Browsing by Author Lê, Thanh Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050001817.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Quách, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn Thị Hà; Lê, Thanh Sơn (2014)

 • Hiện trạng ô nhiễm không khí trong nhà. Các thiết bị làm sạch không khí. Một số ứng dụng của nano bạc trong nước và thế giới. Kết quả điều chế dung dịch nano bạc bằng phương pháp hóa học dung dịch nước. Kết quả nghiên cứu chế tạo bộ tiền lọc phủ nano bạc. Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn của màng lọc tinh phủ nano bạc. Đánh giá hiệu quả xử lý không khí của bộ tiền lọc.

 • 01050004011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2018)

 • Luận án Đã tổng hợp được ba loại vật liệu hấp phụ mới, vật liệu lai dạng compozit zeolit - chất tạo liên kết - silicagel; compozit zeolit - silica và compozit zeolit - photphat hữu cơ. Các vật liệu này có cấu trúc lưỡng mao quản (vi mao quản và mao quản trung bình) và có tính chất ưu hữu cơ, ưa nước rất thích hợp cho hấp phụ các VOCs. - Vật liệu compozit zeolit - photphat hữu cơ, có khả năng hấp phụ chọn lọc các tác nhân VOCs, đặc biệt đối với benzen và butyl axetat do cấu trúc đặc biệt của loại vật liệu này. - Đã nghiên cứu và xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến dung lượng hấp phụ của các vật liệu compozit zeolit nền HY, H-MOR đối với hai tác nhân VOCs là benzen và butyl axetat...

 • 01050001934_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lương, Mạnh Tuân;  Advisor: Lê, Quang Tuấn; Lê, Thanh Sơn (2014)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng quá trình ngâm sợi polypropylene(PP) đến hiệu suất trùng hợp ghép, độ hấp thụ dung môi cloroform, benzen và toluen của sợi PP với các monome metyl metacrylat(MMA), etyl etacrylat (EA). Khảo sát các yếu tố nhƣ nhiệt độ, thời gian,nồng độchất tạo lƣới azobisisobutyronitrile (AIBN), tỉ lệ thể tích monome/1g PPcủa phản ứng trùng hợp MMA với PP đến hiệu suất ghép và khả năng hấp thụ dung môi cloroform, benzen và toluen. Khảo sát các yếu tố nhƣ nhiệt độ, thời gian, nồng độ chất tạolƣới azobisisobutyronitrile (AIBN), tỉ lệ thể tích monome/1g PPcủa phản ứng trùng hợp EA với PP đến hiệu suất ghép và khả năng hấp phụ dung môi cloroform, benzen và t...

 • 00060000031.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành; Nguyễn, Kim Thanh; Nguyễn, Anh Đức; Hà, Tuấn Anh; Ngô, Đức Phương; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Văn Kết; Paek, Kee Yoeup; Yu, Kee Won (2008)

 • Thu thập mẫu vật, phân lập, tuyển chọn một số chủng có hoạt tính sinh học cao ở Việt Nam. Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học. Bước đầu phân tích và đánh giá thành phần, định lượng nhóm các chất có hoạt tính sinh học. Kết quả: chất điều hòa sinh trưởng thực vật là nhân tố quan trọng trong nuôi cấy tế bào và mô thực vật; nuôi cấy lỏng trên môi trường cơ bản MS thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào cũng như sự tổng hợp sản phẩm thứ cấp ginsenoside ở nồng độ thấp 0,5-1; trong môi trường MS có bổ sung các loại auxin kết quả sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy IBA là tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào ở nồng độ 3mg/L...

 • 01050003404(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tú;  Advisor: Lê, Thanh Sơn; Trần, Đình Trinh (2016)

 • Nghiên cứu tiền xử lý nước rỉ rác nhằm làm giảm hàm lượng các chất ô nhiễm, các chất độc hại với nồng độ cao xuống nồng độ thấp hơn nhằm mục đích phục vụ cho các công nghẹ xử lý phía sau đạt hiệu quả hơn, trong nghiên cứu này lựa chọn phương pháp keo tụ điện hóa.

 • 01050000184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Trường; Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về phản ứng đồng phân hóa; vật liệu mao quản trung bình; xúc tác SO42-/ZrO2. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: quá trình điều chế xúc tác; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác (Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), Phổ hồng ngoại (IR); Phương pháp giải hấp NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD-NH3), ...). Đưa ra kết quả và thảo luận: tổng hợp và đặc trưng vật liệu SBA-15; tổng hợp vật liệu xúc tác Zirconi oxit sunfat hóa trên nền SBA-15; tổng hợp xúc tác lai Fe/(SO42--ZrO2/SBA-15).

