Browsing by Author Lê, Tiến Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • VietNamTrongChuyenDoi 3.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Tiến Dũng (2016)

 • Vận dụng chủ trương đổi mới của Đảng trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế ngoại thành. Thủ đô Hà Nội phấn đấu đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tiêu biểu trong khu vực và cả nước. Với phương hướng, mục tiêu được xác định rõ, Đảng bộ Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương quết liệt thực hiện. Nhờ vậy, kinh tế nông thôn ngoại thành đã có sự chuyển dịch tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô.

 • 00060000203.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Thiện; Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Tiến Dũng (2013)

 • Nghiên cứu các thành phần vật chất và tính chất tro bay của nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam (cấp hạt, thành phần hóa học) cho mục đích cải tạo đất nông nghiệp. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng việc sử dụng tro bay đến các tính chất đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của việc sử dụng tro bay tới sự sinh trưởng cây trồng và môi trường đất. Nghiên cứu liều lượng thích hợp của tro bay, kết hợp tro bay với phân hữu cơ để cải tạo đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Đề xuất mô hình trồng cây nông nghiệp trên đất xám bạc màu tại Ba Vì, Hà Nội sử dụng tro bay, kết hợp với phân hữu cơ làm phân bón. Các kết quả đạt được: Đã xác lập được cơ sở khoa học về thành phần...

 • 01050002396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên;  Advisor: Lê, Tiến Dũng; Trần, Thị Dụ Chi (2015)

 • Ở thực vật, các gốc tự do chứa oxi (Reactive Oxygen Species - ROS) được tạo ra chủ yếu ở lục lạp, ty thể và peroxisomes với vai trò là các phân tử dẫn truyền tín hiệu nội bào trong nhiều quá trình khác nhau.Việc cân bằng giữa sản xuất và loại bỏ ROS được điều hòa chặt chẽ bởi các chất chống oxi hóa nội bào. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị phá vỡ bởi các yếu tố bất lợi từ môi trường và tổn thương cơ học. Methionine (Met) là một α-axit amin chứa lưu huỳnh (S) có vai trò thiết yếu và là tiền chất của rất nhiều phản ứng chuyển hóa quan trọng trong chu trình sinh trưởng và phát triển của tế bào. Khi hàm lượng ROS trong tế bào tăng cao, các phân tử Met tồn tại dạng tự do hay dạng...

 • 01050002396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên;  Advisor: Lê, Tiến Dũng; Trần, Thị Dụ Chi (2015)

 • Methionine (Met) là một α-axit amin chứa lưu huỳnh (S) có vai trò thiết yếu và là tiền chất của rất nhiều phản ứng chuyển hóa quan trọng trong chu trình sinh trưởng và phát triển của tế bào.Trong cơ thể sinh vật, MetO được sửa chữa bằng enzym methionine sulfoxide reductase (MSR). Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng, hoạt động của MSR tạo ra những tác động tích cực đến sinh vật, đặc biệt là ở thực vật như khả năng đề kháng cao, chống lại quá trình oxi hóa gây ra bởi các bất lợi môi trường. Như vậy, những hiểu biết về cơ chế hoạt động của MSR trong tế bào thực vật sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển các giống cây trồng có khả năng chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường

Browsing by Author Lê, Tiến Dũng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
 • VietNamTrongChuyenDoi 3.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Lê, Tiến Dũng (2016)

 • Vận dụng chủ trương đổi mới của Đảng trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã xây dựng chương trình phát triển kinh tế ngoại thành. Thủ đô Hà Nội phấn đấu đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, tiêu biểu trong khu vực và cả nước. Với phương hướng, mục tiêu được xác định rõ, Đảng bộ Thành phố xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, chỉ đạo các sở, ban ngành và các địa phương quết liệt thực hiện. Nhờ vậy, kinh tế nông thôn ngoại thành đã có sự chuyển dịch tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô.

 • 00060000203.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Văn Thiện; Nguyễn, Xuân Cự; Nguyễn, Kiều Băng Tâm; Nguyễn, Thị Ngọc Bích; Lê, Tiến Dũng (2013)

 • Nghiên cứu các thành phần vật chất và tính chất tro bay của nhà máy nhiệt điện đốt than ở Việt Nam (cấp hạt, thành phần hóa học) cho mục đích cải tạo đất nông nghiệp. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng việc sử dụng tro bay đến các tính chất đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của việc sử dụng tro bay tới sự sinh trưởng cây trồng và môi trường đất. Nghiên cứu liều lượng thích hợp của tro bay, kết hợp tro bay với phân hữu cơ để cải tạo đất xám bạc màu Ba Vì, Hà Nội. Đề xuất mô hình trồng cây nông nghiệp trên đất xám bạc màu tại Ba Vì, Hà Nội sử dụng tro bay, kết hợp với phân hữu cơ làm phân bón. Các kết quả đạt được: Đã xác lập được cơ sở khoa học về thành phần...

 • 01050002396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên;  Advisor: Lê, Tiến Dũng; Trần, Thị Dụ Chi (2015)

 • Ở thực vật, các gốc tự do chứa oxi (Reactive Oxygen Species - ROS) được tạo ra chủ yếu ở lục lạp, ty thể và peroxisomes với vai trò là các phân tử dẫn truyền tín hiệu nội bào trong nhiều quá trình khác nhau.Việc cân bằng giữa sản xuất và loại bỏ ROS được điều hòa chặt chẽ bởi các chất chống oxi hóa nội bào. Tuy nhiên, quá trình này có thể bị phá vỡ bởi các yếu tố bất lợi từ môi trường và tổn thương cơ học. Methionine (Met) là một α-axit amin chứa lưu huỳnh (S) có vai trò thiết yếu và là tiền chất của rất nhiều phản ứng chuyển hóa quan trọng trong chu trình sinh trưởng và phát triển của tế bào. Khi hàm lượng ROS trong tế bào tăng cao, các phân tử Met tồn tại dạng tự do hay dạng...

 • 01050002396.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Kim Liên;  Advisor: Lê, Tiến Dũng; Trần, Thị Dụ Chi (2015)

 • Methionine (Met) là một α-axit amin chứa lưu huỳnh (S) có vai trò thiết yếu và là tiền chất của rất nhiều phản ứng chuyển hóa quan trọng trong chu trình sinh trưởng và phát triển của tế bào.Trong cơ thể sinh vật, MetO được sửa chữa bằng enzym methionine sulfoxide reductase (MSR). Các nghiên cứu trên thế giới chỉ ra rằng, hoạt động của MSR tạo ra những tác động tích cực đến sinh vật, đặc biệt là ở thực vật như khả năng đề kháng cao, chống lại quá trình oxi hóa gây ra bởi các bất lợi môi trường. Như vậy, những hiểu biết về cơ chế hoạt động của MSR trong tế bào thực vật sẽ tạo tiền đề cho việc phát triển các giống cây trồng có khả năng chống chịu điều kiện bất lợi của môi trường