Browsing by Author Lưu, Minh Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Bước đầu nghiên cứu xử lý lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng (Pleurotus florida).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Mạch, Phương Thảo (2016)

 • Ngô là cây lương thực quan trọng được trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Trong khi hạt ngô là phần có giá trị được con người thu hái, thân, lá được sử dụng làm thức ăn gia súc, thì lõi ngô bị thải bỏ ra ngoài môi trường gây ô nhiễm mà chưa được tận dụng hợp lý gây lãng phí tài nguyên. Đề tài này tiến hành sử dụng lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng. Trong nghiên cứu đã khảo sát sự sinh trưởng của hệ sợi, sự hình thành quả thể của nấm sò trên 2 loại cơ chất là lõi ngô nghiền mịn và lõi ngô băm nhỏ. Kết quả cho thấy lõi ngô nghiền mịn với tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng 2% (cám gạo) là công thức tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò. Trong khi đó lõi ngô băm nhỏ vẫn...

 • DT_00903.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Nguyễn, Xuân Huân; Nguyễn, Ánh Tuyết; Phạm, Thị Thu Hà; Vũ, Thị Bẩy (2009)

 • Điều tra tình trạng ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất bún Phú Đô – Từ Liêm – Hà Nội. Đi sâu nghiên cứu nuôi tạo bùn hoạt tính để xử lý nước thải sản xuất bún. Giới thiệu chi tiết quy trình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình hợp lý rẻ tiền và dễ sử dụng bằng phương pháp bùn hoạt tính, hiệu suất xử lý đạt 97-98%. Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về quy trình xử lý nước thải ở Phú Đô – Từ Liêm – Hà Nội bằng bùn hoạt tính. Quy trình xử lý gồm ba bước cơ bản: nước thải bún được để lắng 18 giờ, sau đó pha loãng theo tỷ lệ 1 nước thải sản xuất/ 2 nước thải sinh hoạt và bổ sung bùn hoạt tính theo tỷ lệ 5%, tại đây quá trình xục khí được diễn ra trong 21 giờ. Sau đó nước th...

 • DT_00918.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Dương, Ngọc Bách; Lương, Thị Mai Ly; Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hồng Côn (2008)

 • Thu thập tài liệu và tổng quan các công trình nghiên cứu chế tạo xúc tác TiO2. Nghiên cứu điều chế TiO2 có tỷ lệ anatas cao, kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel trong môi trường nước - dung môi hữu cơ. Chế tạo xúc tác dạng hạt rắn bằng cách mang TiO2 dạng nano nói trên lên trên các hạt laterit biến tính. Nghiên cứu đánh giá một số tính chất quan trọng của xúc tác TiO2 mang trên laterit. Kết quả đề tài đã xây dựng quy trình và điều chế TiO2 có kích thước nanomet bằng thủy phân muối titan vô cơ trong môi trường nước - dung môi hữu cơ có mặt và không có mặt chất phân tán. Đã tiến hành lắp đặt thiết bị bể phân hủy đứng và thử nghiệm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm cation trong ...

 • DT_00333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Lưu, Minh Loan; Phạm, Ngọc Hồ; Vũ, Văn Mạnh (2003)

 • Nghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)

 • DT_00669.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Nguyễn, Thị Hà; Lưu, Minh Loan (2006)

 • Nghiên cứu, xử lý 4-clorophenol bằng tác nhân Fenton; nghiên cứu chế tạo xúc tác hạt TiO2 và chế tạo màng xúc tác quang hoá TiO2 trên một số nền (xương/phôi) khác nhau; đặc biệt nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác quang hoá TiO2/UV. Qua nghiên cứu đã thiết kế và lắp đặt phục vụ 2 thiết bị : thiết bị xử lý tuần hoàn nước thải có đèn tử ngoại và thiết bị xử lý màng TiO2/UV. Đã chế tạo được một số vật liệu màng TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thải và xây dựng quy trình công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải dệt nhuộm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Phân loại các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học và tìm hiểu các biện pháp đã áp dụng để xử lý nước thải....