 • 01050000184_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Trường;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về phản ứng đồng phân hóa; vật liệu mao quản trung bình; xúc tác SO42-/ZrO2. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: quá trình điều chế xúc tác; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác (Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), Phổ hồng ngoại (IR (...)

 • 01050000552_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Sơn;  Advisor: Nguyễn, Đình Triệu; Ngô, Đại Quang (2012)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng hợp các dẫn xuất 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepine, 7H-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine, 6-(2-R quinolin-4-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazole, 6-(6-X-cumarin-3-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine và 5H-quinolino[3,2-f]-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepine từ các 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazole. Nghiên cứu cấu trúc các sản phẩm tổng hợp được bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR, cùng các kỹ thuật phổ hai chiều HSQC, HMBC) và phổ khối (LC-MS, EI-MS). Tiến hành thăm dò hoạt tính kháng khuẩn - kháng nấm một số...

 • 01050002986.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hiệp;  Advisor: Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Trường Sơn (2016)

 • Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang TiO2 thế hệ mới CuO/TiO2 (co-photocatalysts) có hoạt tính phân hủy hợp chất BVTV cơ-clo trong nước. Nghiên cứu, phủ xúc tác quang CuO/TiO2 (coating) lên bề mặt vật liệu mang, ứng dụng xử lý hợp chất cơ-clo trong nƣớc bằng ánh sáng mặt trời. Đề xuất mô hình công nghệ xử lý nƣớc ô nhiễm hợp chất BVTV bằng vật liệu xúc tác quang sử dụng nguồn ánh sáng mặt trời.

 • DT_00642.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Ngô, Thị Thuận; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Hữu Phú; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Văn Vượng; Hoa, Hữu Thu; Lê, Thanh Sơn; Lê, Huy; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Khúc, Quang Đạt; Trần, Hồng Cơ; Lê, Thái Sơn (2006)

 • Tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chuyên đề 1: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ V2O5-TiO2-SiO2 và V2O5-TiO2-Al2O3, chế tạo chất xúc tác , xác định các đặc trưng của chất xúc tác, đo hoạt tính xúc tác; Chuyên đề 2: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ perovskit chứa La; Chuyên đề 3: Chế tạo chất mang y-Al2O3 bằng các phương pháp thuỷ phân muối vô cơ và phương pháp solgel. Xác định các đặc trưng của y-Al2O3 bằng Ronghen; Chuyên đề 4: Chế tạo hệ gốm xốp, nghiên cứu đưa xúc tác lên hệ vật liệu gốm xốp; Chuyên đề 5: Chế tạo hệ xúc tác: chất nền - chất mang - chất xúc tác. Lắp đặt thiết bị xúc tác vào lò gốm bát tràng; Chuyên đề 6: Vận hành thiết bị...

 • 01050000387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng; Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel, các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. Đưa ra kết quả: kết quả nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại, phân tích nhiệt TG-DTA, phương pháp hiển vi điện tủ quét (SEM), kết quả xác định bề mặt riêng BET và phân bố lỗ xốp

 • 01050000387_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel, các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. (...)

 • DT_00525.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Hồng Cơ (2005)

 • Đề tài đề cập chi tiết đến quá trình tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác V2O5/MCM-48, bước đầu thảo luận kết quả thu được của quá trình chuyển hoá LPG thành các olefin nhẹ Các hệ vật liệu xúc tác thu được cho thấy oxit kim loại chuyển tiếp ở dạng hoạt động, phân tán tốt, không làm thay đổi hoặc biến dạng cấu trúc các vật liệu nền đẫ tổng hợp được Tiến hành tổng hợp và thu được các vật liệu mao quản trung bình MCM-48 cho thấy mẫu thu được cho hiệu quả hấp phụ cao với kích thước lỗ khoảng 24A

Browsing by Author Lê, Thanh Sơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21
 • 01050001817.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Quách, Thị Ngọc Hà;  Advisor: Nguyễn Thị Hà; Lê, Thanh Sơn (2014)

 • Hiện trạng ô nhiễm không khí trong nhà. Các thiết bị làm sạch không khí. Một số ứng dụng của nano bạc trong nước và thế giới. Kết quả điều chế dung dịch nano bạc bằng phương pháp hóa học dung dịch nước. Kết quả nghiên cứu chế tạo bộ tiền lọc phủ nano bạc. Kết quả đánh giá khả năng kháng khuẩn của màng lọc tinh phủ nano bạc. Đánh giá hiệu quả xử lý không khí của bộ tiền lọc.

