Browsing by Author Lương, Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Chanh; Trần, Ngọc Anh; Lương, Tuấn Anh (2016)

 • Mô phỏng dòng chảy thượng nguồn các con sông là rất quan trọng và cần thiết, do hạn chế về số liệu nên việc mô phỏng gặp nhiều khó khăn. Trong nghiên cứu này trình bày phương pháp mô phỏng dòng chảy phân bố bằng mô hình sóng động học phi tuyến, vừa giải quyết hạn chế vấn đề số liệu vừa đáp ứng yêu cầu mô phỏng và cho kết quả nhanh hơn. Mô hình sóng động học phi tuyến được xây dựng từ hệ phương trình Saint Venant, trong đó gồm một chương trình sóng động học phi tuyến giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Newton và một chương trình sóng động học tuyến tính phục vụ tính toán giá trị lưu lượng ban đầu. Chương trình sóng động học tuyến tính được xây dựng từ hệ phương trình Saint Venant...

 • 01050001220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Chanh;  Advisor: Lương, Tuấn Anh (2013)

 • Tổng quan về xây dựng bản đồ ngập lụt: Trình bày các khái niệm liên quan và giới thiệu một số công cụ xây dựng bản đồ ngập lụt. Nghiên cứu điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội lưu vực sông Cái Nha Trang: vị trí địa lý; địa hình; đặc điểm địa chất, thổ nhữơng, lớp phủ thực vật; Đặc điểm khí hậu, thủy văn; Tình hình kinh tế, xã hội. Cơ sở lý thuyết mô hình HDM. Ứng dụng mô hình HDM xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông: Tính toán số liệu đầu vào; hiệu chỉnh mô hình; kiểm định mô hình; kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt.

Browsing by Author Lương, Tuấn Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • Mô phỏng dòng chảy trong sông bằng sóng động học một chiều phi tuyến.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Bùi, Văn Chanh; Trần, Ngọc Anh; Lương, Tuấn Anh (2016)

 • Mô phỏng dòng chảy thượng nguồn các con sông là rất quan trọng và cần thiết, do hạn chế về số liệu nên việc mô phỏng gặp nhiều khó khăn. Trong nghiên cứu này trình bày phương pháp mô phỏng dòng chảy phân bố bằng mô hình sóng động học phi tuyến, vừa giải quyết hạn chế vấn đề số liệu vừa đáp ứng yêu cầu mô phỏng và cho kết quả nhanh hơn. Mô hình sóng động học phi tuyến được xây dựng từ hệ phương trình Saint Venant, trong đó gồm một chương trình sóng động học phi tuyến giải hệ phương trình bằng phương pháp lặp Newton và một chương trình sóng động học tuyến tính phục vụ tính toán giá trị lưu lượng ban đầu. Chương trình sóng động học tuyến tính được xây dựng từ hệ phương trình Saint Venant...

 • 01050001220.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Văn Chanh;  Advisor: Lương, Tuấn Anh (2013)

 • Tổng quan về xây dựng bản đồ ngập lụt: Trình bày các khái niệm liên quan và giới thiệu một số công cụ xây dựng bản đồ ngập lụt. Nghiên cứu điều kiện địa lý tự nhiên và kinh tế xã hội lưu vực sông Cái Nha Trang: vị trí địa lý; địa hình; đặc điểm địa chất, thổ nhữơng, lớp phủ thực vật; Đặc điểm khí hậu, thủy văn; Tình hình kinh tế, xã hội. Cơ sở lý thuyết mô hình HDM. Ứng dụng mô hình HDM xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông: Tính toán số liệu đầu vào; hiệu chỉnh mô hình; kiểm định mô hình; kết quả xây dựng bản đồ ngập lụt.