Browsing by Author Lê, Vũ Việt Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Hòa;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang; Lê, Vũ Việt Phong (2022)

 • Xây dựng được các mô hình máy học: Naïve model; Autoregressive Intergrated Moving Average (ARIMA) và mô hình Support vector Regression (SVR). Hiệu chỉnh và đánh giá các mô hình nhằm tìm ra phương pháp dự báo mực nước đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao nhằm phục vụ công tác dự báo mực nước cho trạm thủy văn Cao Lãnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Lam;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang; Lê, Vũ Việt Phong (2022)

 • Tổng quan về khu vực nghiên cứu và xâm nhập mặn. Tìm hiểu phương pháp dự báo xâm nhập mặn và tài liệu thu thập. Nghiên cứu mô hình xâm nhập mặn MIKE 11 mô phỏng lan truyền mặn trên các sông chính ở tỉnh Bến Tre. Xây dựng phương án dự báo xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ứng dụng phương án dự báo cho xâm nhập mặn cho mùa khô năm 2022 trên các sông chính tỉnh Bến Tre.

Browsing by Author Lê, Vũ Việt Phong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê, Xuân Hòa;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang; Lê, Vũ Việt Phong (2022)

 • Xây dựng được các mô hình máy học: Naïve model; Autoregressive Intergrated Moving Average (ARIMA) và mô hình Support vector Regression (SVR). Hiệu chỉnh và đánh giá các mô hình nhằm tìm ra phương pháp dự báo mực nước đảm bảo độ chính xác và tin cậy cao nhằm phục vụ công tác dự báo mực nước cho trạm thủy văn Cao Lãnh.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Hoàng Lam;  Advisor: Nguyễn, Tiền Giang; Lê, Vũ Việt Phong (2022)

 • Tổng quan về khu vực nghiên cứu và xâm nhập mặn. Tìm hiểu phương pháp dự báo xâm nhập mặn và tài liệu thu thập. Nghiên cứu mô hình xâm nhập mặn MIKE 11 mô phỏng lan truyền mặn trên các sông chính ở tỉnh Bến Tre. Xây dựng phương án dự báo xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bến Tre, ứng dụng phương án dự báo cho xâm nhập mặn cho mùa khô năm 2022 trên các sông chính tỉnh Bến Tre.