 • 01050004011.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2018)

 • Luận án Đã tổng hợp được ba loại vật liệu hấp phụ mới, vật liệu lai dạng compozit zeolit - chất tạo liên kết - silicagel; compozit zeolit - silica và compozit zeolit - photphat hữu cơ. Các vật liệu này có cấu trúc lưỡng mao quản (vi mao quản và mao quản trung bình) và có tính chất ưu hữu cơ, ưa nước rất thích hợp cho hấp phụ các VOCs. - Vật liệu compozit zeolit - photphat hữu cơ, có khả năng hấp phụ chọn lọc các tác nhân VOCs, đặc biệt đối với benzen và butyl axetat do cấu trúc đặc biệt của loại vật liệu này. - Đã nghiên cứu và xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến dung lượng hấp phụ của các vật liệu compozit zeolit nền HY, H-MOR đối với hai tác nhân VOCs là benzen và butyl axetat...

 • 01050001934_noidung.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Lương, Mạnh Tuân;  Advisor: Lê, Quang Tuấn; Lê, Thanh Sơn (2014)

 • Nghiên cứu ảnh hưởng quá trình ngâm sợi polypropylene(PP) đến hiệu suất trùng hợp ghép, độ hấp thụ dung môi cloroform, benzen và toluen của sợi PP với các monome metyl metacrylat(MMA), etyl etacrylat (EA). Khảo sát các yếu tố nhƣ nhiệt độ, thời gian,nồng độchất tạo lƣới azobisisobutyronitrile (AIBN), tỉ lệ thể tích monome/1g PPcủa phản ứng trùng hợp MMA với PP đến hiệu suất ghép và khả năng hấp thụ dung môi cloroform, benzen và toluen. Khảo sát các yếu tố nhƣ nhiệt độ, thời gian, nồng độ chất tạolƣới azobisisobutyronitrile (AIBN), tỉ lệ thể tích monome/1g PPcủa phản ứng trùng hợp EA với PP đến hiệu suất ghép và khả năng hấp phụ dung môi cloroform, benzen và t...

 • 00060000031.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Trung Thành; Nguyễn, Kim Thanh; Nguyễn, Anh Đức; Hà, Tuấn Anh; Ngô, Đức Phương; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Văn Kết; Paek, Kee Yoeup; Yu, Kee Won (2008)

 • Thu thập mẫu vật, phân lập, tuyển chọn một số chủng có hoạt tính sinh học cao ở Việt Nam. Nghiên cứu môi trường tối ưu để sản xuất sinh khối và các chất có hoạt tính sinh học. Bước đầu phân tích và đánh giá thành phần, định lượng nhóm các chất có hoạt tính sinh học. Kết quả: chất điều hòa sinh trưởng thực vật là nhân tố quan trọng trong nuôi cấy tế bào và mô thực vật; nuôi cấy lỏng trên môi trường cơ bản MS thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào cũng như sự tổng hợp sản phẩm thứ cấp ginsenoside ở nồng độ thấp 0,5-1; trong môi trường MS có bổ sung các loại auxin kết quả sau 4 tuần nuôi cấy cho thấy IBA là tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của tế bào ở nồng độ 3mg/L...

 • 01050003404(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Văn Tú;  Advisor: Lê, Thanh Sơn; Trần, Đình Trinh (2016)

 • Nghiên cứu tiền xử lý nước rỉ rác nhằm làm giảm hàm lượng các chất ô nhiễm, các chất độc hại với nồng độ cao xuống nồng độ thấp hơn nhằm mục đích phục vụ cho các công nghẹ xử lý phía sau đạt hiệu quả hơn, trong nghiên cứu này lựa chọn phương pháp keo tụ điện hóa.

 • 01050000184.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Trường; Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về phản ứng đồng phân hóa; vật liệu mao quản trung bình; xúc tác SO42-/ZrO2. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: quá trình điều chế xúc tác; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác (Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), Phổ hồng ngoại (IR); Phương pháp giải hấp NH3 theo chương trình nhiệt độ (TPD-NH3), ...). Đưa ra kết quả và thảo luận: tổng hợp và đặc trưng vật liệu SBA-15; tổng hợp vật liệu xúc tác Zirconi oxit sunfat hóa trên nền SBA-15; tổng hợp xúc tác lai Fe/(SO42--ZrO2/SBA-15).

 • 01050000184_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trương, Quang Trường;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về phản ứng đồng phân hóa; vật liệu mao quản trung bình; xúc tác SO42-/ZrO2. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: quá trình điều chế xúc tác; các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác (Phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD), Phổ hồng ngoại (IR (...)

