mềm; Chỉ ra cấu trúc xã hội của các quan hệ kinh doanh tại chợ nông thôn trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế xã hội. Cách thức tiếp nhận và điều khiển hành vi kinh doanh của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ vùng châu thổ sông Hồng trước tác động của mộ (...); Tiến sĩ Xã hội học 5.01.09 Trường Đại học khoa học xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • 00050007549.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2016)

 • Luâ ̣n văn nghiên cứu công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015 với mục đích đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty. Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và tổng quan tình hình nghiên cứu về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2 Tiến hành xây dựng mô hình nghiên cứu và phát triển các giả thuyết, từ đó trình bày các vấn đề liên quan đến phương pháp nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết đề ra. Chương này gồm các phần như sau: (1) Chỉ ra các phương pháp nghiên cứu, (2) Thiết kế mẫu – chọn mẫu ...

 • 04051001044_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Dương, Thị Nụ (2014; Wed Dec 3 11:01:09 2014)

 • No doubt that vocabulary is a significant factor in language acquisition since words play an important role in expressing our feeling, emotions, and ideas to others during the act of communication. However, learning vocabulary is really a big challenge for students in learning a foreign language. The aims of this study are to find out difficulties in learning English vocabulary of the 9th form students at Chu Văn An secondary school and suggest possible solutions to help them overcome those difficulties. M.A Thesis English Teaching Methodology -- University of Languages and International studies. Vietnam National University, Hanoi, 2014

 • 01050003418(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Trịnh, Hồng Thái (2016)

 • Đánh giá tình trạng stress oxi hóa ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng thông qua định lượng MDA trong máu ngoại vi và trong mô đại trực tràng. Tìm hiểu mối liên quan giữa hàm lượng MDA trong máu ngoại vi và mô đại trực tràng với một số đặc điểm bệnh học ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

 • 00050007567.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nguyễn, Hoàng Anh (2016)

 • Luận văn là nêu bật thực trạng thực hiện quyền tham gia của phụ nữ trong các cơ quan chính phủ của Việt Nam, mô tả tổng quan khung pháp lý liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ , đồng thời đề xuất những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền tham gia quản lý đất nước của phụ nữ Việt Nam, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn của nước ta và các chuẩn mực quốc tế có liên quan mà Nhà nước ta đã cam kết thực hiện.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Mai;  Advisor: Nhữ, Thị Xuân , người hướng dẫn (2011)

 • 120 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý -- Trường đại học Khoa học tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Trình bày cơ sở khoa học xây dựng các bản đồ số về kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Nghiên cứu điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Thu thập tư liệu bản đồ, số liệu thống kê phục vụ xây dựng các bản đồ số về kinh (...); Electronic Resources