Browsing by Author Lê, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 00050001962.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng (2012)

 • Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; chế định các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các giai đoạn phát triển của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Nghiên cứu luật học và thực trạng về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; tham khảo qui định ở một số nước trên thế giới để hiểu rõ và có hệ thống đối với chế định các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Từ đó đưa ra được một số kiến nghị nhằm hợp lý hóa và thống nhất về chế định này trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật tố tụng dân sự nói riêng.

 • 00050001962_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn (2012)

 • 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; chế định các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các giai đoạn phát triển của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Nghiên cứu luật học và thực trạng về việc áp dụng các biện pháp kh (...); Electronic Resources

 • 02050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2015)

 • Ở Việt Nam hiện nay,kinh tế tư nhân là một thành phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã hội. Kinh tế tư nhân đang có mặt ởnhiều ngành, nghề cả nông thôn và thành thị. Đây cũng là thành phần kinh tế có điều kiện phát huy nhanh,hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình và cá nhântừng người lao động. Kinh tế tư nhân phần lớn hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là một thành phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đổi mới nông thôn.Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệpnóiriêng,kinh tế hộ gia đình ở nông thôn không ngừng phát triển cả về quy mô và hình thức. Một bộ phận hộ ...

 • 00050006243.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn là kết quả nghiên cứu khoa học có hệ thống và tương đối toàn diện về pháp luật về thương lượng tập thể ở doanh nghiệp Việt nam nên kết quả nghiên cứu của luận văn có một số điểm mới cụ thể là: Phân tích đi sâu nghiên cứu tổng quan pháp luật về thương lượng tập thể ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam trong các quy định về pháp luật lao động Việt nam hiện hành. Chỉ ra những vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến thương lượng tập thể ở doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Đưa ra những định hướng sửa đổi, giải pháp khắc phục và một số kiến nghị để góp phần xây dựng và phát triển thương lượng tập thể ở doanh nghiệp Việt nam hiện nay.

 • 00050010415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Thị Thúy Lâm (2019)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về quyền việc làm của người khuyết tật (NKT). Đánh giá đúng thực trạng pháp luật về quyền việc làm của NKT cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này, chỉ ra được những kết quả đạt được cũng như những điểm còn hạn chế tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra được các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền của NKT.

Browsing by Author Lê, Thị Thu Hằng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 00050001962.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng (2012)

 • Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; chế định các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các giai đoạn phát triển của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Nghiên cứu luật học và thực trạng về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự; tham khảo qui định ở một số nước trên thế giới để hiểu rõ và có hệ thống đối với chế định các biện pháp khẩn cấp tạm thời. Từ đó đưa ra được một số kiến nghị nhằm hợp lý hóa và thống nhất về chế định này trong hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung và pháp luật tố tụng dân sự nói riêng.

 • 00050001962_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Anh Tuấn , người hướng dẫn (2012)

 • 90 tr. + CD-ROM + tóm tắt; Luận văn ThS. Luật dân sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Trình bày các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp; chế định các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong các giai đoạn phát triển của pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam. Nghiên cứu luật học và thực trạng về việc áp dụng các biện pháp kh (...); Electronic Resources

 • 02050004141.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Ngô, Thị Phượng (2015)

 • Ở Việt Nam hiện nay,kinh tế tư nhân là một thành phần quan trọng trong cơ cấu kinh tế của xã hội. Kinh tế tư nhân đang có mặt ởnhiều ngành, nghề cả nông thôn và thành thị. Đây cũng là thành phần kinh tế có điều kiện phát huy nhanh,hiệu quả tiềm năng về vốn, sức lao động, tay nghề của từng gia đình và cá nhântừng người lao động. Kinh tế tư nhân phần lớn hoạt động dưới hình thức kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là một thành phần quan trọng trong phát triển nông nghiệp và đổi mới nông thôn.Cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội nói chung và ngành nông nghiệpnóiriêng,kinh tế hộ gia đình ở nông thôn không ngừng phát triển cả về quy mô và hình thức. Một bộ phận hộ ...

 • 00050006243.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Lê, Thị Hoài Thu (2015)

 • Luận văn là kết quả nghiên cứu khoa học có hệ thống và tương đối toàn diện về pháp luật về thương lượng tập thể ở doanh nghiệp Việt nam nên kết quả nghiên cứu của luận văn có một số điểm mới cụ thể là: Phân tích đi sâu nghiên cứu tổng quan pháp luật về thương lượng tập thể ở cấp độ doanh nghiệp tại Việt Nam trong các quy định về pháp luật lao động Việt nam hiện hành. Chỉ ra những vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành liên quan đến thương lượng tập thể ở doanh nghiệp Việt nam hiện nay. Đưa ra những định hướng sửa đổi, giải pháp khắc phục và một số kiến nghị để góp phần xây dựng và phát triển thương lượng tập thể ở doanh nghiệp Việt nam hiện nay.

 • 00050010415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thị Thu Hằng;  Advisor: Trần, Thị Thúy Lâm (2019)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về quyền việc làm của người khuyết tật (NKT). Đánh giá đúng thực trạng pháp luật về quyền việc làm của NKT cũng như thực tiễn thực hiện pháp luật trong lĩnh vực này, chỉ ra được những kết quả đạt được cũng như những điểm còn hạn chế tồn tại và nguyên nhân của nó. Đưa ra được các kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quyền của NKT.