 • 01050000552_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Thanh Sơn;  Advisor: Nguyễn, Đình Triệu; Ngô, Đại Quang (2012)

 • Luận án TS. Hóa hữu cơ -- Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Tổng hợp các dẫn xuất 1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepine, 7H-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine, 6-(2-R quinolin-4-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazole, 6-(6-X-cumarin-3-yl)-1,2,4-triazolo-[3,4-b]-1,3,4-thiađiazine và 5H-quinolino[3,2-f]-1,2,4-triazolo[3,4-b]-1,3,4-thiađiazepine từ các 4-amino-3-mercapto-1,2,4-triazole. Nghiên cứu cấu trúc các sản phẩm tổng hợp được bằng các phương pháp phổ hồng ngoại, phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR, 13C-NMR, cùng các kỹ thuật phổ hai chiều HSQC, HMBC) và phổ khối (LC-MS, EI-MS). Tiến hành thăm dò hoạt tính kháng khuẩn - kháng nấm một số...

 • 01050002986.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Hiệp;  Advisor: Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Trường Sơn (2016)

 • Nghiên cứu tổng hợp xúc tác quang TiO2 thế hệ mới CuO/TiO2 (co-photocatalysts) có hoạt tính phân hủy hợp chất BVTV cơ-clo trong nước. Nghiên cứu, phủ xúc tác quang CuO/TiO2 (coating) lên bề mặt vật liệu mang, ứng dụng xử lý hợp chất cơ-clo trong nƣớc bằng ánh sáng mặt trời. Đề xuất mô hình công nghệ xử lý nƣớc ô nhiễm hợp chất BVTV bằng vật liệu xúc tác quang sử dụng nguồn ánh sáng mặt trời.

 • DT_00642.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Thị Như Mai; Ngô, Thị Thuận; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Hữu Phú; Trần, Văn Nhân; Nguyễn, Văn Vượng; Hoa, Hữu Thu; Lê, Thanh Sơn; Lê, Huy; Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Khúc, Quang Đạt; Trần, Hồng Cơ; Lê, Thái Sơn (2006)

 • Tập trung nghiên cứu các chuyên đề: Chuyên đề 1: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ V2O5-TiO2-SiO2 và V2O5-TiO2-Al2O3, chế tạo chất xúc tác , xác định các đặc trưng của chất xúc tác, đo hoạt tính xúc tác; Chuyên đề 2: Chế tạo và thử hoạt tính xúc tác xử lý khí thải của hệ perovskit chứa La; Chuyên đề 3: Chế tạo chất mang y-Al2O3 bằng các phương pháp thuỷ phân muối vô cơ và phương pháp solgel. Xác định các đặc trưng của y-Al2O3 bằng Ronghen; Chuyên đề 4: Chế tạo hệ gốm xốp, nghiên cứu đưa xúc tác lên hệ vật liệu gốm xốp; Chuyên đề 5: Chế tạo hệ xúc tác: chất nền - chất mang - chất xúc tác. Lắp đặt thiết bị xúc tác vào lò gốm bát tràng; Chuyên đề 6: Vận hành thiết bị...

 • 01050000387.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng; Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel, các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. Đưa ra kết quả: kết quả nhiễu xạ tia X, phổ hồng ngoại, phân tích nhiệt TG-DTA, phương pháp hiển vi điện tủ quét (SEM), kết quả xác định bề mặt riêng BET và phân bố lỗ xốp

 • 01050000387_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Mạnh Thắng;  Advisor: Lê, Thanh Sơn (2011)

 • Tổng quan về biodiesel, nguồn nguyên liệu để sản xuất biodiesel, các loại xúc tác và quá trình điều chế biodiesel; sử dụng và đánh giá sản phẩm biodiesel. Quá trình thực nghiêm: quá trình điều chế xúc tác, các phương pháp nghiên cứu đặc trưng của xúc tác. (...)

 • DT_00525.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Thanh Sơn; Nguyễn, Thị Minh Thư; Trần, Hồng Cơ (2005)

 • Đề tài đề cập chi tiết đến quá trình tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác V2O5/MCM-48, bước đầu thảo luận kết quả thu được của quá trình chuyển hoá LPG thành các olefin nhẹ Các hệ vật liệu xúc tác thu được cho thấy oxit kim loại chuyển tiếp ở dạng hoạt động, phân tán tốt, không làm thay đổi hoặc biến dạng cấu trúc các vật liệu nền đẫ tổng hợp được Tiến hành tổng hợp và thu được các vật liệu mao quản trung bình MCM-48 cho thấy mẫu thu được cho hiệu quả hấp phụ cao với kích thước lỗ khoảng 24A