Browsing by Author Lê, Văn Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tâm (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học viên. Khảo sát về trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng về hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của học viênvề: nhận thức của học viên về vấn đề tự học; hình thức tự học; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học; về bộ máy quản lý hoạt động tự học; công tác phối hợp quản lý đào tạo giữa Trung tâm và các trường Đại học, Cao đẳng; quản lý cơ sở vật chất; thông tin phản hồi, qua đó phân tích mặt được và hạn chế về thực trạng quản lý hoạt động tự học của học viên tạitrung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số biện pháp: nâng cao nhận thức cho các lực lượng trong...

 • DT_00880.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Huy Ruận; Lê, Thị Lan; Lê, Văn Tâm; Trịnh, Thị Bích Hiên (2009)

 • Trên cơ sở dữ liệu về đào tạo được lưu trữ từ năm 1956 đến nay, kết hợp với điều tra thực tế tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng sinh viên tốt nghiệp tại khoa Toán - Cơ - Tin học, sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu đánh giá hiệu quả đào tạo ba ngành: Toán học, Cơ học, Tin học thuộc khoa Toán - Cơ - Tin học. Đã xác định được số sinh viên tốt nghiệp tại khoa từ khi thành lập năm 1956 đến năm 2008 là 3.917 người. Đã đưa ra tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của năm cuối và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp toàn khoá và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên tốt nghiệp khoa Toán - Cơ - Tin học trong môi trường giảng dạy, nghiên cứu và trong môi trường ứng dụng thực tế

Browsing by Author Lê, Văn Tâm

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • V_L0_02320.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Văn Tâm (2009)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tự học của học viên. Khảo sát về trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng về hoạt động tự học và quản lý hoạt động tự học của học viênvề: nhận thức của học viên về vấn đề tự học; hình thức tự học; các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tự học; về bộ máy quản lý hoạt động tự học; công tác phối hợp quản lý đào tạo giữa Trung tâm và các trường Đại học, Cao đẳng; quản lý cơ sở vật chất; thông tin phản hồi, qua đó phân tích mặt được và hạn chế về thực trạng quản lý hoạt động tự học của học viên tạitrung tâm giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh Vĩnh Phúc. Đề xuất một số biện pháp: nâng cao nhận thức cho các lực lượng trong...

 • DT_00880.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đặng, Huy Ruận; Lê, Thị Lan; Lê, Văn Tâm; Trịnh, Thị Bích Hiên (2009)

 • Trên cơ sở dữ liệu về đào tạo được lưu trữ từ năm 1956 đến nay, kết hợp với điều tra thực tế tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng sinh viên tốt nghiệp tại khoa Toán - Cơ - Tin học, sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu đánh giá hiệu quả đào tạo ba ngành: Toán học, Cơ học, Tin học thuộc khoa Toán - Cơ - Tin học. Đã xác định được số sinh viên tốt nghiệp tại khoa từ khi thành lập năm 1956 đến năm 2008 là 3.917 người. Đã đưa ra tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của năm cuối và tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp toàn khoá và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tế của sinh viên tốt nghiệp khoa Toán - Cơ - Tin học trong môi trường giảng dạy, nghiên cứu và trong môi trường ứng dụng thực tế