 • DT_00997.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Nguyễn, Quang Trung; Nguyễn, Thị Hà; Ngô, Vân Anh; Phan, Quang Thăng; Lê, Hương Giang (2009)

 • Tổng quan về ô nhiễm các dung môi hữu cơ trong nước: mức độ, nguồn gốc, chuyển hóa trong môi trường nước... Tổng quan về các phương pháp xử lý các chất hữu cơ trong nước. Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước (toluen, phenol) bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến kết hợp siêu âm. Các hệ thí nghiệm cũng chỉ ra rằng trong cùng một điều kiện phản ứng ([]H2O2]=170 ppm, f=kHz, tphản ứng = 120 phút) toluen bị phân hủy nhanh hơn so với phenol không có mặt H2O2 là 26,8% đối với phenol sau 120 phút, tuy nhiên khi tiếp tục tăng nồng độ H2O2 lớn hơn 170 ppm lại làm giảm hiệu quả phân hủy toluen, phenol và nồng độ H2O2 xử lý tối ưu là 170 ppm pH tối ưu là pH 2 với hiệu quả phân hủy đạt...

Browsing by Author Lưu, Minh Loan

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Bước đầu nghiên cứu xử lý lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng (Pleurotus florida).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Mạch, Phương Thảo (2016)

 • Ngô là cây lương thực quan trọng được trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau. Trong khi hạt ngô là phần có giá trị được con người thu hái, thân, lá được sử dụng làm thức ăn gia súc, thì lõi ngô bị thải bỏ ra ngoài môi trường gây ô nhiễm mà chưa được tận dụng hợp lý gây lãng phí tài nguyên. Đề tài này tiến hành sử dụng lõi ngô làm cơ chất nuôi trồng nấm sò trắng. Trong nghiên cứu đã khảo sát sự sinh trưởng của hệ sợi, sự hình thành quả thể của nấm sò trên 2 loại cơ chất là lõi ngô nghiền mịn và lõi ngô băm nhỏ. Kết quả cho thấy lõi ngô nghiền mịn với tỷ lệ phối trộn dinh dưỡng 2% (cám gạo) là công thức tối ưu cho sự sinh trưởng và phát triển của nấm sò. Trong khi đó lõi ngô băm nhỏ vẫn...

 • DT_00903.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Nguyễn, Xuân Huân; Nguyễn, Ánh Tuyết; Phạm, Thị Thu Hà; Vũ, Thị Bẩy (2009)

 • Điều tra tình trạng ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất bún Phú Đô – Từ Liêm – Hà Nội. Đi sâu nghiên cứu nuôi tạo bùn hoạt tính để xử lý nước thải sản xuất bún. Giới thiệu chi tiết quy trình xử lý nước thải sản xuất bún quy mô hộ gia đình hợp lý rẻ tiền và dễ sử dụng bằng phương pháp bùn hoạt tính, hiệu suất xử lý đạt 97-98%. Giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về quy trình xử lý nước thải ở Phú Đô – Từ Liêm – Hà Nội bằng bùn hoạt tính. Quy trình xử lý gồm ba bước cơ bản: nước thải bún được để lắng 18 giờ, sau đó pha loãng theo tỷ lệ 1 nước thải sản xuất/ 2 nước thải sinh hoạt và bổ sung bùn hoạt tính theo tỷ lệ 5%, tại đây quá trình xục khí được diễn ra trong 21 giờ. Sau đó nước th...

