Browsing by Author Lê, Văn Quỳnh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LUAN VAN THAC SI.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Quỳnh Trang;  Advisor: Đặng, Xuân Kháng (2014)

  • Trình bày bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như bối cảnh trong nước, nguyên nhân dẫn đến cuộc cách của Myanmar. Thế giới vận động phát triển không ngừng đặt ra yêu cầu khách quan cho các nước đều phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, chính tình hình nội tại là thực tế sự kém phát triển, tụt hậu, quyết tâm đổi mới từ các nhà lãnh đạo Myanmar cộng thêm các yếu tố khác về chính trị như muốn thoát khỏi sự phụ thuộc của Trung Quốc, lệnh cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, vai trò của nhà lãnh tụ, nhu cầu mở rộng giao lưu hợp tác để lấy lại vị thế đã mất của Myanmar mới là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cải cách toàn diện này. Nêu tiến trình, thành tựu và những khó kh...

Browsing by Author Lê, Văn Quỳnh Trang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • LUAN VAN THAC SI.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lê, Văn Quỳnh Trang;  Advisor: Đặng, Xuân Kháng (2014)

  • Trình bày bối cảnh quốc tế, khu vực cũng như bối cảnh trong nước, nguyên nhân dẫn đến cuộc cách của Myanmar. Thế giới vận động phát triển không ngừng đặt ra yêu cầu khách quan cho các nước đều phải thay đổi để phù hợp với tình hình mới. Tuy nhiên, chính tình hình nội tại là thực tế sự kém phát triển, tụt hậu, quyết tâm đổi mới từ các nhà lãnh đạo Myanmar cộng thêm các yếu tố khác về chính trị như muốn thoát khỏi sự phụ thuộc của Trung Quốc, lệnh cấm vận của Mỹ và các nước phương Tây, vai trò của nhà lãnh tụ, nhu cầu mở rộng giao lưu hợp tác để lấy lại vị thế đã mất của Myanmar mới là những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc cải cách toàn diện này. Nêu tiến trình, thành tựu và những khó kh...