Browsing by Author Lê, Văn Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • V_L0_00996_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về hiện tượng từ trở khổng lồ GMR và dị hướng trao đổi giữa hai lớp sắt từ/phản sắt từ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo mẫu dùng phương pháp phún xạ và phương pháp phún xạ phản ứng.

 • 01050000114_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thanh Vân;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về năng lượng mặt trời, cơ chế quang xúc tác tách hydro và hệ thống các vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực này. Trình bày quy trình chế tạo mẫu bột nanô tinh thể TiO2 anatasevà TiO2 anatase pha tạp Ni, Cu bằng phương pháp hóa ướt, tóm tắt các phương pháp phân tích, khảo sát tính chất đã thực hiện để phân tích pha tinh thể và tính chất quang của mẫu đã chế tạo. Trình bày các kết quả nghiên cứu, bàn luận và giải thích về ảnh hưởng của việc pha tạp Ni, Cu lên pha tinh thể, kích thước hạt và tính chất quang của vật liệu nanô tinh thể TiO2 anatase.

 • V_L0_01533_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nano từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị. Thực nghiệm đốt nhiệt-từ, giải hấp khí và đưa ra kết quả.

 • V_L0_01533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nanô từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị; đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ. Trình bày thực nghiệm về các phép đo nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ; thực nghiệm đốt nhiệt- từ; thực nghiệm giải hấp khí. Nêu kết quả về hiệu ứng đốt nhiệt-từ trên các hạt Fe3O4; hiêu ứng đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ với các hạt perovskite manganite; ứng dụng hiệu ứng đốt nhiệt từ trong giải hấp khí với các hạt Mn1-xZnxFe2O4

 • 05050003410.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Huấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2018)

 • - Nghiên cứu lý luận về ngôn ngữ toán học và giao tiếp toán học, nội dung ngôn ngữ toán học ở chủ đề vectơ trong sách giáo khoa THPT hiện hành. - Tìm hiểu về thực trạng năng lực giao tiếp toán học của học sinh và việc bồi dưỡng năng lực giao tiếp toán học cho học sinh của giáo viên. - Đề xuất các phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh, góp phần phát triển năng lực toán học và năng cao chất lượng học tập toán của học sinh. - Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm, xử lý và phân tích các kết quả thực nghiệm sư phạm đã thu được, trên cơ sở đó chúng tôi đánh giá được hiệu quả thực tiễn và tính đúng đắn của đề tài. Khẳng định mục đích nghiên cứu của l...

 • 05050003541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2019)

 • Luận văn đã thu được kết quả chính sau: - Hệ thống được cơ sở lí luận về mô hình hóa toán học, quy trình mô hình hóa và vai trò của mô hình hóa trong dạy học toán. - Tỉm hiểu được thực trạng về việc vận dụng mô hình hóa trong dạy học toán ở một số trường phổ thông. - Thiết kế được một số hoạt động mô hình hóa trong dạy học Phương trình bậc hai Đại số lớp 9. - Tổ chức thực nghiệm sư phạm với giáo án đã thiết kế. Bước đầu khẳng định được tính khả thi và hiệu quả của phương pháp đã đề xuất. - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập toán ở các trường trung học cơ sở.

Browsing by Author Lê, Văn Hồng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
 • V_L0_00996_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Đăng Thành;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về hiện tượng từ trở khổng lồ GMR và dị hướng trao đổi giữa hai lớp sắt từ/phản sắt từ. Trình bày các phương pháp thực nghiệm: phương pháp chế tạo mẫu dùng phương pháp phún xạ và phương pháp phún xạ phản ứng.

 • 01050000114_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thanh Vân;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2011)

 • Giới thiệu tổng quan về năng lượng mặt trời, cơ chế quang xúc tác tách hydro và hệ thống các vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực này. Trình bày quy trình chế tạo mẫu bột nanô tinh thể TiO2 anatasevà TiO2 anatase pha tạp Ni, Cu bằng phương pháp hóa ướt, tóm tắt các phương pháp phân tích, khảo sát tính chất đã thực hiện để phân tích pha tinh thể và tính chất quang của mẫu đã chế tạo. Trình bày các kết quả nghiên cứu, bàn luận và giải thích về ảnh hưởng của việc pha tạp Ni, Cu lên pha tinh thể, kích thước hạt và tính chất quang của vật liệu nanô tinh thể TiO2 anatase.

 • V_L0_01533_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nano từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị. Thực nghiệm đốt nhiệt-từ, giải hấp khí và đưa ra kết quả.

 • V_L0_01533.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Anh Tuấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2007)

 • Tổng quan về ứng dụng hạt từ kích thước nanomet trong y - sinh học và xử lý môi trường; từ tính của vật liệu từ dạng hạt kích thước nanomet; cơ chế vật lý của hiệu ứng đốt nhiệt sử dụng hạt từ; yêu cầu về công suất đốt nhiệt và tối ưu tính chất vật lý của các hạt nanô từ ứng dụng trong nhiệt-từ trị; đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ. Trình bày thực nghiệm về các phép đo nghiên cứu cấu trúc và tính chất từ; thực nghiệm đốt nhiệt- từ; thực nghiệm giải hấp khí. Nêu kết quả về hiệu ứng đốt nhiệt-từ trên các hạt Fe3O4; hiêu ứng đốt nhiệt-từ tự khống chế nhiệt độ với các hạt perovskite manganite; ứng dụng hiệu ứng đốt nhiệt từ trong giải hấp khí với các hạt Mn1-xZnxFe2O4

 • 05050003410.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Văn Huấn;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2018)

 • - Nghiên cứu lý luận về ngôn ngữ toán học và giao tiếp toán học, nội dung ngôn ngữ toán học ở chủ đề vectơ trong sách giáo khoa THPT hiện hành. - Tìm hiểu về thực trạng năng lực giao tiếp toán học của học sinh và việc bồi dưỡng năng lực giao tiếp toán học cho học sinh của giáo viên. - Đề xuất các phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực giao tiếp toán học cho học sinh, góp phần phát triển năng lực toán học và năng cao chất lượng học tập toán của học sinh. - Đã tiến hành thực nghiệm sư phạm, xử lý và phân tích các kết quả thực nghiệm sư phạm đã thu được, trên cơ sở đó chúng tôi đánh giá được hiệu quả thực tiễn và tính đúng đắn của đề tài. Khẳng định mục đích nghiên cứu của l...

 • 05050003541.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Tâm;  Advisor: Lê, Văn Hồng (2019)

 • Luận văn đã thu được kết quả chính sau: - Hệ thống được cơ sở lí luận về mô hình hóa toán học, quy trình mô hình hóa và vai trò của mô hình hóa trong dạy học toán. - Tỉm hiểu được thực trạng về việc vận dụng mô hình hóa trong dạy học toán ở một số trường phổ thông. - Thiết kế được một số hoạt động mô hình hóa trong dạy học Phương trình bậc hai Đại số lớp 9. - Tổ chức thực nghiệm sư phạm với giáo án đã thiết kế. Bước đầu khẳng định được tính khả thi và hiệu quả của phương pháp đã đề xuất. - Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh trong quá trình giảng dạy và học tập toán ở các trường trung học cơ sở.