Browsing by Author Lương, Chi Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00857.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lương, Chi Lan; Phạm, Ngọc Hải (2009)

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình phục vụ xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất. Hệ thống hóa đặc điểm nguồn tư liệu viễn thám sử dụng trong nghiên cứu là ảnh Landsat và ảnh Spot. Hệ thống hóa đặc điểm tự nhiên và lớp phủ thực vật khu vực Tây Bắc. Khảo sát đánh giá hiện trạng và biến động lớp phủ mặt đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 1995-2003. Kết quả đề tài đã xây dựng được quy trình nghiên cứu thích hợp và tối ưu phục vụ cho phân loại lớp phủ tại địa hình vùng núi Việt Nam

 • 00060000046.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Phạm, Văn Cự; Phạm, Ngọc Hải; Phạm, Thị Làn; Lương, Chi Lan; Nguyễn, Thị Thu Hiền (2007)

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hợp phần cảnh quan và hiện trạng môi trường của khu vực. Hệ thống hóa, chuẩn hóa các chỉ tiêu nhạy cảm của hệ sinh thái với tác động môi trường trong điều kiện của Việt Nam và phù hợp với hệ phân loại chung trên thế giới. Sử dụng hệ thống thông tin địa lý để tích hợp thông tin và xác định các chỉ số nhạy cảm. Nghiên cứu nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến tai biến nước dâng, tai biến tràn dầu. Xây dựng các kịch bản nước dâng cũng như dầu tràn và ảnh hưởng tới các hợp phần của hệ sinh thái. Nghiên cứu biến động của các hệ sinh thái và môi trường; so sánh với các chỉ tiêu để xác định các khu vực có vấn đề về xung đột môi trường. Đề xuất các biện pháp c...

Browsing by Author Lương, Chi Lan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00857.pdf.jpg
 • Working Paper


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Lương, Chi Lan; Phạm, Ngọc Hải (2009)

 • Nghiên cứu xây dựng quy trình xử lý ảnh vệ tinh độ phân giải trung bình phục vụ xây dựng bản đồ lớp phủ mặt đất. Hệ thống hóa đặc điểm nguồn tư liệu viễn thám sử dụng trong nghiên cứu là ảnh Landsat và ảnh Spot. Hệ thống hóa đặc điểm tự nhiên và lớp phủ thực vật khu vực Tây Bắc. Khảo sát đánh giá hiện trạng và biến động lớp phủ mặt đất khu vực nghiên cứu giai đoạn 1995-2003. Kết quả đề tài đã xây dựng được quy trình nghiên cứu thích hợp và tối ưu phục vụ cho phân loại lớp phủ tại địa hình vùng núi Việt Nam

 • 00060000046.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Thạch; Phạm, Văn Cự; Phạm, Ngọc Hải; Phạm, Thị Làn; Lương, Chi Lan; Nguyễn, Thị Thu Hiền (2007)

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hợp phần cảnh quan và hiện trạng môi trường của khu vực. Hệ thống hóa, chuẩn hóa các chỉ tiêu nhạy cảm của hệ sinh thái với tác động môi trường trong điều kiện của Việt Nam và phù hợp với hệ phân loại chung trên thế giới. Sử dụng hệ thống thông tin địa lý để tích hợp thông tin và xác định các chỉ số nhạy cảm. Nghiên cứu nguyên nhân và các nhân tố ảnh hưởng đến tai biến nước dâng, tai biến tràn dầu. Xây dựng các kịch bản nước dâng cũng như dầu tràn và ảnh hưởng tới các hợp phần của hệ sinh thái. Nghiên cứu biến động của các hệ sinh thái và môi trường; so sánh với các chỉ tiêu để xác định các khu vực có vấn đề về xung đột môi trường. Đề xuất các biện pháp c...