 • DT_00918.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Dương, Ngọc Bách; Lương, Thị Mai Ly; Nguyễn, Thị Quyên; Trần, Hồng Côn (2008)

 • Thu thập tài liệu và tổng quan các công trình nghiên cứu chế tạo xúc tác TiO2. Nghiên cứu điều chế TiO2 có tỷ lệ anatas cao, kích thước nanomet bằng phương pháp sol-gel trong môi trường nước - dung môi hữu cơ. Chế tạo xúc tác dạng hạt rắn bằng cách mang TiO2 dạng nano nói trên lên trên các hạt laterit biến tính. Nghiên cứu đánh giá một số tính chất quan trọng của xúc tác TiO2 mang trên laterit. Kết quả đề tài đã xây dựng quy trình và điều chế TiO2 có kích thước nanomet bằng thủy phân muối titan vô cơ trong môi trường nước - dung môi hữu cơ có mặt và không có mặt chất phân tán. Đã tiến hành lắp đặt thiết bị bể phân hủy đứng và thử nghiệm quang xúc tác phân hủy thuốc nhuộm cation trong ...

 • DT_00333.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Lưu, Minh Loan; Phạm, Ngọc Hồ; Vũ, Văn Mạnh (2003)

 • Nghiên cứu, phân tích thành phần cơ bản của nước thải bệnh viện. Tìm hiểu các quy trình xử lý nước thải trong và ngoài nước. Từ đó đề xuất quy trình công nghệ thích hợp để xử lý ô nhiễm nước từ các bệnh viện tuyến huyện. Nghiên cứu và đưa vào thử nghiệm một số loại chất hấp phụ tự nhiên cho quá trình sử lý nước thải bệnh viện.Xây dựng quy trình công nghệ xử lý, tính toán giá thành từ hệ thống thiết bị đã xây dựng và tư vấn về thiết bị ( nếu cần)

 • DT_00669.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Đồng, Kim Loan; Nguyễn, Thị Hà; Lưu, Minh Loan (2006)

 • Nghiên cứu, xử lý 4-clorophenol bằng tác nhân Fenton; nghiên cứu chế tạo xúc tác hạt TiO2 và chế tạo màng xúc tác quang hoá TiO2 trên một số nền (xương/phôi) khác nhau; đặc biệt nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng xúc tác quang hoá TiO2/UV. Qua nghiên cứu đã thiết kế và lắp đặt phục vụ 2 thiết bị : thiết bị xử lý tuần hoàn nước thải có đèn tử ngoại và thiết bị xử lý màng TiO2/UV. Đã chế tạo được một số vật liệu màng TiO2 và màng TiO2 cho xử lý chất thải và xây dựng quy trình công nghệ phù hợp cho việc xử lý nước thải dệt nhuộm Thư mục CSDL công trình NCKH ĐHQGHN 2006 - 2010 Phân loại các chất hữu cơ khó phân huỷ sinh học và tìm hiểu các biện pháp đã áp dụng để xử lý nước thải....

 • DT_00997.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lưu, Minh Loan; Nguyễn, Quang Trung; Nguyễn, Thị Hà; Ngô, Vân Anh; Phan, Quang Thăng; Lê, Hương Giang (2009)

 • Tổng quan về ô nhiễm các dung môi hữu cơ trong nước: mức độ, nguồn gốc, chuyển hóa trong môi trường nước... Tổng quan về các phương pháp xử lý các chất hữu cơ trong nước. Nghiên cứu xử lý một số dung môi hữu cơ trong nước (toluen, phenol) bằng phương pháp oxi hóa cấp tiến kết hợp siêu âm. Các hệ thí nghiệm cũng chỉ ra rằng trong cùng một điều kiện phản ứng ([]H2O2]=170 ppm, f=kHz, tphản ứng = 120 phút) toluen bị phân hủy nhanh hơn so với phenol không có mặt H2O2 là 26,8% đối với phenol sau 120 phút, tuy nhiên khi tiếp tục tăng nồng độ H2O2 lớn hơn 170 ppm lại làm giảm hiệu quả phân hủy toluen, phenol và nồng độ H2O2 xử lý tối ưu là 170 ppm pH tối ưu là pH 2 với hiệu quả phân hủy đạt...