Browsing by Author Lê, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • DT_00089.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Văn Phúc; Lê, Văn Mạnh; Tạ, Hoà Phương (2001)

  • Sử dụng trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu mặt cắt ngoài thực địa, phương pháp thu thập bút thạch ngoài trời và cách xác định nó trong phòng thí nghiệm. Qua đó để tìm hiểu về các kết quả đạt được. Tiến hành nghiên cứu chi tiết 6 mặt cắt, phát hiện được 2 mặt cắt đặc trưng chứa các phức hệ bút thạchxuyên suốt qua ranh giới giữa 2 hệ Silur và Đevon: phía bắc bản Huổi Mụ(Nghệ An), phía bắc bản Huổi Thăng(xã Huổi Tụ). Phát hiện được 3 đới bút thạch:onograptus formosus, M. lochkovensis, M. uniformis.

Browsing by Author Lê, Văn Mạnh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • DT_00089.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Nguyễn, Văn Phúc; Lê, Văn Mạnh; Tạ, Hoà Phương (2001)

  • Sử dụng trong đo vẽ bản đồ địa chất tỷ lệ 1:50.000 Nghiên cứu mặt cắt ngoài thực địa, phương pháp thu thập bút thạch ngoài trời và cách xác định nó trong phòng thí nghiệm. Qua đó để tìm hiểu về các kết quả đạt được. Tiến hành nghiên cứu chi tiết 6 mặt cắt, phát hiện được 2 mặt cắt đặc trưng chứa các phức hệ bút thạchxuyên suốt qua ranh giới giữa 2 hệ Silur và Đevon: phía bắc bản Huổi Mụ(Nghệ An), phía bắc bản Huổi Thăng(xã Huổi Tụ). Phát hiện được 3 đới bút thạch:onograptus formosus, M. lochkovensis, M. uniformis.