Browsing by Author Lương, Đình Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Đình Cường;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2022)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay.

Browsing by Author Lương, Đình Cường

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • item.jpg
  • Thesis


  • Authors: Lương, Đình Cường;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2022)

  • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay.